Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 576 din 20 Iunie 2024 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 576 din 20 Iunie 2024

Monitorul Oficial 576 din 20 Iunie 2024 (M. Of. 576/2024)

1. RECTIFICARE nr. 480 din 23 aprilie 2024 referitoare la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 480/2024 privind procedura, documentaţia şi informaţiile necesare autorizării administratorilor de credite EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 din 20 iunie 2024

În cuprinsul ordinului preşedintelui autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor nr. 480/2024 privind procedura, documentaţia şi informaţiile necesare autorizării administratorilor de credite, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 411 din 7 mai 2024, se face următoarea rectificare:- la art. 3, în loc de: „…ro31trez7005032xxx004173…“ se va citi: „…ro31trez7005032xxx004173, beneficiar - autoritatea naţională pentru protecţia consumatorilor, cui: 4266502, …“.-----

2. RECTIFICARE nr. 413 din 23 aprilie 2024 la Hotărârea Guvernului nr. 413/2024 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 din 20 iunie 2024

În anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 413/2024 privind aprobarea domeniilor şi programelor de studii universitare de master acreditate şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2024-2025, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 397 şi 397 bis din 29 aprilie 2024, se face următoarea rectificare:- la poziţia 17 „universitatea tehnică din cluj-napoca“, la nr. crt. 12, coloana a 4-a „locaţia geografică“, rândul 9, în loc de: „cluj-napoca“ se va citi: „baia mare“.-----

3. ORDIN nr. 20.702 din 26 aprilie 2024 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 din 20 iunie 2024

Având în vedere:- art. 24 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;– referatul nr. 260.250 din 9.04.2024 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea ministerului cercetării, inovării şi digitalizării,în temeiul art. 12 alin. (3) şi (5) din hotărârea guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului cercetării, inovării şi digitalizării, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul cercetării, inovării şi digitalizării emite prezentul ordin.art. 1se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ...

4. ORDIN nr. 250 din 18 iunie 2024 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 107/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală" EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 din 20 iunie 2024

Având în vedere referatul de aprobare nr. 142.093 din 14.06.2024 întocmit de direcţia generală dezvoltare rurală - autoritate de management pentru programul naţional de dezvoltare rurală în calitate de autoritate de management pentru ps 2023-2027 şi avizul consiliului concurenţei nr. 7.388 din 11.06.2024,în baza prevederilor:- regulamentului (ue) 2023/2.831 al comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis;– regulamentului (ue) nr. 1.305/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (feadr) şi de abrogare ...

5. ORDIN nr. 249 din 18 iunie 2024 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole" EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 din 20 iunie 2024

Având în vedere referatul de aprobare nr. 142.091 din 14.06.2024 întocmit de direcţia generală dezvoltare rurală - autoritate de management pentru programul naţional de dezvoltare rurală în calitate de autoritate de management pentru ps 2023-2027 şi avizul consiliului concurenţei nr. 7.563 din 11.06.2024,în baza prevederilor:- regulamentului (ue) 2.023/2.831 al comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene ajutoarelor de minimis;– regulamentului (ue) nr. 1.305/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (feadr) şi de abrogare ...

6. HOTĂRÂRE nr. 673 din 13 iunie 2024 pentru modificarea art. 6 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 537/2024 privind stabilirea măsurilor necesare pentru organizarea Sezonului cultural România-Polonia şi a altor programe culturale în anul 2024, precum şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi a bugetului Institutului Cultural Român din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2024 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 din 20 iunie 2024

Având în vedere declaraţia comună a prim-miniştrilor româniei şi republicii polonia cu ocazia celei de-a patra runde de consultări interguvernamentale dintre guvernul româniei şi guvernul republicii polonia,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla articolul 6 din hotărârea guvernului nr. 537/2024 privind stabilirea măsurilor necesare pentru organizarea sezonului cultural românia-polonia şi a altor programe culturale în anul 2024, precum şi pentru suplimentarea bugetului ministerului culturii şi a bugetului institutului cultural român din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului pe anul 2024, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 502 din 30 mai ...

7. DECRET nr. 954 din 19 iunie 2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2023 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 din 20 iunie 2024

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei guvernului nr. 25/2023 pentru completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării imm-urilor, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat ...

8. LEGE nr. 193 din 19 iunie 2024 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2023 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 din 20 iunie 2024

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa guvernului nr. 25 din 27 iulie 2023 pentru completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării imm-urilor, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile, adoptată în temeiul art. 1 pct. ...

9. DECRET nr. 953 din 19 iunie 2024 privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 din 20 iunie 2024

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru completarea alin. (1) al art. 456 din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 19 iunie 2024.nr. 953.

10. LEGE nr. 192 din 19 iunie 2024 pentru completarea alin. (1) al art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 din 20 iunie 2024

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ila alineatul (1) al art. 456 din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după lit. x) se introduce o nouă literă, lit. x^1), cu următorul cuprins:"x^1) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care nu au faţada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada realizării lucrărilor de renovare sau reabilitare, ...

11. DECRET nr. 952 din 19 iunie 2024 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 din 20 iunie 2024

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea art. 12 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2.2 la ordonanţa guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care românia este parte şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 19 iunie 2024.nr. 952.------

12. LEGE nr. 191 din 19 iunie 2024 pentru modificarea şi completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2.2 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 576 din 20 iunie 2024

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. iarticolul 12 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 700 din 4 octombrie 2011, aprobată prin legea nr. 38/2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 12(1) se aprobă cuantumul şi plata contribuţiei anuale de participare a institutului naţional de expertize criminalistice, în calitate de membru al reţelei europene a institutelor de Ştiinţe criminalistice (enfsi), în ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016