Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 568 din 18 Iunie 2024 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 568 din 18 Iunie 2024

Monitorul Oficial 568 din 18 Iunie 2024 (M. Of. 568/2024)

1.  REGULAMENT nr. 3 din 10 iunie 2024 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2023 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi EMITENT: Banca Naţională a României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 568 din 18 iunie 2024

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), art. 22 alin. (1), art. 24, art. 25 alin. (2) şi ale art. 49 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei, în conformitate cu prevederile legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legii nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,banca naţională a româniei emite prezentul regulament.art. iregulamentul băncii naţionale a româniei nr. 7/2023 privind organizarea şi funcţionarea la banca naţională a româniei a centralei incidentelor de plăţi, ...

2.  ORDIN nr. 4.694 din 12 iunie 2024 privind virarea de către instituţiile de învăţământ superior de stat a procentului de 5% din sumele încasate de la studenţii şi cursanţii străini către Ministerul Educaţiei EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 568 din 18 iunie 2024

În temeiul art. 130 alin. (3) din legea învăţământului superior nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare,în baza ordinului ministrului educaţiei nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar şi superior, cu modificările ulterioare,în baza notei nr. 3.384/dge din 30.05.2024 pentru aprobarea proiectului de ordin al ministrului educaţiei privind virarea de către instituţiile de învăţământ superior de stat a procentului de 5% din sumele încasate de la studenţii şi cursanţii străini către ministerul educaţiei,în baza hotărârii guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.art. 1instituţiile ...

3.  NORME METODOLOGICE din 6 iunie 2024 privind stoparea/recuperarea ajutorului de minimis acordat în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, inclusiv de filme cinematografice, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia 7 EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 568 din 18 iunie 2024

──────────aprobate prin ordinul nr. 2.951 din 6 iunie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 568 din 18 iunie 2024.──────────cap. i stoparea şi recuperarea ajutoarelor de minimis, dispuse de unitatea de management a proiectului - ministerul culturii, ca urmare a monitorizării ajutoarelor de minimis acordate în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, inclusiv de filme cinematografice, asociată planului naţional de redresare şi rezilienţă al româniei, pilonul iv, componenta 11 - turism şi cultură, investiţia 7art. 1(1) unitatea de management a proiectului ...

4.  ORDIN nr. 2.951 din 6 iunie 2024 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stoparea/recuperarea ajutorului de minimis acordat în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, inclusiv de filme cinematografice, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia 7 EMITENT: Ministerul Culturii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 568 din 18 iunie 2024

Luând în considerare:- regulamentul (ce) 2023/2.831 al comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene în cazul ajutoarelor de minimis;– prevederile regulamentului (ue) nr. 1.589/2015 din 13 iulie 2015 al consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene, precum şi ale regulamentului (ce) nr. 794/2004 al comisiei din 21 aprilie 2004, de punere în aplicare a regulamentului (ue) nr. 1.589/2015 al consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene, cu modificările şi completările ulterioare;– ...

5.  HOTĂRÂRE nr. 656 din 13 iunie 2024 privind actualizarea denumirii, valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 568 din 18 iunie 2024

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea denumirii, valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului finanţelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă ...

6.  DECIZIA nr. 48 din 30 ianuarie 2024 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 568 din 18 iunie 2024

┌───────────────────┬──────────────────┐│marian enache │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│mihaela ciochină │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│dimitrie-bogdan │- judecător ││licu │ │├───────────────────┼──────────────────┤│livia doina stanciu│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│elena-simina │- ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 82 din 18 iunie 2024 privind vacantarea unui mandat de senator EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 568 din 18 iunie 2024

Având în vedere demisia din calitatea de senator a doamnei firea gabriela, aleasă în circumscripţia electorală nr. 42 bucureşti,în temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) lit. b) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 205 şi 207 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicsenatul ia act de încetarea prin demisie a mandatului de senator al doamnei firea gabriela, începând cu data de 1 iulie 2024, şi declară vacant locul de senator ales în ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 81 din 11 iunie 2024 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Clădim viitorul integrând natura: stimularea biotehnologiei şi a producţiei biotehnologice în Uniunea Europeană - COM (2024) 137 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 568 din 18 iunie 2024

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/169 din 3.06.2024,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că este importantă iniţiativa comisiei de a identifica acţiuni punctuale menite să se adreseze provocărilor cu care se confruntă sectoarele de biotehnologie şi producţie biotehnologică din uniunea europeană;2. ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 80 din 11 iunie 2024 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind acordarea de asistenţă macrofinanciară pentru Regatul Haşemit al Iordaniei - COM (2024) 159 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 568 din 18 iunie 2024

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/171 din 3.06.2024,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de decizie a parlamentului european şi a consiliului privind acordarea de asistenţă macrofinanciară pentru regatul haşemit al iordaniei - com (2024) 159 final respectă principiile subsidiarităţii şi ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 79 din 11 iunie 2024 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Programului privind industria europeană de apărare şi a unui cadru de măsuri care să asigure disponibilitatea şi furnizarea la timp a produselor din domeniul apărării ("EDIP") - COM (2024) 150 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 568 din 18 iunie 2024

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/170 din 3.06.2024,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de stabilire a programului privind industria europeană de apărare şi a unui cadru de măsuri care să asigure disponibilitatea ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016