Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 541 din 11 Iunie 2024 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 541 din 11 Iunie 2024

Monitorul Oficial 541 din 11 Iunie 2024 (M. Of. 541/2024)

1. NORMĂ nr. 13 din 27 mai 2024 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 64/2013 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 11 iunie 2024

În conformitate cu prevederile art. 74^1 şi art. 99 lit. b) din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară din şedinţa din data de 22 mai 2024,autoritatea de supraveghere financiară emite prezenta ...

2. ORDIN nr. 4.629 din 7 iunie 2024 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a participanţi la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori în anul şcolar 2023-2024 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 11 iunie 2024

Având în vedere:- prevederile art. 3 lit. i) şi v) şi ale art. 101 alin. (1) din legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile ordinului ministrului educaţiei nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar şi superior, cu modificările ulterioare;– prevederile ordinului ministrului educaţiei nr. 6.155/2023 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a viii-a, în anul şcolar 2023-2024;– prevederile regulamentului (ue) 2016/679 al parlamentului european şi al consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi ...

3. ORDIN nr. 4.245 din 11 aprilie 2024 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.678/2017 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din municipiul Caransebeş EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 11 iunie 2024

Având în vedere prevederile:- legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările şi completările ulterioare;– ordinului ministrului educaţiei nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar şi superior, cu modificările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. 155/2022 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar;– ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 7.432/2012 privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie asociaţiei umanitare „societatea doamnelor din călan“ din localitatea călan pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala postliceală sanitară „carol davila“ din municipiul caransebeş;– hotărârii consiliului ...

4. ORDIN nr. 1.069 din 17 mai 2024 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii, nr. 846/2023 pentru publicarea unor linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţii ale Comitetului pentru protecţia mediului marin, precum şi pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 11 iunie 2024

Având în vedere referatul direcţiei transport naval nr. 35.695/1.733 din 5.03.2024 de aprobare a ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii privind modificarea ordinului viceprim-ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii, nr. 846/2023 pentru publicarea unor linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei vi la marpol, adoptate de organizaţia maritimă internaţională prin rezoluţii ale comitetului pentru protecţia mediului marin, precum şi pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 370/2021 privind ...

5. INSTRUCŢIUNI din 6 iunie 2024 privind utilizarea instrumentelor informatice de extragere automată a subiectelor de către comisia de concurs la etapa de selecţie a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2), cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ EMITENT: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 11 iunie 2024

──────────aprobate prin ordinul nr. 604 din 6 iunie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 541 din 11 iunie 2024.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) scopul prezentelor instrucţiuni este de a reglementa modul de utilizare a instrumentelor informatice de extragere automată a subiectelor de către comisia de concurs pentru concursurile prevăzute la art. 2 din ordin.(2) În înţelesul prezentelor instrucţiuni, stabilirea şi extragerea automată a subiectelor pentru proba scrisă se realizează utilizând un instrument informatic de extragere automată a subiectelor, într-un mod imparţial, pus la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice organizatoare ale concursurilor pe post.cap. iimodalitatea de extragere automată ...

6. ORDIN nr. 604 din 6 iunie 2024 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind utilizarea instrumentelor informatice de extragere automată a subiectelor de către comisia de concurs la etapa de selecţie a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2), cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ EMITENT: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 11 iunie 2024

Având în vedere:- prevederile art. 401 alin. (1) lit. p) şi ale art. 467 alin. (3) lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 99 alin. (5) din anexa nr. 10 la ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;– referatul de aprobare nr. 23.348/2024 a proiectului de ordin al preşedintelui agenţiei naţionale a funcţionarilor publici pentru aprobarea instrucţiunilor privind utilizarea instrumentelor informatice de extragere automată a subiectelor de către comisia de concurs la etapa de selecţie a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice ...

7. INSTRUCŢIUNI din 6 iunie 2024 privind publicarea anunţului de concurs la etapa de selecţie a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2), cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici EMITENT: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 11 iunie 2024

──────────aprobate prin ordinul nr. 603 din 6 iunie 2024, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 541 din 11 iunie 2024.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) scopul prezentelor instrucţiuni este de a asigura o reglementare unitară aplicabilă autorităţilor şi instituţiilor publice organizatoare ale concursurilor de ocupare a funcţiilor publice de conducere vacante şi de execuţie vacante, precum şi pentru funcţiile publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici, prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2), cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, organizate de ...

8. ORDIN nr. 603 din 6 iunie 2024 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind publicarea anunţului de concurs la etapa de selecţie a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2), cu excepţia celor care beneficiază de statute speciale în condiţiile legii, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici EMITENT: Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 11 iunie 2024

Având în vedere:- prevederile art. 401 alin. (1) lit. p) şi ale art. 467 alin. (3) lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 88 alin. (4) din anexa nr. 10 la ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;– referatul de aprobare nr. 23.344/2024 a proiectului de ordin al preşedintelui agenţiei naţionale a funcţionarilor publici pentru aprobarea instrucţiunilor privind publicarea anunţului de concurs la etapa de selecţie a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice prevăzute la art. 385 alin. (1) şi (2), cu excepţia celor ...

9. HOTĂRÂRE nr. 613 din 6 iunie 2024 pentru modificarea Normelor metodologice cu privire la realizarea activităţilor de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 690/2017 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 11 iunie 2024

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. inormele metodologice cu privire la realizarea activităţilor de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 690/2017, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 808 din 12 octombrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1domeniu de aplicareprezentele norme metodologice reglementează procedurile specifice pentru finanţarea şi implementarea politicii de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară, denumită în continuare cooperare pentru dezvoltare."2. la articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"(1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute ...

10. HOTĂRÂRE nr. 586 din 30 mai 2024 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mihail Sturdza" al Judeţului Iaşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 11 iunie 2024

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288, art. 293 alin. (5) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul pentru situaţii de urgenţă „mihail sturdza“ al judeţului iaşi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte ...

11. HOTĂRÂRE nr. 582 din 30 mai 2024 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Finanţelor a unor imobile intrate în domeniul public al statului prin procedura de dare în plată, precum şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Finanţelor, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 11 iunie 2024

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 263 din legea nr. 207/2015 privind codul ...

12. DECRET nr. 936 din 10 iunie 2024 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2022 privind înfiinţarea, administrarea şi dezvoltarea infrastructurilor şi serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autorităţile şi instituţiile publice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 11 iunie 2024

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 130/2023 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 89/2022 privind înfiinţarea, administrarea şi dezvoltarea infrastructurilor şi serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autorităţile şi instituţiile publice şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 10 iunie 2024.nr. 936.-----

13. LEGE nr. 182 din 10 iunie 2024 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2022 privind înfiinţarea, administrarea şi dezvoltarea infrastructurilor şi serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autorităţile şi instituţiile publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 541 din 11 iunie 2024

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 130 din 28 decembrie 2023 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 89/2022 privind înfiinţarea, administrarea şi dezvoltarea infrastructurilor şi serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autorităţile şi instituţiile publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1196 din 29 decembrie 2023.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,alfred-robert simonispreŞedintele senatuluinicolae-ionel ciucĂ bucureşti, 10 iunie 2024.nr. 182.-----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016