Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 534 din 28 Iulie 2011 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 534 din 28 Iulie 2011

Monitorul Oficial 534 din 28 Iulie 2011 (M. Of. 534/2011)

1. ORDIN nr. 181 din 22 iulie 2011 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitatii organismelor de control EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 28 iulie 2011

Vãzând referatul de aprobare al direcţiei generale politici în sectorul vegetal nr. 71.816 din 4 iulie 2011,în conformitate cu prevederile regulamentului (ce) nr. 834/2007 al consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologicã şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a regulamentului (cee) nr. 2.092/91 şi ale regulamentului (ce) nr. 889/2008 al comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (ce) nr. 834/2007 al consiliului privind producţia ecologicã şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologicã, etichetarea şi controlul,în baza art. 2 alin. (4) ...

2.  HOTĂRÂRE nr. 735 din 20 iulie 2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2010 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 - Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor UE privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 534 din 28 iulie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile programului phare, aprobată prin legea nr. 31/2010,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 1.185/2010 privind aprobarea sumei necesare ministerului sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor necontractate din proiectul phare 2006/018-147.03.11 - sprijin pentru autorităţile de sănătate din românia pentru implementarea directivelor ue privind băncile de sânge - unităţile de transfuzie - din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane, publicată în monitorul oficial ...

3. DECIZIE nr. 494 din 18 iulie 2011 privind sanctionarea Societatii Comerciale ASSET INCON PLUS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 28 iulie 2011

Comisia de supraveghere a asigurãrilor, cu sediul în municipiul bucureşti, str. amiral constantin bãlescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscalã 14045240/1.07.2001, reprezentã legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor, consemnatã în extrasul şedinţei din data de 5 iulie 2011, în cadrul cãreia a fost analizat referatul de constatare nr. vi. 3.907 din 4 iulie 2011, întocmit ca urmare a controlului permanent efectuat la societatea comercialã ...

4. DECIZIE nr. 462 din 1 iulie 2011 privind sanctionarea Societatii Comerciale "AAA - Furgon Broker de Asigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 28 iulie 2011

Comisia de supraveghere a asigurãrilor, cu sediul în municipiul bucureşti, str. amiral constantin bãlescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscalã 14045240/01.07.2001, reprezentatã legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în baza hotãrârii consiliului comisiei de supraveghere a asigurãrilor, consemnatã în extrasul şedinţei din data de 17 mai 2011, în cadrul cãreia au fost analizate rezultatele controlului inopinat dispus la societatea comercialã "aaa - furgon broker de asigurare" - s.r.l., cu sediul social în municipiul ...

5. DECIZIE nr. 459 din 28 iunie 2011 pentru completarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual EMITENT: CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 28 iulie 2011

Convinşi cã minorii şi problemele lor reprezintã o temã sensibilã pe care societatea româneascã nu o gestioneazã satisfãcãtor în acest moment,reamintind dispoziţiile convenţiei cu privire la drepturile copilului, adoptatã de adunarea generalã a organizaţiei naţiunilor unite la 20 noiembrie 1989, ratificatã prin legea nr. 18/1990, republicatã, cu modificãrile ulterioare, potrivit cãreia în toate acţiunile care privesc copiii interesele copilului vor prevala,având în vedere rolul mass-mediei audiovizuale în sensibilizarea opiniei publice,ţinând cont de faptul cã protecţia legislativã se aplicã şi minorilor aflaţi în situaţii potenţial vulnerabile sau de risc,convinşi cã libertatea de exprimare şi asigurarea accesului neîngrãdit la orice informaţie de ...

6. ORDIN nr. 2.370 din 27 iulie 2011 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 28 iulie 2011

Având în vedere dispoziţiile:- hotãrârii guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale;- legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiarã a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 362/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;- regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regionalã, fondul social european şi fondul de coeziune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. ...

7. ORDIN nr. 182 din 27 iulie 2011 privind aprobarea repartizarii cotelor de productie de zahar din sfecla de zahar incepand cu anul de comercializare 2011-2012 pentru societatile comerciale acreditate producatoare de zahar EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 28 iulie 2011

Vãzând referatul de aprobare nr. 71.966 din 18 iulie 2011 al direcţiei generale politici în sectorul vegetal,având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor mãsuri financiare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 97/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în baza prevederilor art. 56 alin. (2) din regulamentul (ce) nr. 1.234/2007 al consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizãri comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole ("regulamentul unic ocp"), ale regulamentului (ue) nr. 513/2010 al comisiei din 15 iunie ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 742 din 20 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 203/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de alocare, acordare şi justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţilor reglementate prin Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, altele decât irigaţiile, precum şi unele măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 534 din 28 iulie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea guvernului nr. 203/2011 pentru aprobarea regulamentului privind modul de alocare, acordare şi justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţilor reglementate prin legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, altele decât irigaţiile, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 178 din 14 martie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, alineatul (10) se abrogă.2. la articolul 2, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(11) pentru activităţile desfăşurate după semnarea contractelor de exploatare, întreţinere şi reparaţii privind amenajările ...

9. AMENDAMENT din 22 decembrie 2010 prin schimb de scrisori la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 28 iulie 2011

Ministerul finanŢelor publicecabinet secretar de stat*t* 22 decembrie 2010domnului raphael alomar, guvernatorbanca de dezvoltare a consiliului europei*st*ref.: amendament la f/p 1572 - proiectul privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clãdirilor culturale de interes public din româniaamendament la acordul-cadru de împrumutstimate domnule guvernator,În primul rând dorim sã reînnoim aprecierile noastre profunde faţã de flexibilitatea şi suportul dumneavoastrã continuu în a rãspunde nevoilor specifice ale româniei.În acest context, având în vedere stadiul actual al obiectivelor proiectului menţionat mai sus, în vederea asigurãrii finalizãrii cu succes a acestora, la cererea ministerului culturii şi patrimoniului naţional, vã rugãm sã fiţi de acord cu amendarea ...

10. AMENDAMENT din 21 aprilie 2010 la Acordul-cadru de imprumut din data de 14 mai 2007 destinat Proiectului F/P 1572 (2006) privind finalizarea constructiei, renovarea sau reabilitarea cladirilor culturale de interes public din Romania (Proiectul) EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 28 iulie 2011

F/p 1572/2006întreromânia, reprezentatã de ministerul finanţelor publice (denumit în continuare Împrumutatul) (împreunã cu bdce, denumite în continuare pãrţile), şibanca de dezvoltare a consiliului europei (denumitã în continuare bdce)având în vedere scrisoarea Împrumutatului din data de 11 iunie 2009, prin care s-a solicitat un amendament la acordulcadru de împrumut dintre pãrţi, din data de 14 mai 2007 (acordul-cadru de împrumut), pentru reflectarea actualizãrii obiectivelor proiectului, a costului planificat şi a graficului de lucrãri şi, în consecinţã, a datei-limitã de tragere, pãrţile convin sã modifice acordul-cadru de împrumut dupã cum urmeazã:1. articolul 3.3: "data anticipatã de finalizare a proiectului şi data-limitã de ...

11. HOTARARE nr. 733 din 20 iulie 2011 pentru aprobarea amendamentelor convenite intre Guvernul Romaniei si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin Amendamentul semnat la Bucuresti la 21 aprilie 2010 si la Paris la 27 aprilie 2010 si prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 22 decembrie 2010 si la Paris la 22 martie 2011 la Acordul-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind finalizarea constructiei, renovarea sau reabilitarea cladirilor culturale de interes public din Romania, semnat la Bucuresti la 4 mai 2007 si la Paris la 14 mai 2007 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 28 iulie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 5 alin. (2) din hotãrârea guvernului nr. 933/2007 privind aprobarea acordului-cadru de împrumut dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei pentru finanţarea proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clãdirilor culturale de interes public din românia, semnat la bucureşti la 4 mai 2007 şi la paris la 14 mai 2007, cu completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unicse aprobã amendamentele convenite între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor publice, şi banca de dezvoltare a consiliului europei, prin amendamentul*) semnat la bucureşti la 21 aprilie 2010 şi la paris ...

12. HOTARARE nr. 678 din 29 iunie 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Galati, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Galati EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 28 iulie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. ihotãrârea guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul galaţi, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 605 şi 605 bis din 15 august 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. anexa nr. 4 "inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului bereşti" se modificã ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice