Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 532 din 07 Iunie 2024 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 532 din 07 Iunie 2024

Monitorul Oficial 532 din 07 Iunie 2024 (M. Of. 532/2024)

1.  HOTĂRÂRE nr. 33 din 27 mai 2024 privind modificarea şi completarea anexei nr. 5 la Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică EMITENT: Colegiul Psihologilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iunie 2024

Având în vedere dispoziţiile legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 51 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,comitetul director al colegiului psihologilor din românia hotărăşte:art. ianexa nr. 5 la hotărârea comitetului director al colegiului psihologilor din românia nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională ale psihologilor ...

2.  ORDIN nr. 1.184 din 31 mai 2024 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Vamale Române nr. 3.767/2022 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice EMITENT: Autoritatea Vamală Română PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iunie 2024

Având în vedere:- hotărârea guvernului nr. 237/2022 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii vamale române şi pentru modificarea pct. 1 de la lit. c din cadrul anexei nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional, cu modificările ulterioare;– art. 22 alin. (1) din regulamentul (ce) nr. 821/2021 al parlamentului european şi al consiliului din 20 mai 2021 de instituire a unui regim al uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenţei tehnice, tranzitului şi transferului de produse cu dublă utilizare;– art. 17 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a ...

3.  ORDIN nr. 1.183 din 31 mai 2024 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse ce conţin gaze florurate cu efect de seră în stare pură sau sub formă de amestecuri, precum şi echipamente care conţin gazele respective EMITENT: Autoritatea Vamală Română PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iunie 2024

Având în vedere:- hotărârea guvernului nr. 237/2022 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii vamale române şi pentru modificarea pct. 1 de la lit. c din cadrul anexei nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional, cu modificările ulterioare;– art. 23 alin. 13 din regulamentul (ue) 2024/573 al parlamentului european şi al consiliului din 7 februarie 2024 privind gazele fluorurate cu efect de seră, de modificare a directivei (ue) 2019/1.937 şi de abrogare a regulamentului (ue) nr. 517/2014;– art. 135 şi 267 din regulamentul (ue) 2013/952 al parlamentului european şi ...

4.  ORDIN nr. 1.005 din 5 iunie 2024 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A., în cadrul Programului Tezaur, în perioada iunie-iulie 2024 EMITENT: Ministerul Finanţelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iunie 2024

Având în vedere prevederile:- ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale trezoreriei statului, în cadrul programului tezaur, cu modificările şi completările ulterioare;– ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua companiei naţionale „poşta română“ - s.a., în cadrul programului tezaur, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul:- art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările ...

5.  DECIZIE nr. 190 din 7 iunie 2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mariana Ioniţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iunie 2024

Având în vedere propunerea formulată de ministrul transporturilor şi infrastructurii prin adresa nr. 22.219 din 16 mai 2024, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/16.836/m.a. din 16 mai 2024, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 20.789/2024, conexat cu nr. 19.954/2024,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 1 iulie 2024, doamna mariana ioniţă, director ...

6.  DECIZIE nr. 189 din 7 iunie 2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Pârvu Dumitru-Viorel a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iunie 2024

Având în vedere propunerea agenţiei naţionale pentru dezvoltarea infrastructurii în sănătate formulată prin adresa nr. 1.921 din 7 mai 2024, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.219 din 8 mai 2024 şi la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/16.335/m.a. din 13 mai 2024, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 22.589, conexat cu nr. 19.999/2024, în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 510 alin. (1) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 604 din 6 iunie 2024 privind înfiinţarea Spitalului din bulevardul Timişoara nr. 101E, sectorul 6, municipiul Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iunie 2024

În temeiul art. 172 alin. (5) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se înfiinţează spitalul din bulevardul timişoara nr. 101e, sectorul 6, municipiul bucureşti, unitate sanitară publică cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, cu sediul în bulevardul timişoara nr. 101e, în subordinea consiliului local al sectorului 6 al municipiului bucureşti.art. 2spitalul din bulevardul timişoara nr. 101e, sectorul 6, municipiul bucureşti, are ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale.art. 3(1) structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 603 din 6 iunie 2024 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Drum Expres Focşani-Brăila", judeţele Vrancea şi Brăila EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iunie 2024

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „drum expres focşani-brăila“, judeţele vrancea şi brăila, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile - programul transport (p.t.) 2021-2027 şi de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului transporturilor şi infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 595 din 30 mai 2024 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil, revocarea dreptului de administrare al Parohiei "Sfânta Maria - Herăstrău" din Bucureşti, sectorul 1, asupra acestui bun şi darea lui în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a parohiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iunie 2024

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1), art. 297 alin. (1) lit. a) şi d), art. 299, art. 300 alin. (1) şi al art. 349 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 861 alin. (3), art. 867 alin. (1), art. 868 alin. (1), art. 869 şi art. 874 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ...

10.  DECIZIA nr. 656 din 28 noiembrie 2023 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 202 şi ale art. 223 alin. (2) teza finală din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 532 din 7 iunie 2024

┌───────────────────┬──────────────────┐│marian enache │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│mihaela ciochină │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│dimitrie-bogdan │- judecător ││licu │ │├───────────────────┼──────────────────┤│laura-iuliana │- judecător ││scântei ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016