Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 529 din 06 Iunie 2024 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 529 din 06 Iunie 2024

Monitorul Oficial 529 din 06 Iunie 2024 (M. Of. 529/2024)

1. ORDIN nr. 1.148 din 29 mai 2024 privind aprobarea derogării pentru unele exemplare din specia fazan (Phasianus colchicus) EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2024

Având în vedere referatele de aprobare ale direcţiei generale biodiversitate nr. dgb/139.883 din 11.04.2024 şi nr. dgb/140.061 din 16.05.2024, ţinând seama de avizul academiei române nr. 144 din 12.04.2024,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,ţinând cont de prevederile art. 38 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei ...

2. ORDIN nr. 231 din 6 iunie 2024 pentru modificarea unor acte normative în domeniul agriculturii EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2024

Având în vedere referatul de aprobare nr. 20.347 din 5.06.2024 al agenţiei de plăţi şi intervenţie pentru agricultură,în temeiul prevederilor:- art. 57 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin: art. ila articolul ...

3. DECIZIE nr. 188 din 6 iunie 2024 privind desemnarea domnului Dragoş Mihai Hotea, secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, în calitate de coordonator al Comitetului interministerial de monitorizare a implementării Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură 2024-2027 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2024

Având în vedere adresa cancelariei prim-ministrului nr. 2.169 din 3 iunie 2024, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/19.147/ma din 4 iunie 2024,în temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 540/2024 privind aprobarea strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură 2024-2027 şi pentru înfiinţarea şi funcţionarea comitetului interministerial de monitorizare a implementării strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură 2024-2027,prim-ministrul emite prezenta ...

4. DECIZIE nr. 187 din 6 iunie 2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Lăcrimioara Poduţ-Florian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2024

Având în vedere adresa ministerului afacerilor interne nr. 14.306 din 4 iunie 2024, propunerea formulată de instituţia prefectului - judeţul maramureş prin adresa nr. 4.402 din 16 aprilie 2024, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 17.142/2024, completată cu adresa nr. 21.299/2024,în temeiul art. 29, art. 265 alin. (11), art. 389 lit. c^1), art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării ...

5. DECIZIE nr. 186 din 6 iunie 2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Anca Ioana Urda a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2024

Având în vedere propunerea formulată de ministrul investiţiilor şi proiectelor europene prin adresa nr. 3.548 din 20 mai 2024, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.620 din 20 mai 2024, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 21.707/2024,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna anca ioana urda, consilier clasa i, ...

6. HOTĂRÂRE nr. 602 din 6 iunie 2024 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2024

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. i alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 46/2024 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi al art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea departamentului pentru privatizare şi administrarea participaţiilor statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi ...

7. HOTĂRÂRE nr. 601 din 6 iunie 2024 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2024

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 46/2024 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă suplimentarea bugetului ministerului transporturilor şi infrastructurii pe anul 2024 cu suma de 1.850.000 mii lei credite bugetare din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, la capitolul 84.01 „transporturi“, titlul 56 „proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (fen ) postaderare“, în vederea asigurării necesarului de finanţare de la bugetul de ...

8. HOTĂRÂRE nr. 600 din 6 iunie 2024 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2024

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 46/2024 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului transporturilor şi infrastructurii pe anul 2024 cu suma de 2.838 mii lei credite de angajament şi 2.838 mii lei credite bugetare din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, la capitolul 66.01 „sănătate“, titlul vi „transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.02 „transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „transferuri pentru ...

9. HOTĂRÂRE nr. 599 din 6 iunie 2024 pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 13 iunie 2024 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2024

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 26 lit. k) din legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă programul manifestărilor prilejuite de ziua eroilor - 13 iunie 2024, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruion-marcel ciolacucontrasemnează:viceprim-ministru,marian neacşuviceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,marian-cătălin predoiup. ministrul apărării naţionale,eduard bachide,secretar de statp. ministrul afacerilor externe,luca-alexandru niculescu,secretar de statministrul educaţiei,ligia decap. ministrul finanţelor,carmen moraru,secretar de statbucureşti, 6 iunie 2024.nr. 599.anexa 1 programulmanifestărilor prilejuite de ziua eroilor - 13 iunie 2024i. măsuri administrativ-organizatorice1. ministerul ...

10. HOTĂRÂRE nr. 598 din 6 iunie 2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2024

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 164 alin. (1) din legea nr. 53/2003 - codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1Începând cu data de 1 iulie 2024, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din legea nr. 53/2003 - codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include indemnizaţii, sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.700 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 168,000 ore pe lună, reprezentând 22,024 ...

11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 6 iunie 2024 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2024

Ministerul transporturilor şi infrastructurii este organul de specialitate al administraţiei publice centrale care asigură aplicarea, la nivel naţional, a politicilor guvernului în domeniul transporturilor şi infrastructurii de transport, elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi de armonizare ale activităţilor în cadrul politicii generale a guvernului, pe domeniile coordonate, şi îndeplineşte rolul de autoritate de stat, în domeniul său de activitate. de asemenea, este autoritatea publică centrală responsabilă cu implementarea politicilor de transport şi infrastructură de transport, adoptate la nivelul uniunii europene şi al organismelor internaţionale.având în vedere faptul că dispoziţiile legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ...

12. DECIZIA nr. 87 din 21 februarie 2024 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2024

┌───────────────┬──────────────────────┐│marian enache │- preşedinte │├───────────────┼──────────────────────┤│mihaela │- judecător ││ciochină │ │├───────────────┼──────────────────────┤│cristian │- judecător ││deliorga │ ...

13. DECRET nr. 921 din 5 iunie 2024 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2021 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2024

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unicse promulgă legea pentru respingerea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 22/2021 privind modificarea şi completarea legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 5 iunie 2024.nr. 921.-----

14. LEGE nr. 178 din 5 iunie 2024 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2021 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 529 din 6 iunie 2024

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse respinge ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 22 din 31 martie 2021 privind modificarea şi completarea legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 335 din 1 aprilie 2021.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,alfred-robert simonisp. preŞedintele senatului,sorin-mihai cÎmpeanu bucureşti, 5 iunie 2024.nr. 178.-----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016