Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 515 din 04 Iulie 2017 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 515 din 04 Iulie 2017

Monitorul Oficial 515 din 04 Iulie 2017 (M. Of. 515/2017)

1. HOTĂRÂRE nr. 28 din 26 aprilie 2017 privind acordarea unor derogări de la aplicarea dispoziţiilor art. 22 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2014 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017

Având în vedere:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;– art. 7 şi 8 din hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia şi procesul-verbal nr. 3.029 din data de 25.04.2017 privind votul valabil exprimat de către membrii consiliului camerei auditorilor financiari din românia,consiliul camerei auditorilor financiari din românia h ...

2. ORDIN nr. 225 din 3 iulie 2017 pentru aprobarea modelului etichetei pentru produsul pepeni comercializat de producătorii agricoli EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017

Văzând referatul de aprobare nr. 259.118 din 29.06.2017 al direcţiei generale politici agricole, în baza prevederilor art. 14 alin. (3) legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:art. 1În sensul prevederilor art. 14 ...

3. ORDIN nr. 214 din 27 iunie 2017 privind modificarea art. 42 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017

Văzând referatul de aprobare al direcţiei generale politici agricole, al direcţiei generale afaceri europene şi relaţii internaţionale şi al agenţiei de plăţi şi intervenţie pentru agricultură nr. 258.899 din 20.06.2017,în conformitate cu prevederile regulamentului (ue) nr. 1.307/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 637/2008 al consiliului şi a regulamentului (ce) nr. 73/2009 al consiliului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea ...

4. DECIZIA nr. 262 din 27 aprilie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271^1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017

┌────────────────────┬────────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├────────────────────┼────────────────────┤│marian enache │- judecător │├────────────────────┼────────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├────────────────────┼────────────────────┤│mircea Ştefan minea │- judecător │├────────────────────┼────────────────────┤│daniel marius morar │- judecător │├────────────────────┼────────────────────┤│mona-maria pivniceru│- judecător │├────────────────────┼────────────────────┤│livia doina stanciu │- judecător ...

5. DECIZIA nr. 198 din 23 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017

┌─────────────────────┬────────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├─────────────────────┼────────────────────┤│marian enache │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────┤│mircea Ştefan minea │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────┤│daniel marius morar │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────┤│mona-maria pivniceru │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────┤│simona-maya teodoroiu│- judecător ...

6. DECIZIA nr. 156 din 14 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017

┌─────────────────────┬─────────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├─────────────────────┼─────────────────────┤│marian enache │- judecător │├─────────────────────┼─────────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├─────────────────────┼─────────────────────┤│mircea Ştefan minea │- judecător │├─────────────────────┼─────────────────────┤│daniel marius morar │- judecător │├─────────────────────┼─────────────────────┤│mona-maria pivniceru │- judecător ...

7. DECRET nr. 611 din 30 iunie 2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea gărzilor forestiere şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 30 iunie 2017.nr. 611.----

8. LEGE nr. 159 din 30 iunie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 9 din 30 martie 2016 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea gărzilor forestiere, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 258 din 6 aprilie 2016, cu următoarea modificare:- la articolul ii, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 3(1) numărul maxim de posturi pentru gărzi este de 1.007, din care:a) 935 de posturi pentru personalul silvic cu atribuţii de control şi implementare;b) ...

9. DECRET nr. 610 din 30 iunie 2017 privind promulgarea Legii pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare şi inovare din instituţii de învăţământ superior de stat şi unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul naţional în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală a României EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare şi inovare din instituţii de învăţământ superior de stat şi unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul naţional în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală a româniei şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 30 iunie 2017.nr. 610.----

10. LEGE nr. 158 din 30 iunie 2017 pentru stimularea personalului de cercetare, dezvoltare şi inovare din instituţii de învăţământ superior de stat şi unităţi de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul naţional în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală a României EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1prezenta lege asigură cadrul legal pentru impulsionarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare, creaţie, servicii şi transfer tehnologic din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat şi unităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul naţional, prin atragerea de resurse financiare din mediul economic privat, şi pentru dezvoltarea parteneriatului public-privat.art. 2În interacţiunea cu entităţile economico-sociale şi din domeniul culturii, instituţiile de învăţământ superior de stat şi unităţile de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul naţional oferă diverse tipuri de servicii specializate, activităţi de expertiză, consiliere şi asistenţă ştiinţifică.art. 3(1) implementarea activităţilor prevăzute la art. 1 se face de către următoarele categorii ...

11. DECRET nr. 609 din 30 iunie 2017 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 8 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru completarea art. 8 din legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul româniei şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 30 iunie 2017.nr. 609.----

12. LEGE nr. 157 din 30 iunie 2017 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 515 din 4 iulie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicdupă alineatul (4) al articolului 8 din legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul româniei, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 321 din 5 mai 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) structurile ministerului apărării naţionale pot lua în subordine şi pot ordona misiuni forţelor armate străine staţionate pe teritoriul româniei, în condiţiile art. 4 şi 5, în limitele stabilite prin transferul de autoritate şi înţelegerile încheiate de către ministerul apărării naţionale cu reprezentanţii autorizaţi ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice