Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 515 din 07 Iulie 2016 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 515 din 07 Iulie 2016

Monitorul Oficial 515 din 07 Iulie 2016 (M. Of. 515/2016)

1. LISTA nr. 12 din 5 iulie 2016 partidelor politice, alianţelor politice, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale - turul II, desfăşurată conform Hotărârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016 EMITENT: AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016

  lista ┌────┬────────────────────────────────┬─────────────────┐ │nr. │ competitor electoral │ tip competitor │ │crt.│ │ │ ├────┼────────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 1.│partidul social democrat │partid politic │ ├────┼────────────────────────────────┼─────────────────┤ │ 2.│partidul naţional liberal │partid politic │ └────┴────────────────────────────────┴─────────────────┘bucureşti, 5 ...

2. ORDIN nr. 948 din 19 mai 2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0060 Dealurile Agighiolului şi al ariei naturale protejate Agighiol-Nucarilor, cod 2.771 EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016

Având în vedere referatul de aprobare nr. 109.885/ac din 26 aprilie 2016 al direcţiei biodiversitate,ţinând cont de decizia etapei de încadrare nr. 1.746 din 3 februarie 2015, emisă de către agenţia pentru protecţia mediului tulcea în urma derulării procedurii sea, avizul ministerului culturii nr. 2.341 din 19 aprilie 2016, adresa ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 88.107/108.283/319.750 din 11 februarie 2016, adresa ministerului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 24.539 din 7 martie 2016 şi adresa direcţiei generale păduri nr. 152.077/i.m. din 21 ianuarie 2016,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind ...

3. DECIZIE nr. 238 din 7 iulie 2016 privind numirea domnului Dorel Fronea în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016

Având în vedere adresa agenţiei naţionale de administrare fiscală nr. a prs 2.233 din 6 iulie 2016, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.424 din 6 iulie 2016,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (4^1) din ordonanţa guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 609/2003, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul dorel fronea se numeşte în funcţia de ...

4. DECIZIE nr. 237 din 7 iulie 2016 privind numirea domnului Preda Nedelcu în funcţia de membru în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016

Având în vedere adresa consiliului naţional al persoanelor vârstnice înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.973 din 15 iunie 2016,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 286 alin. (1) lit. d) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul preda nedelcu se numeşte în funcţia de membru în consiliul de administraţie al casei naţionale de asigurări de sănătate, pentru un mandat de ...

5. DECIZIE nr. 236 din 7 iulie 2016 privind numirea domnului Mihai Tomescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016

Având în vedere propunerea formulată de ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice prin adresa nr. 4.405/d.p din 4 iulie 2016, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.390 din 5 iulie 2016,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 174/2015, cu modificările ulterioare, precum şi ...

6. DECIZIE nr. 235 din 7 iulie 2016 privind eliberarea doamnei Mihaela Ungureanu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016

Având în vedere propunerea formulată de ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice prin adresa nr. 4.405/d.p. din 4 iulie 2016, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.390 din 5 iulie 2016,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 174/2015, cu modificările ulterioare, precum şi ...

7. DECIZIE nr. 234 din 7 iulie 2016 pentru numirea domnului Radu Mihaiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016

Având în vedere propunerea formulată de ministrul fondurilor europene prin adresa nr. 850 c.g. din 5 iulie 2016, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.407 din 5 iulie 2016,în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul radu mihaiu se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul fondurilor europene.  prim-ministru   dacian julien cioloŞ contrasemnează: --------------- secretarul general al guvernului,sorin sergiu chelmubucureşti, 7 iulie 2016.nr. 234.  -----

8. DECIZIE nr. 233 din 7 iulie 2016 pentru numirea doamnei Monica Emanuela Althamer în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016

Având în vedere propunerea formulată de ministrul sănătăţii prin adresa nr. 1.261 din 30 iunie 2016, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.318 din 30 iunie 2016,în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna monica emanuela althamer se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul sănătăţii. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------   secretarul general al guvernului,  sorin sergiu chelmubucureşti, 7 iulie 2016.nr. 233. -----

9. DECIZIE nr. 232 din 7 iulie 2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Cosmin-George Dinescu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016

Având în vedere propunerea ministerului afacerilor externe, formulată prin adresa nr. a/7.081 din 21 iunie 2016, precum şi avizul favorabil nr. 35.424/2016 al agenţiei naţionale a funcţionarilor publici privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul cosmin-george dinescu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al ministerului afacerilor externe,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ...

10. DECIZIE nr. 231 din 7 iulie 2016 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Sorin Laurenţiu Moise a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016

Având în vedere solicitarea formulată de ministerul afacerilor externe prin adresa nr. a/7.081 din 21 iunie 2016, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/10.769/ssc din 22 iunie 2016,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 11 iulie 2016, încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul sorin laurenţiu moise a ...

11. HOTĂRÂRE nr. 467 din 6 iulie 2016 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile inspectoratului general pentru imigrări, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 426 din 26 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.art. iiprocedurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se realizează în maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  prim-ministru  dacian julien cioloŞ contrasemnează: ---------------  ministrul afacerilor interne,  petre tobă  ministrul finanţelor publice,anca dana dragu   ministrul muncii, familiei,   protecţiei socialeşi ...

12. HOTĂRÂRE nr. 465 din 6 iulie 2016 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului CENTENAR EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 23 alin. (4) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) În cadrul aparatului de lucru al guvernului se înfiinţează departamentul centenar, denumit în continuare departamentul, structură fără personalitate juridică în subordinea prim-ministrului, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul secretariatului general al guvernului.(2) departamentul are ca obiectiv coordonarea la nivel naţional a pregătirii, organizării şi desfăşurării manifestărilor, acţiunilor şi proiectelor de aniversare a centenarului româniei (1918-2018) şi a primului război mondial.(3) departamentul ...

13. HOTĂRÂRE nr. 464 din 6 iulie 2016 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim-Ministrului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 20 şi art. 21 alin. (5) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) cancelaria prim-ministrului, structură fără personalitate juridică din cadrul aparatului de lucru al guvernului, finanţată prin bugetul secretariatului general al guvernului, se află în subordinea directă a prim-ministrului.(2) cancelaria prim-ministrului este condusă de şeful cancelariei prim-ministrului, potrivit art. 21 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, care este ...

14. HOTĂRÂRE nr. 463 din 6 iulie 2016 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 7 iulie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 22 alin. (3) şi art. 33 alin. (2) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) secretariatul general al guvernului se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea prim-ministrului, având rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, rezolvarea ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016