Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 509 din 09 Iunie 2023 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 509 din 09 Iunie 2023

Monitorul Oficial 509 din 09 Iunie 2023 (M. Of. 509/2023)

1. ORDIN nr. 362 din 17 mai 2023 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 633/2012 pentru aprobarea structurii informaţiilor înscrise pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 9 iunie 2023

Având în vedere:- art. 280 alin. (2), art. 340 şi 344 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 3 din hotărârea guvernului nr. 962/2010 pentru aprobarea modalităţii de realizare a sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate;– hotărârea guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul ix „cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate“ din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;– ordinul preşedintelui casei naţionale de ...

6. REGULAMENT-CADRU din 9 iunie 2023 de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 87 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate - pentru asistenţa medicală spitalicească - EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 9 iunie 2023

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.944/448/2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 509 din 9 iunie 2023.──────────art. 1prezentul regulament stabileşte modalitatea de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 87 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.art. 2(1) comisia este formată din 5 membri de drept, dintre care: 2 reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate, 2 reprezentanţi ai direcţiei de sănătate publică şi ...

7. REGULAMENT-CADRU din 9 iunie 2023 de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 24 alin. (4) şi (5) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate - pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu - EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 9 iunie 2023

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.944/448/2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 509 din 9 iunie 2023.──────────art. 1prezentul regulament stabileşte modalitatea de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 24 alin. (4) şi (5) din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.art. 2(1) comisia este formată din 5 membri de drept, dintre care 2 reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate, 2 reprezentanţi ai direcţiei de sănătate publică/direcţiilor medicale ...

8. REGULAMENT-CADRU din 9 iunie 2023 de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate - pentru asistenţa medicală primară - EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 9 iunie 2023

──────────aprobat prin ordinul nr. 1.944/448/2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 509 din 9 iunie 2023.──────────art. 1prezentul regulament stabileşte modalitatea de organizare şi funcţionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 2 din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.art. 2(1) comisia este formată din 5 membri de drept, dintre care 2 reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate, 2 reprezentanţi ai direcţiei de sănătate publică, un reprezentant al colegiului teritorial ...

9. ORDIN nr. 1.944 din 9 iunie 2023 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 9 iunie 2023

Având în vedere referatul de aprobare nr. ar 10267 din 9.06.2023 al ministerului sănătăţii şi nr. dg 2.099 din 30.05.2023 al casei naţionale de asigurări de sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 291 alin. (2) din titlul viii „asigurările sociale de sănătate“ din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;– hotărârii guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;– ...

11. ORDIN nr. 1.899 din 7 iunie 2023 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 391/187/2015 pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale/punctelor de lucru ale cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară şi din ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice din mediul rural şi din mediul urban - pentru oraşele cu un număr de până la 10.000 de locuitori, în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 9 iunie 2023

Ţinând cont de referatul de aprobare nr. ar 10.030 din 7.06.2023 al ministerului sănătăţii şi nr. dg 2.100 din 30.05.2023 al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere dispoziţiile:- art. 302 lit. c) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 9 lit. f) şi art. 28 lit. f) din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 291 alin. (2) din ...

16. CRITERII din 7 iunie 2023 ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 87 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate - pentru asistenţa medicală spitalicească - EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 9 iunie 2023

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.898/450/2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 509 din 9 iunie 2023.──────────art. 1prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 87 alin. (3) şi (4) din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.art. 2la stabilirea zonelor/localităţilor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de o anumită specialitate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, în vederea analizării situaţiilor în care un medic poate ...

17. CRITERII din 7 iunie 2023 ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 24 alin. (4) şi (5) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate - pentru asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu - EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 9 iunie 2023

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.898/450/2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 509 din 9 iunie 2023.──────────art. 1prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 24 alin. (4) şi (5) din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.art. 2la stabilirea numărului de norme necesare pentru fiecare specialitate clinică, inclusiv pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu, pe judeţ/municipiul bucureşti, se au în vedere următoarele criterii:a) prin normă se înţelege un ...

18. CRITERII din 7 iunie 2023 ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate - pentru asistenţa medicală primară - EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 9 iunie 2023

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.898/450/2023, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 509 din 9 iunie 2023.──────────art. 1prezentele criterii stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 2 din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.art. 2la stabilirea necesarului de medici de familie cu liste proprii pe unităţi administrativ-teritoriale pentru mediul urban se au în vedere următoarele criterii:a) totalul populaţiei la nivelul judeţului/municipiului bucureşti, distribuţia acesteia în mediul urban, ...

19. ORDIN nr. 1.898 din 7 iunie 2023 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 9 iunie 2023

Având în vedere referatul de aprobare nr. ar 10.029 din 7.06.2023 al ministerului sănătăţii şi nr. dg 2.101 din 30.05.2023 al casei naţionale de asigurări de sănătate, prevederile ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 1.944/448/2023 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor constituite în baza prevederilor hotărârii guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 291 alin. (2) din titlul viii „asigurările sociale de sănătate“ din legea nr. 95/2006 privind ...

20. HOTĂRÂRE nr. 535 din 31 mai 2023 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Casa de Pensii Sectorială EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 9 iunie 2023

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. mf 106008, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne - casa de pensii sectorială, ca urmare a reevaluării, potrivit datelor prevăzute ...

21. HOTĂRÂRE nr. 534 din 31 mai 2023 privind recunoaşterea Asociaţiei Forumul Montan din România ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 9 iunie 2023

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse recunoaşte asociaţia forumul montan din românia, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul vatra dornei, strada runc nr. 23, judeţul suceava, românia, ca fiind de utilitate publică.prim-ministru nicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşuŞeful cancelariei prim-ministrului,mircea abrudeandepartamentul pentru dezvoltare durabilă,borbély laszló, consilier de statministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,petre daeaministrul mediului, apelor ...

22. DECRET nr. 819 din 9 iunie 2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 9 iunie 2023

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 201 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. a) din legea nr. 305/2022 privind consiliul superior al magistraturii,având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 754/2023,preşedintele româniei decretează:articol unicla data de 15 iunie 2023, doamna greţcan mariana crina, procuror la parchetul de pe lângă tribunalul suceava, având gradul profesional corespunzător parchetului de pe lângă Înalta curte de casaţie şi ...

23. DECRET nr. 818 din 9 iunie 2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 9 iunie 2023

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 201 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. a) din legea nr. 305/2022 privind consiliul superior al magistraturii,având în vedere hotărârea secţiei pentru procurori a consiliului superior al magistraturii nr. 751/2023,preşedintele româniei decretează:articol unicla data de 15 iunie 2023, doamna bîrlescu cristina-ionela, procuror la parchetul de pe lângă judecătoria câmpulung moldovenesc, în prezent delegată în funcţia de prim-procuror la această unitate de parchet, se ...

24. DECRET nr. 817 din 9 iunie 2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 9 iunie 2023

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 201 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. a) din legea nr. 305/2022 privind consiliul superior al magistraturii,având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 1.460/2023,preşedintele româniei decretează:articol unicla data de 10 iulie 2023, doamna savin rodica, judecător la tribunalul vrancea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 9 iunie 2023.nr. 817.------

25. DECRET nr. 816 din 9 iunie 2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 9 iunie 2023

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 201 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. a) din legea nr. 305/2022 privind consiliul superior al magistraturii,având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 1.547/2023,preşedintele româniei decretează:articol unicdoamna ifrim daniela-valentina, judecător cu grad profesional de tribunal la judecătoria roşiori de vede, delegată în funcţia de preşedinte al secţiei civile a tribunalului teleorman, se eliberează ...

26. DECRET nr. 815 din 9 iunie 2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 9 iunie 2023

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 201 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. a) din legea nr. 305/2022 privind consiliul superior al magistraturii,având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 1.546/2023,preşedintele româniei decretează:articol unicdoamna Şerban ana, judecător la tribunalul arad, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 9 iunie 2023.nr. 815.------

27. DECRET nr. 814 din 9 iunie 2023 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 509 din 9 iunie 2023

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea consiliului suprem de apărare a Ţării, cu modificările ulterioare, precum şi ale legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi hotărârea consiliului suprem de apărare a Ţării nr. 93/2023,preşedintele româniei decretează:articol unicla data de 30 iunie 2023, domnul general de brigadă cu o stea burlacu vasile mihai se înaintează în gradul de general-maior cu două stele ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016