Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 5 din 07 Ianuarie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 5 din 07 Ianuarie 2020

Monitorul Oficial 5 din 07 Ianuarie 2020 (M. Of. 5/2020)

1.  DECIZIE nr. 11 din 29 noiembrie 2019 privind aprobarea unor taxe pentru eliberarea documentelor solicitate de persoane care nu au calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România EMITENT: Colegiul Medicilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 5 din 7 ianuarie 2020

În temeiul art. 414, art. 439, art. 460 lit. c) şi art. 463 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 71 din statutul colegiului medicilor din românia,văzând propunerea comisiei administrative şi financiare a colegiului medicilor din românia înregistrată cu nr. 11.150 din 12.11.2019,consiliul naţional al colegiului medicilor din românia decide:art. 1În vederea eliberării de către colegiul medicilor din românia a documentelor solicitate în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, persoanele care nu au calitatea de membru al colegiului medicilor din românia vor achita următoarele taxe:a) 150 lei per ...

2.  ORDIN nr. 5.618 din 20 decembrie 2019 pentru modificarea alineatului (4) al articolului 5 din Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016 EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 5 din 7 ianuarie 2020

Având în vedere:- prevederile art. 205 alin. (6) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 8 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în temeiul art. 12 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.art. ialineatul (4) al articolului 5 din metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat aprobată prin ordinul ministrului educaţiei ...

3.  ORDIN nr. 3.781 din 23 decembrie 2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 5 din 7 ianuarie 2020

În temeiul art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 4,art. 28,art. 36 alin. (3) şi art. 37 din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 14 din ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. 1potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. ...

4.  ORDIN nr. 3.470 din 24 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 5 din 7 ianuarie 2020

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6), (6^2) şi (7) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (13) şi art. 9 alin. (17) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. iordinul directorului general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de agenţia naţională de cadastru şi publicitate imobiliară şi instituţiile sale subordonate, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, ...

5.  DECRET nr. 4 din 6 ianuarie 2020 privind promulgarea Legii pentru completarea anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 5 din 7 ianuarie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru completarea anexei la legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 6 ianuarie 2020.nr. 4.----

6.  LEGE nr. 4 din 6 ianuarie 2020 pentru completarea anexei la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 5 din 7 ianuarie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicÎn anexa la legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 163 din 6 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, în tabelul nr. i, după substanţa „acriloilfentanil = n-(1-fenetilpiperidin-4-il)-n-fenilacrilamidă“ se introduc următoarele substanţe:"n-fenil-n-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-carboxamidă (furanilfentanil),n-(1-amino-3,3-dimetil-1-oxobutan-2-il)-1-(ciclohexilmetil)-1h-indazol-3-carboxamidă (adb-chminaca),1-(4-cianobutil)-n-(2-fenilpropan-2-il)-1h-indazol-3-carboxamidă(cumyl-4cn-binaca),n-fenil-n-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciclopropanecarboxamidă(ciclopropilfentanil)şi2-metoxi-n-fenil-n-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamidă (metoxiacetilfentanil)"prezenta lege transpune art. 1 din directiva delegată (ue) 2019/369 a comisiei din 13 decembrie 2018 de modificare a anexei la decizia-cadru 2004/757/jai a consiliului în ceea ce priveşte includerea unor substanţe psihoactive noi în definiţia termenului „drog“, publicată în jurnalul oficial al uniunii europene, seria l, ...

7.  DECRET nr. 3 din 6 ianuarie 2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 5 din 7 ianuarie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 32/2019 pentru autorizarea serviciului de protecţie şi pază să înregistreze în evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează sanctitatea sa papa francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul româniei şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 6 ianuarie 2020.nr. 3.----

8.  LEGE nr. 3 din 6 ianuarie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 5 din 7 ianuarie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 32 din 23 mai 2019 pentru autorizarea serviciului de protecţie şi pază să înregistreze în evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează sanctitatea sa papa francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul româniei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 410 din 24 mai 2019.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. preŞedintele camerei deputaŢilor ion-marcel ciolacu preŞedintele senatului teodor-viorel meleŞcanu bucureşti, 6 ianuarie 2020.nr. ...

9.  DECRET nr. 2 din 6 ianuarie 2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 5 din 7 ianuarie 2020

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 17/2019 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 6 ianuarie 2020.nr. 2.----

10.  LEGE nr. 2 din 6 ianuarie 2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 5 din 7 ianuarie 2020

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 17 din 19 martie 2019 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 219 din 20 martie 2019.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilor ion-marcel ciolacu preŞedintele senatului teodor-viorel meleŞcanu bucureşti, 6 ianuarie 2020.nr. 2.----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice