Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 5 din 05 Ianuarie 2016 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 5 din 05 Ianuarie 2016

Monitorul Oficial 5 din 05 Ianuarie 2016 (M. Of. 5/2016)

1. HOTĂRÂRE nr. 71 din 21 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016

Având în vedere prevederile:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- hotărârii consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor consiliului camerei auditorilor financiari din românia,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în şedinţa din data de 21 decembrie 2015, hotărăşte:art. ianexa nr. 2 "lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele protocolului de ...

2. DECIZIE nr. 3.813 din 24 decembrie 2015 privind sancţionarea Societăţii B&M BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016

Autoritatea de supraveghere financiară, cu sediul în splaiul independenţei nr. 15, sectorul 5, bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în urma hotărârii consiliului autorităţii de supraveghere financiară consemnate ...

3. ORDIN nr. 3.076 din 17 decembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREŞTI - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) şi ale art. 10 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative şi ale art. 46 alin. (3) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi ...

4. ORDIN nr. 1.530 din 15 decembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREŞTI - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) şi ale art. 10 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative şi ale art. 46 alin. (3) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi ...

5. ORDIN nr. 4.112 din 28 decembrie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea UZINA MECANICĂ BUCUREŞTI - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) şi ale art. 10 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative şi ale art. 46 alin. (3) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi ...

6. ORDIN nr. 3.840 din 29 decembrie 2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016

Având în vedere dispoziţiile art. 56, 58, 346 şi art. 352 alin. (1) şi (2) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 316 alin. (9) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. 1prezentul ordin stabileşte criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de tva a societăţilor care sunt înfiinţate în baza ...

7. DECIZIE nr. 6 din 5 ianuarie 2016 privind numirea domnului Adrian Baboi-Stroe în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul adrian baboi-stroe se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul justiţiei. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------   secretarul general al guvernului,  sorin sergiu chelmubucureşti, 5 ianuarie 2016.nr. 6.   ---------

8. DECIZIE nr. 5 din 5 ianuarie 2016 privind eliberarea domnului Liviu Stancu, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016

Având în vedere cererea domnului liviu stancu, înregistrată la ministerul justiţiei cu nr. 106.789 din 28 decembrie 2015, precum şi adresa ministerului justiţiei înregistrată la cabinetul primului-ministru cu nr. 5/7.640 din 29 decembrie 2015,în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul liviu stancu se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la ministerul justiţiei. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------   secretarul general al guvernului,  sorin sergiu chelmubucureşti, 5 ianuarie 2016.nr. 5.   ---------

9. DECIZIE nr. 4 din 5 ianuarie 2016 privind eliberarea doamnei Liliana Maria Toderiuc, la cerere, din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016

Având în vedere cererea doamnei liliana maria toderiuc, înregistrată la ministerul educaţiei naţionale şi cercetării Ştiinţifice cu nr. 11.530 din 23 decembrie 2015, precum şi adresa ministerului educaţiei naţionale şi cercetării Ştiinţifice înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/18.317/ssc din 29 decembrie 2015,în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna liliana maria toderiuc se eliberează, la cerere, din funcţia subsecretar de stat la ministerul educaţiei naţionale ...

10. DECIZIE nr. 3 din 5 ianuarie 2016 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Georgeta Gavrilă din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Energiei în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Energiei EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016

Având în vedere solicitarea ministerului energiei formulată prin adresa nr. 104.919/v.v.g/29.12.2015, înregistrată la cabinetul primului-ministru cu nr. 5/7.654 din 30 decembrie 2015,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 27 alin. (1) lit. a), al art. 30 lit. a) şi al art. 33 alin. (1) lit. b) din hotărârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea ...

11. DECIZIE nr. 2 din 5 ianuarie 2016 privind numirea doamnei Anca Magdalena Chiser în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna anca magdalena chiser se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri. prim-ministru  dacian julien cioloŞcontrasemnează:---------------   secretarul general al guvernului,  sorin sergiu chelmubucureşti, 5 ianuarie 2016.nr. 2.--------

12. DECIZIE nr. 1 din 5 ianuarie 2016 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016

Având în vedere adresele autorităţii naţionale pentru restituirea proprietăţilor nr. 1.413/g.b. şi 1.414/g.b. din 30 decembrie 2015,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 19 lit. a) din legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în românia, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicpunctele 5 şi 11 din anexa "componenţa comisiei naţionale pentru compensarea imobilelor" la decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea ...

13. HOTĂRÂRE nr. 36 din 4 decembrie 2015 pentru modificarea anexei nr. 3 la Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 1/2009 EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI ,MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016

În temeiul art. 53 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, aprobată cu modificări prin legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul naţional al ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia emite următoarea hotărâre:art. i În anexa nr. 3 la statutul ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din românia, adoptat prin hotărârea adunării generale naţionale a ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor ...

14. HOTĂRÂRE nr. 1.022 din 30 decembrie 2015 pentru suplimentarea numărului maxim de posturi ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 5 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 27 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 43/2002 privind direcţia naţională anticorupţie, aprobată cu modificări prin legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicnumărul maxim de posturi de specialist şi personal economic şi administrativ, prevăzut la art. 27 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 43/2002 privind direcţia naţională anticorupţie, aprobată cu modificări prin legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se suplimentează cu 10 posturi de specialist şi 35 de posturi de personal economic şi administrativ. prim-ministru  dacian julien ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016