Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 491 din 28 Iunie 2017 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 491 din 28 Iunie 2017

Monitorul Oficial 491 din 28 Iunie 2017 (M. Of. 491/2017)

3. ORDIN nr. M.45 din 15 mai 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY - S.A., filială a Companiei Naţionale "Romtehnica"- S.A. EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 ...

4. ORDIN nr. 899 din 22 iunie 2017 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale din coordonarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017

Având în vedere:- prevederile art. 24 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. v din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii,în temeiul art. 17 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi justiţiei sociale,ministrul muncii şi justiţiei sociale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al institutului naţional de cercetare Ştiinţifică ...

5. ORDIN nr. 181 din 31 mai 2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii III.2 - Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii (inclusiv costurile de funcţionare şi animare) - Selectarea grupurilor de acţiune locală pentru pescuit (FLAG-uri) din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei generale pescuit - autoritate de management pentru programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime nr. 310.364 din 31.05.2017,în temeiul prevederilor:- regulamentului (ue) nr. 1.303/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune şi fondul european pentru pescuit ...

6. DECIZIA nr. 162 din 16 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017

┌─────────────────────┬────────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├─────────────────────┼────────────────────┤│marian enache │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────┤│mircea Ştefan minea │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────┤│daniel marius morar │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────┤│mona-maria pivniceru │- judecător │├─────────────────────┼────────────────────┤│simona-maya teodoroiu│- judecător ...

7. DECIZIA nr. 109 din 9 martie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017

┌───────────────────────┬────────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────────┼────────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────────┼────────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├───────────────────────┼────────────────────┤│daniel marius morar │- judecător │├───────────────────────┼────────────────────┤│mircea Ştefan minea │- judecător │├───────────────────────┼────────────────────┤│mona-maria pivniceru │- judecător ...

8. DECRET nr. 566 din 26 iunie 2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea anexei nr. 2 din legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 26 iunie 2017.nr. 566.----

9. LEGE nr. 147 din 26 iunie 2017 pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicla anexa nr. 2 din legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, definiţia „drept de execuţie a lucrărilor de construcţii“ se modifică şi va avea următorul cuprins:"• drept de execuţie a lucrărilor de construcţii dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă titularului dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente autorizaţia de construire/desfiinţare:1. dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat ...

10. DECRET nr. 565 din 26 iunie 2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (4^1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (4^1) din legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 26 iunie 2017.nr. 565.-----

11. LEGE nr. 146 din 26 iunie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (4^1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa guvernului nr. 17 din 24 august 2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (4^1) din legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. ix din legea nr. 123/2016 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 653 din 25 august 2016, cu următoarea modificare:- articolul unic se modifică şi va avea următorul cuprins: "articol unic(1) termenul pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu prevăzut la art. 30 alin. (4^1) din legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în monitorul ...

12. DECRET nr. 564 din 26 iunie 2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii de conturi şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 26 iunie 2017.nr. 564.-----

13. LEGE nr. 145 din 26 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ilegea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii de conturi, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 238 din 3 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 47, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) pentru a fi numiţi consilieri de conturi, se cere îndeplinirea următoarelor condiţii: studii superioare economice, juridice sau inginereşti, vechime de minimum 10 ani în specialitatea studiilor absolvite şi pregătire profesională temeinică."2. la articolul 49, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) membrii curţii ...

14. DECRET nr. 563 din 26 iunie 2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 26 iunie 2017.nr. 563.----

15. LEGE nr. 144 din 26 iunie 2017 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicalineatul (5) al articolului 65 din legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice şi/sau de cocs metalurgic, precum şi a emisiilor de amoniac şi derivate, respectiv baia mare, copşa mică, zlatna, târgu ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice