Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 48 din 23 Ianuarie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 48 din 23 Ianuarie 2020

Monitorul Oficial 48 din 23 Ianuarie 2020 (M. Of. 48/2020)

1. ORDIN nr. 8 din 13 ianuarie 2020 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume, precum şi a anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.269/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţele EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 48 din 23 ianuarie 2020

Văzând referatul de aprobare al direcţiei generale control, antifraudă şi inspecţii nr. 206.089 din 13.01.2020,în baza prevederilor directivei de punere în aplicare a comisiei nr. 990/2019 de modificare a listei de genuri şi specii de la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din directiva 2002/55/ce a consiliului, din anexa ii la directiva 2008/72/ce a consiliului şi din anexa la directiva 93/61/cee a comisiei,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru ...

2. ORDIN nr. 7 din 13 ianuarie 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 772/2016 privind cerinţele referitoare la etichetarea, sigilarea şi ambalarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 48 din 23 ianuarie 2020

Văzând referatul de aprobare al direcţiei generale control antifraudă şi inspecţii nr. 206.090 din 13.01.2020,luând în considerare directiva de punere în aplicare (ue) 2019/1.813 a comisiei din 29 octombrie 2019 de modificare a directivei de punere în aplicare 2014/96/ue privind cerinţele referitoare la etichetarea, sigilarea şi ambalarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, care intră în domeniul de aplicare al directivei 2008/90/ce în ceea ce priveşte culoarea etichetei pentru categoriile certificate de material de înmulţire şi plantare fructifer şi conţinutul documentului furnizorului,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ...

3. DECIZIE nr. 85 din 23 ianuarie 2020 privind numirea domnului Andrei Baciu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 48 din 23 ianuarie 2020

Având în vedere adresa formulată de ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. mlpda 6.517 din 17 ianuarie 2020, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/1113/a.t. din 17 ianuarie 2020, în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul andrei baciu se numeşte în funcţia de subsecretar de stat la ministerul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 23 ianuarie 2020.nr. 85.-----

4. DECIZIE nr. 84 din 23 ianuarie 2020 privind numirea doamnei Oana Maria Sava în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 48 din 23 ianuarie 2020

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a autorităţii pentru valorificarea activelor bancare prin comasarea prin absorbţie cu autoritatea pentru privatizare şi administrarea participaţiilor statului, aprobată cu completări prin legea nr. 360/2004, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna oana maria sava se numeşte în funcţia de vicepreşedinte al autorităţii pentru administrarea activelor statului.prim-ministruludovic ...

5. DECIZIE nr. 83 din 23 ianuarie 2020 privind numirea domnului Filaret Brădăţan în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 48 din 23 ianuarie 2020

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, precum şi al art. 6^6 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul filaret brădăţan se numeşte în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru o perioadă de 5 ani.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al ...

6. DECIZIE nr. 82 din 23 ianuarie 2020 privind numirea domnului Adrian Haralambie Bidu în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 48 din 23 ianuarie 2020

Având în vedere propunerea ministrului mediului, apelor şi pădurilor înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/1.225/a.t./20.01.2020,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea gărzii naţionale de mediu, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul adrian haralambie bidu se numeşte în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al gărzii naţionale de mediu.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general ...

7. DECIZIE nr. 81 din 23 ianuarie 2020 privind numirea domnului Teodor Tiberiu Alin Ion în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 48 din 23 ianuarie 2020

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea oficiului naţional pentru jocuri de noroc şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul teodor tiberiu alin ion se numeşte în ...

8. DECIZIE nr. 80 din 23 ianuarie 2020 privind numirea domnului Adrian-Nicolae Enache în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 48 din 23 ianuarie 2020

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul adrian-nicolae enache se numeşte în funcţia de subsecretar de stat la ministerul tineretului şi sportului.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 23 ianuarie 2020.nr. 80.-----

9. DECIZIA nr. 807 din 5 decembrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.014 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 48 din 23 ianuarie 2020

┌───────────────┬──────────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────┼──────────────────────┤│cristian │- judecător ││deliorga │ │├───────────────┼──────────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────┼──────────────────────┤│daniel marius │- judecător ││morar ...

10. DECIZIA nr. 672 din 29 octombrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 48 din 23 ianuarie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

11. DECIZIA nr. 605 din 10 octombrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 260 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 48 din 23 ianuarie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016