Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 473 din 27 Iunie 2014 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 473 din 27 Iunie 2014

Monitorul Oficial 473 din 27 Iunie 2014 (M. Of. 473/2014)

1. ORDIN nr. 722 din 19 iunie 2014 privind completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013 EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 27 iunie 2014

Văzând referatul de aprobare nr. n.b. 4.409 din 19 iunie 2014 al direcţiei strategii şi politici în sănătate,având în vedere:- art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea ministerului sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată, aprobată cu completări prin legea nr. 184/2013, cu modificările ulterioare;- ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013 privind aprobarea normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 7 alin. (1) şi (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ...

3. ORDIN nr. 52 din 26 iunie 2014 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2013 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 27 iunie 2014

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. g), art. 76 alin. (1) şi art. 79 alin. (3) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 23 din metodologia de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, aprobată prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 67/2013, şi solicitarea operatorului pieţei de energie electrică şi de gaze naturale societatea comercială opcom - s.a. nr. 39.433 din 20 iunie 2014, înregistrată la autoritatea naţională de reglementare în domeniul energiei cu nr. 38.195 din 20 ...

4. ORDIN nr. 50 din 26 iunie 2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 27 iunie 2014

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (1) şi art. 76 alin. (2) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, precum şi ale ordinului preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 117/2013 privind aprobarea metodologiei de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. ...

5. COMPONENŢA NOMINALĂ ŞI REGULAMENTUL din 19 iunie 2014 de organizare şi funcţionare a Comitetului naţional de verificare a eliminării rujeolei şi rubeolei EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 27 iunie 2014

Cap. icomponenţa nominală a comitetului naţional de verificare a eliminării rujeolei şi rubeolei1. conf. dr. monica luminos, preşedintă a comitetului naţional de verificare a eliminării rujeolei şi rubeolei, şef de secţie boli infecţioase copii şi terapie intensivă copii, institutul naţional de boli infecţioase "prof. dr. matei balş"2. dr. laurenţiu zolotuşcă, vicepreşedinte al comitetului naţional de verificare a eliminării rujeolei şi rubeolei, consilier pentru afaceri europene, direcţia sănătate publică şi control în sănătate publică, ministerul sănătăţii3. dr. dorina crăciun, membră a comitetului naţional de verificare a eliminării rujeolei şi rubeolei, spitalul clinic de urgenţă pentru copii "grigore alexandrescu"4. dr. raluca vlad, ...

6. ORDIN nr. 720 din 19 iunie 2014 privind înfiinţarea Comitetului naţional de verificare a eliminării rujeolei şi rubeolei EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 27 iunie 2014

Văzând referatul de aprobare nr. n.b. 4.411 din 19 iunie 2014 al direcţiei strategii şi politici în sănătate,având în vedere:- legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. 1se înfiinţează comitetului naţional de verificare a eliminării rujeolei şi rubeolei, structură tehnică cu rol de monitorizare a activităţilor ce au drept scop eliminarea rujeolei şi rubeolei din românia, prin care ministerul sănătăţii verifică impactul programului de implementare a strategiei naţionale pentru eliminarea rujeolei şi rubeolei şi comunică ...

7. ORDIN nr. 112 din 20 iunie 2014 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru explorare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 27 iunie 2014

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă licenţa de concesiune pentru explorare nr. 17.317/2014 privind explorarea resurselor de calcar industrial şi de construcţii din perimetrul călţeşti, judeţul buzău, încheiată între agenţia naţională pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi societatea comercială gral minexplore - s.r.l., municipiul buzău, judeţul buzău, în calitate de concesionar.art. 2se ...

8. ORDIN nr. 111 din 20 iunie 2014 pentru aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 27 iunie 2014

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă licenţa de dare în administrare pentru explorare nr. 17.164/2014 privind explorarea resurselor de apă minerală terapeutică din perimetrul bălţăteşti, judeţul neamţ, încheiată între agenţia naţională pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi ministerul apărării naţionale - unitatea militară 02275, municipiul bucureşti, în calitate de administrator.art. 2prezentul ordin ...

9. HOTĂRÂRE nr. 513 din 26 iunie 2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Dumitru Lucian EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 27 iunie 2014

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul dumitru lucian exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului giurgiu. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 26 iunie 2014.nr. 513.-------

10. HOTĂRÂRE nr. 512 din 26 iunie 2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Petcu Toma-Florin EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 27 iunie 2014

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului giurgiu de către domnul petcu toma-florin. prim-ministru  victor-viorel pontacontrasemnează:---------------viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, gabriel opreabucureşti, 26 iunie 2014.nr. 512.-------

11. HOTĂRÂRE nr. 510 din 26 iunie 2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţul Iaşi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 27 iunie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. ii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a ministerului transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare şi al art. 30 alin. (2) şi (3) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2014, cu suma de 1.000 mii lei, pentru judeţul iaşi, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe ...

12. HOTĂRÂRE nr. 40 din 24 iunie 2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 27 iunie 2014

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. xviii "componenţa comisiei permanente a românilor de pretutindeni", domnul senator cristache iulian - grupul parlamentar al psd - se include ...

13. HOTĂRÂRE nr. 39 din 24 iunie 2014 privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 27 iunie 2014

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicregulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 948 din 25 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. după articolul 77 se introduce un nou articol, articolul 77^1, cu următorul cuprins:"art. 77^1. - procedura de lucru şi mecanismul decizional aplicabile în domeniul afacerilor europene se realizează în conformitate cu normele procedurale prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezentul regulament."2. după articolul 211 se introduce o anexă, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016