Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 471 din 06 Mai 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 471 din 06 Mai 2021

Monitorul Oficial 471 din 06 Mai 2021 (M. Of. 471/2021)

1.  DECIZIE nr. 566 din 22 aprilie 2021 privind modalitatea de selecţionare a formatorilor, precum şi de organizare şi funcţionare a Registrului formatorilor din sistemul administraţiei penitenciare EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 6 mai 2021

Având în vedere prevederile art. 98-101 din metodologia de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare, precum şi criteriile de evaluare a rezultatelor acesteia, aprobată prin ordinul ministrului justiţiei nr. 3.513/c/2020,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile administraţiei naţionale a penitenciarelor şi pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu completările ulterioare,directorul general al administraţiei naţionale a penitenciarelor emite prezenta decizie.art. 1prezenta decizie reglementează modalitatea de selecţionare a formatorilor la cursurile sau programele de pregătire profesională organizate în sistemul administraţiei penitenciare şi la cele acreditate/autorizate, ...

2.  ORDIN nr. 279 din 14 aprilie 2021 privind aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Brăila, a portului Galaţi şi a portului Tulcea, aparţinând Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 6 mai 2021

Având în vedere referatul direcţiei transport naval nr. 9.704/337/24.03.2021 prin care se propune aprobarea evaluării de securitate portuară a portului brăila, a portului galaţi şi a portului tulcea, aparţinând companiei naţionale „administraţia porturilor dunării maritime“ - s.a. galaţi,ţinând cont de prevederile art. 6 alin. (4) din ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2007 pentru introducerea măsurilor de întărire a securităţii portuare şi ale regulamentului (ce) nr. 725/2004 privind consolidarea securităţii navelor şi a instalaţiilor portuare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. ...

3.  ORDIN nr. 278 din 14 aprilie 2021 privind aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Constanţa, a portului Constanţa - zona Midia şi a portului Mangalia, aparţinând Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 6 mai 2021

Având în vedere referatul direcţiei transport naval nr. 10.015/354/8.03.2021 prin care se propune aprobarea evaluării de securitate portuară a portului constanţa, a portului constanţa - zona midia şi a portului mangalia, aparţinând companiei naţionale „administraţia porturilor maritime“ - s.a. constanţa,ţinând cont de prevederile art. 6 alin. (4) din ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2007 pentru introducerea măsurilor de întărire a securităţii portuare şi ale regulamentului (ce) nr. 725/2004 privind consolidarea securităţii navelor şi a instalaţiilor portuare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ...

4.  HOTĂRÂRE nr. 499 din 28 aprilie 2021 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele regionale CF Braşov şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 6 mai 2021

În conformitate cu art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 şi art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea ministerului transporturilor şi infrastructurii şi în concesiunea companiei naţionale de ...

5.  HOTĂRÂRE nr. 498 din 28 aprilie 2021 privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 6 mai 2021

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 şi art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei ...

6.  HOTĂRÂRE nr. 496 din 28 aprilie 2021 privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A. a terenului în suprafaţă de 17,0357 ha, în vederea realizării obiectivului de utilitate publică şi de interes naţional "Continuarea lucrărilor miniere în perimetrul de licenţă al UMC Tismana - Tismana I" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 6 mai 2021

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) şi (6), art. 38, 41 şi 44 din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1, art. 2 alin. (1) lit. e) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. (2) alin. (2) din normele metodologice de aplicare a legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare,în temeiul art. 108 ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 495 din 28 aprilie 2021 privind aprobarea închirierii imobilului 2542, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 6 mai 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 861 alin. (3) şi art. 868 alin. (2) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 333 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă închirierea imobilului 2542, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea desfăşurării unor activităţi de parcare şi întreţinere autovehicule, depozitare şi manipulare mărfuri.(2) ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 482 din 21 aprilie 2021 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Iaşi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 6 mai 2021

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 288 alin. (1), art. 293 alin. (5) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 481 din 21 aprilie 2021 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3256 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Calafat, judeţul Dolj, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 6 mai 2021

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 292 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 3256 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului ...

10.  DECIZIA nr. 808 din 10 noiembrie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV pct. 40 (cu referire la art. 61^1 din Legea nr. 101/2016) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 471 din 6 mai 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016