Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 469 din 11 Mai 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 469 din 11 Mai 2022

Monitorul Oficial 469 din 11 Mai 2022 (M. Of. 469/2022)

1.  ORDIN nr. 3.610 din 20 aprilie 2022 privind măsuri de aplicare şi corelare a planurilor de învăţământ pentru învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi postliceal cu structura anului şcolar 2022-2023 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 11 mai 2022

Având în vedere prevederile:- art. 33 alin. (2), art. 64 alin. (2) şi ale art. 65 alin. (1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– ordinului ministrului educaţiei nr. 3.505/2022 privind structura anului şcolar 2022-2023;– ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.411/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a ix-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral;– ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.081/2010 privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru clasa a x-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral;– ordinului ...

2.  ORDIN nr. 1.112 din 5 mai 2022 pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 11 mai 2022

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere avizul autorităţii pentru digitalizarea româniei comunicat prin adresa nr. 1.434 din 19 aprilie 2022,ministrul finanţelor emite prezentul ordin.art. 1ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 200 din 12 martie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.art. 2prezentul ordin se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.ministrul finanţelor,adrian câciubucureşti, ...

3.  ORDIN nr. 915 din 20 aprilie 2022 privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de faună şi floră sălbatice EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 11 mai 2022

Având în vedere referatul de aprobare nr. db/182.191 din 7.02.2022 al direcţiei biodiversitate,ţinând seama de avizul academiei române nr. 4.481 din 31.01.2022,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) din procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,în temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. a) şi d) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin ...

5.  ORDIN nr. 511 din 4 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 11 mai 2022

Având în vedere prevederile art. iii alin. (1) din legea nr. 259/2021 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea ordonanţei guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din munţii apuseni şi în rezervaţia biosferei „delta dunării“, cu modificările şi completările ulterioare,în considerarea deciziei comisiei 2012/21/ue din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din tratatul privind funcţionarea uniunii europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia ...

6.  ORDIN nr. 61 din 27 aprilie 2022 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 11 mai 2022

Văzând referatul de aprobare nr. 177 din 23.02.2022, întocmit de direcţia coordonare laboratoare şi produse medicinale veterinare; ţinând cont de prevederile art. 10 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (1) şi (3), precum şi al art. 4 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor emite ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 54 din 2 mai 2022 referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind cooperarea poliţienească operativă - COM(2021) 780 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 11 mai 2022

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/165 din 7.04.2022,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de recomandare a consiliului privind cooperarea poliţienească operativă - com(2021) 780 final respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.art. 2senatul româniei consideră că:1. propunerea integrează aspecte ale cooperării poliţieneşti ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 53 din 2 mai 2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane - COM(2021) 891 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 11 mai 2022

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/172 din 13.04.2022,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (ue) 2016/399 cu privire la codul uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 52 din 2 mai 2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind abordarea situaţiilor de instrumentalizare în domeniul migraţiei şi azilului - COM(2021) 890 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 11 mai 2022

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/174 din 13.04.2022,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind abordarea situaţiilor de instrumentalizare în domeniul migraţiei şi azilului - com(2021) 890 final respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.art. ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 51 din 2 mai 2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Situaţia actuală privind reciprocitatea cu Statele Unite în domeniul politicii vizelor - COM(2021) 827 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 469 din 11 mai 2022

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/175 din 13.04.2022,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că:a) evaluarea comisiei europene arată că introducerea vizelor pentru cetăţenii americani nu ar conduce la atingerea obiectivului călătoriilor fără vize în sua pentru toţi cetăţenii ue şi ar ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016