Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 450 din 28 Mai 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 450 din 28 Mai 2020

Monitorul Oficial 450 din 28 Mai 2020 (M. Of. 450/2020)

3.  NORMĂ din 25 mai 2020 privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unităţile de alimentaţie publică EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 28 mai 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 903/97/2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 450 din 28 mai 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta normă stabileşte măsurile specifice care trebuie aplicate pe durata stării de alertă în unităţile de alimentaţie publică în legătură cu activităţile de manipulare, preparare, comercializare, livrare şi consum a produselor alimentare. art. 2În înţelesul prezentei norme se aplică definiţiile prevăzute la art. 17 din norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum ...

4.  ORDIN nr. 903 din 25 mai 2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de alertă în unităţile de alimentaţie publică EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 28 mai 2020

Văzând referatul de aprobare nr. 442 din 21 mai 2020 al direcţiei generale siguranţa alimentelor, având în vedere prevederile legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19 şi prevederile art. 10 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 10 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile hotărârii guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe ...

5.  METODOLOGIE din 27 mai 2020 pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul de bacalaureat naţional 2020 EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 28 mai 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 4.341 din 27 mai 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 450 din 28 mai 2020.──────────art. 1prezenta metodologie reglementează echivalarea/ recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale la examenul de bacalaureat naţional 2020. art. 2În sensul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc după cum urmează:a) probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - una dintre probele de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba a), de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - pentru elevii care au urmat studiile ...

6.  ORDIN nr. 4.341 din 27 mai 2020 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul de bacalaureat naţional 2020 EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 28 mai 2020

În baza art. 34 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, a legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 361 alin. (3) lit. c) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei şi cercetării,ministrul educaţiei şi cercetării emite ...

7.  ORDIN nr. 83 din 27 mai 2020 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 28 mai 2020

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. e), alin. (4) şi (6) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al dispoziţiilor art. 76-81 din metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale, aprobată prin ordinul preşedintelui ...

8.  ORDIN nr. 82 din 27 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2019 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 28 mai 2020

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (4) şi (5) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 10 alin. (1) lit. l) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 160/2012, ...

9.  ORDIN nr. 4.316 din 21 mai 2020 privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole în anul şcolar 2019-2020 EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 28 mai 2020

Având în vedere: - prevederile art. 77 alin. (5) şi ale art. 361 alin. (3) lit. c) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 42 din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19;– prevederile art. 34 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, a legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 419 din 27 mai 2020 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii şi pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2020 cu suma de 600.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 28 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ila articolul 2 alineatul (1) din hotărârea guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină şi luarea unor măsuri în domeniul sănătăţii, precum şi pentru alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului ministerului sănătăţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 224 din 19 martie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, după ...

11.  HOTĂRÂRE nr. 407 din 21 mai 2020 privind autorizarea Ministerului Culturii de a accepta o donaţie cu sarcini în favoarea statului român EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 28 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 291 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se autorizează ministerul culturii să accepte oferta de donaţie cu sarcini, în favoarea statului român, formulată de johannes sturdza, constând în imobilul înscris în cartea funciară nr. 34929, situat în oraşul liteni, judeţul suceava, compus din construcţia c1 - conac şi teren în suprafaţă de 6.170 mp, imobil înscris în lista monumentelor istorice 2015 a judeţului suceava la poziţia nr. 286, cod sv-ll-m-b-05565, cu denumirea „casa ...

12.  HOTĂRÂRE nr. 395 din 21 mai 2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Dezvoltarea facilităţilor de pregătire necesară gestionării situaţiilor de urgenţă în domeniul CBRNe, generate de acte de rea-voinţă" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 450 din 28 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „dezvoltarea facilităţilor de pregătire necesară gestionării situaţiilor de urgenţă în domeniul cbrne, generate de acte de rea-voinţă“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri alocate prin programul operaţional infrastructură mare (poim) 2014-2020, axa prioritară 5 - promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor, obiectivul ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016