Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 437 din 25 Mai 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 437 din 25 Mai 2020

Monitorul Oficial 437 din 25 Mai 2020 (M. Of. 437/2020)

1.  RECTIFICARE nr. 210 din 18 martie 2020 referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 210/2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 437 din 25 mai 2020

La hotărârea guvernului nr. 210/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al regiei autonome „monitorul oficial“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 241 din 24 martie 2020, se fac următoarele rectificări:- în anexă, la coloana 4 rândul 52, în loc de: „8.582“ se va citi: „8.052“;– în anexă, la coloana 4 rândul 53, în loc de: „8.052“ se va citi: „7.642“.----

2.  RECTIFICARE nr. 940 din 30 aprilie 2020 referitoare la Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 940/2020 EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 437 din 25 mai 2020

În cuprinsul ordinului ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 940/2020 pentru aprobarea regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a ministerului economiei, energiei şi mediului de afaceri, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 367 din 7 mai 2020, se fac următoarelerectificări:- la anexă, la art. 13 pct. 13 lit. d), în loc de: „d) are naţionalitate şi cetăţenie română;“ se va citi: „d) are cetăţenie română;“;– la anexa nr. 2b la regulament, prima liniuţă, în loc de: ...

3.  ORDIN nr. 4.324 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.033/2016, pentru anul şcolar 2020-2021 EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 437 din 25 mai 2020

Având în vedere:- prevederile art. 76 şi din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 42 din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19;– prevederile art. 1 pct. 6 lit. p) din anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, aprobată cu modificări şi completări prin hotărârea parlamentului româniei nr. 5/2020,– prevederile legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a regulamentului (ue) 2016/679 al parlamentului european ...

4.  ORDIN nr. 4.300 din 21 mai 2020 privind completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.211/2018 EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 437 din 25 mai 2020

Având în vedere:- art. 241 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 6 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ, cu modificările ulterioare;– art. 38 din cap, viii al ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, a legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative;– ...

5.  PROCEDURA din 18 mai 2020 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), emise în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 437 din 25 mai 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.958 din 18 mai 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 437 din 25 mai 2020.──────────articol unic(1) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se realizează de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, exclusiv în baza deciziei de plată a sumelor de virat în contul fondului naţional de garantare a creditelor pentru Întreprinderile mici şi mijlocii (f.n.g.c.i.m.m.), emise de către f.n.g.c.i.m.m. în calitate de administrator al schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă atât realitatea cuantumului obligaţiei de plată, cât şi modul de determinare a acestuia, stabilit ...

6.  ORDIN nr. 1.958 din 18 mai 2020 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), emise în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 437 din 25 mai 2020

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (13) din normele metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 110/2017 privind programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - imm invest romÂnia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:art. 1se aprobă procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul fondului naţional de garantare a creditelor pentru Întreprinderile mici ...

7.  ORDIN nr. 873 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 828/2020 privind măsurile de organizare şi desfăşurare a activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice şi la nivelul unităţilor sanitare non-COVID pe perioada stării de alertă EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 437 din 25 mai 2020

Văzând referatul de aprobare nr. nt 2.839 din 22.05.2020 al direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere:- prevederile legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19;– prevederile hotărârii guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19;– prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) şi b) şi ale art. 25 alin. (2) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din ...

8.  ORDIN nr. 836 din 19 mai 2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 437 din 25 mai 2020

Văzând:- referatul de aprobare al direcţiei management şi structuri sanitare nr. nt 2.069 din 8.05.2020,având în vedere:- ordinul ministrului sănătăţii nr. 239/2011*) privind aprobarea structurii organizatorice a spitalului clinic judeţean de urgenţă „sf. spiridon“ iaşi, cu modificările şi completările ulterioare; *) ordinul ministrului sănătăţii nr. 239/2011 nu a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i.– adresele spitalului clinic judeţean de urgenţă „sf. spiridon“ iaşi nr. 16.569/2018, 6.536/2019, 31.100/2019 şi 69.810/2019;în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 391 din 14 mai 2020 privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi valorii de inventar a unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Tulcea şi transmiterea acestuia în administrarea Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Tulcea, unităţi aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 437 din 25 mai 2020

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi valorii de inventar a unui imobil aflat în ...

10.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 437 din 25 mai 2020

Având în vedere că în contextul generat de dinamica evoluţiei epidemiologice, funcţionarea instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională reclamă adoptarea unor măsuri urgente în domeniul educaţiei militare şi managementului instituţiilor şi unităţilor de învăţământ proprii,constatând dificultăţile de recrutare, selecţie şi admitere generate de măsurile cu caracter excepţional impuse la nivel naţional, luând în considerare că asigurarea cu resurse umane, ca prioritate majoră şi continuă pentru instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, necesită crearea premiselor-cadru pentru utilizarea eficientă a resurselor proprii şi revenirea etapizată, fără sincope majore, la situaţia de normalitate, ţinând cont ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016