Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 429 din 15 Iulie 2013 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 429 din 15 Iulie 2013

Monitorul Oficial 429 din 15 Iulie 2013 (M. Of. 429/2013)

1. ORDIN nr. 628 din 9 iulie 2013 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului economiei si finantelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial "Transport" (POS-T) 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 15 iulie 2013

Având în vedere prevederile art. 11 din hotărârea guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul de coeziune şi abrogarea regulamentului (ce) nr. 1.260/1999 , cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările ...

2. ORDIN nr. 962 din 10 iulie 2013 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului economiei si finantelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial "Transport" (POS-T) 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 15 iulie 2013

Având în vedere prevederile art. 11 din hotărârea guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul de coeziune şi abrogarea regulamentului (ce) nr. 1.260/1999 , cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările ...

3. ORDIN nr. 816 din 27 iunie 2013 privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 422/2013 EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 15 iulie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. e.n. 6.559/2013 al serviciului programe de sănătate din ministerul sănătăţii,având în vedere prevederile:- art. 48 alin. (3) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- hotărârii guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014;- art. 1 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 85/2011 privind desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din judeţul iaşi, aflate în subordinea ministerului sănătăţii,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi ...

4. ORDIN nr. 843 din 5 iunie 2013 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului economiei si finantelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial "Transport" (POS-T) 2007-2013 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 15 iulie 2013

Având în vedere prevederile art. 11 din hotărârea guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile regulamentului (ce) nr. 1.083/2006 al consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european şi fondul de coeziune şi abrogarea regulamentului (ce) nr. 1.260/1999 , cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările ...

5. ORDIN nr. 1.207 din 17 iunie 2013 privind aprobarea Ghidurilor solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si grant nr. 153-164 pentru implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 15 iulie 2013

Având în vedere:● programul operaţional sectorial "dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", aprobat prin decizia ce nr. 5.811/22.11.2007;● ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;● hotărârea guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenta a guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările ulterioare;● hotărârea guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ...

6. ORDIN nr. 647 din 10 iulie 2013 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 15 iulie 2013

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 267/2004 privind instituirea sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificările şi completările ulterioare,văzând procesul-verbal nr. 37 din 18 iunie 2013 cu clasificatorii autorizaţi pentru specia bovine, transmis de comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, precum şi referatul direcţiei inspecţii de stat nr. 255.563 din 8 iulie 2013,în temeiul art. 7 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ...

7. DECIZIE nr. 310 din 13 iunie 2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 teza a doua din Codul de procedura civila din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 15 iulie 2013

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătoriulia antoanella motoc - judecătormona-maria pivniceru ...

8. DECIZIE nr. 309 din 13 iunie 2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 238 alin. 2 din Codul de procedura civila din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 15 iulie 2013

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătoriulia antoanella motoc - judecătormona-maria pivniceru ...

12. DECIZIE nr. 335 din 4 iulie 2013 referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 15 iulie 2013

Cu adresa nr. 51/3.733 din 26 iunie 2013, secretarul general al camerei deputaţilor a trimis curţii constituţionale sesizarea formulată de un grup de 56 de deputaţi aparţinând grupurilor parlamentare ale partidului democrat liberal şi partidului poporului - dan diaconescu, în conformitate cu prevederile art. 146 lit. l) din constituţie şi art. 27 din legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii constituţionale, pentru exercitarea controlului de constituţionalitate asupra hotărârii parlamentului româniei nr. 54/2013 privind numirea membrilor consiliului autorităţii de supraveghere financiară.sesizarea de neconstituţionalitate a fost înregistrată la curtea constituţională sub nr. 2.426 din 26 iunie 2013 şi constituie obiectul dosarului ...

13. DECIZIE nr. 317 din 18 iunie 2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 58 lit. b) din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 15 iulie 2013

Augustin zegrean - preşedintevaler dorneanu - judecătorpetre lăzăroiu - judecătormircea Ştefan minea - judecătordaniel marius morar - judecătoriulia antoanella motoc - judecătormona-maria pivniceru - judecătorpuakas valentin zoltan - judecătortudorel toader - judecătorbianca drăghici - magistrat-asistentcu participarea reprezentantului ministerului public, procuror antonia constantin.pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 lit. b) ...

14. ORDIN nr. 96 din 27 iunie 2013 privind modificarea si completarea Normelor de dozimetrie individuala, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 180/2002 EMITENT: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLOLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 15 iulie 2013

În conformitate cu prevederile:● art. 5 din legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;● hotărârii guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare emite următorul ordin:art. i normele de dozimetrie individuală, aprobate prin ordinul preşedintelui comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare nr. 180/2002, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 769 şi 769 bis din 22 octombrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează ...

15. RECTIFICARE nr. 518 din 8 noiembrie 2012 referitoare la Decizia prim-ministrului nr. 518/2012 EMITENT: GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 15 iulie 2013

La decizia prim-ministrului nr. 518/2012 privind numirea domnului george ceamba în funcţia de secretar de stat la ministerul afacerilor externe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 752 din 8 noiembrie 2012, se face următoarea rectificare:- în titlu şi la articolul unic, în loc de: "george ceamba" se va citi: "george ciamba".  -------

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice