Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 426 din 18 Mai 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 426 din 18 Mai 2018

Monitorul Oficial 426 din 18 Mai 2018 (M. Of. 426/2018)

1. REGULAMENT din 26 martie 2018 de organizare şi funcţionare al Consiliului de supraveghere din domeniul naval EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 450 din 26 martie 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 426 din 18 mai 2018.──────────În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul concurenţei adoptă prezentul regulament.cap. idispoziţii generaleart. 1consiliul de supraveghere din domeniul naval funcţionează pe baza prevederilor art. 66^1 şi 66^2 din ordonanţa guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa ...

2. ORDIN nr. 450 din 26 martie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de supraveghere din domeniul naval EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (4) lit. d) şi ale art. 26 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor art. iii alin. (2) din legea nr. 235/2017 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare,preşedintele consiliului concurenţei emite următorul ordin:art. 1În urma adoptării în plenul consiliului concurenţei se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului de supraveghere din domeniul naval, prevăzut în anexa ...

3. REGULAMENT din 17 mai 2018 de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2018 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

──────────aprobat prin ordinul nr. 4.857 din 17 mai 2018, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 426 din 18 mai 2018.──────────art. 1institutul naţional de administraţie, denumit în continuare institutul, organizează programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, pentru anul 2018, în conformitate cu prevederile hotărârii guvernului nr. 832/2007 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare, ale ordonanţei guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea institutului naţional de administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 44/2017, cu modificările ...

4. ORDIN nr. 4.857 din 17 mai 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2018 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

Luând în considerare adresa institutului naţional de administraţie nr. 1.715 din 15.05.2018 înregistrată la ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice cu nr. 54.806 din 15.05.2018 prin care se solicită aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de admitere la programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2018,văzând hotărârea nr. 4 din 14.05.2018 a consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă institutul naţional de administraţie, prin care s-a avizat tariful de participare la programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, anul 2018, şi s-a ...

5. ORDIN nr. 3.638 din 4 mai 2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sfântul Dumitru - Mavrogheni" din municipiul Bucureşti EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale hotărârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale hotărârii guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor ...

6. ORDIN nr. 540 din 15 mai 2018 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare 15 mai 2018-14 mai 2019 EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

Având în vedere referatul de aprobare nr. 147.294 din 5.04.2018, ţinând cont de avizul nr. 2.758/glg/15.05.2018 al ministerului mediului, precum şi de avizul nr. 4/2018 al consiliului naţional de vânătoare,în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f), art. 34 şi 36 din legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al 13 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apelor şi pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin:art. 1la data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă cotele de recoltă pentru speciile ...

7. DECRET nr. 414 din 16 mai 2018 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru completarea art. 165 din legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 16 mai 2018.nr. 414.-----

8. LEGE nr. 116 din 17 mai 2018 pentru completarea art. 165 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicla articolul 165 din legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 514 din 14 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) centrul educativ, respectiv centrul de detenţie înaintează către agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă din unitatea administrativ-teritorială în care îşi are domiciliul persoana internată un raport social personalizat, pentru persoana care mai are 3 luni până la împlinirea termenului ...

9. DECRET nr. 413 din 16 mai 2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

În temeiul art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. iii pct. 1 din legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 16 mai 2018.nr. 413.-----

10. LEGE nr. 115 din 17 mai 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2017 pentru modificarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa guvernului nr. 19 din 30 august 2017 pentru modificarea legii nr. 672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. iii pct. 1 din legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, adoptată în temeiul art. l pct. i poz. 4 şi pct. xii din legea nr. 161/2017 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 703 din 30 august 2017.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia ...

11. DECRET nr. 412 din 16 mai 2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din ordonanţa guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea regiei autonome „administraţia patrimoniului protocolului de stat“, şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 16 mai 2018.nr. 412.-----

12. LEGE nr. 114 din 17 mai 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa guvernului nr. 12 din 18 august 2017 pentru modificarea art. 8 din ordonanţa guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea regiei autonome „administraţia patrimoniului protocolului de stat“, adoptată în temeiul art. 1 pct. 1.3 şi pct. xi din legea nr. 161/2017 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 681 din 22 august 2017.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. ...

13. DECRET nr. 411 din 16 mai 2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 16 mai 2018.nr. 411.-----

14. LEGE nr. 113 din 17 mai 2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa guvernului nr. 7 din 4 august 2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătăţii, adoptată în temeiul art. 1 pct. i.3 din legea nr. 161/2017 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 643 din 4 august 2017.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,petru-gabriel vlasepreŞedintele senatuluicĂlin-constantin-anton popescu-tĂriceanubucureşti, 17 mai 2018.nr. 113.-----

15. DECRET nr. 410 din 16 mai 2018 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru completarea art. 36 din legea nr. 46/2008 - codul silvic şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 16 mai 2018.nr. 410.-----

16. LEGE nr. 112 din 17 mai 2018 pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 18 mai 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicla articolul 36 din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 611 din 12 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(6) beneficiarul scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenurilor necesare realizării lucrărilor miniere de interes naţional şi de utilitate publică de exploatare a zăcămintelor de lignit este operatorul economic cu capital integral sau majoritar de stat, în cazul terenurilor forestiere achiziţionate de acesta, sau statul român, în cazul terenurilor care au făcut ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice