Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 409 din 28 Aprilie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 409 din 28 Aprilie 2022

Monitorul Oficial 409 din 28 Aprilie 2022 (M. Of. 409/2022)

1.  ORDIN nr. 234 din 21 aprilie 2022 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 28 aprilie 2022

Văzând referatul de aprobare nr. dg 1.232 din 21.04.2022 al directorului general al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere prevederile:- art. 56 lit. c) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate;– ordinului preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 180/2022 pentru aprobarea normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 291 alin. (2) din legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ...

2.  REGULAMENT nr. 7 din 11 aprilie 2022 pentru completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 28 aprilie 2022

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 14 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 1, art. 98-102 şi art. 159 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 297/2004 privind piaţa de ...

5.  ORDIN nr. 676 din 24 martie 2022 pentru stabilirea condiţiilor privind emisiile de CO_2 pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele pentru a le putea fi atribuite plăcuţe cu numărul de înmatriculare cu litere şi cifre de culoare verde EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 28 aprilie 2022

Având în vedere:- referatul de aprobare al unităţii de politici publice nr. upp/104.532 din 16.02.2022,în temeiul prevederilor art. ii lit. a) din hotărârea guvernului nr. 1.075/2021 pentru modificarea şi completarea regulamentului de aplicare a ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.391/2006, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale:- art. 13 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare;– ...

8.  PROCEDURĂ din 20 aprilie 2022 de emitere a rovinietelor cu titlu gratuit prevăzute la art. 3^1 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 28 aprilie 2022

──────────aprobată prin ordinul nr. 421/53/2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 409 din 28 aprilie 2022.──────────art. 1emiterea rovinietelor cu titlu gratuit pentru vehiculele care efectuează transporturi în cadrul unor misiuni de protecţie civilă sau misiuni umanitare pe teritoriul româniei sau care tranzitează românia în acest scop, în condiţiile în care termenele stabilite la art. 3^1 alin. (2) şi (5) din ordonanţa guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din românia, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi respectate, se realizează ...

9.  ORDIN nr. 421 din 20 aprilie 2022 pentru aprobarea Procedurii de emitere a rovinietelor cu titlu gratuit prevăzute la art. 3^1 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 28 aprilie 2022

În conformitate cu prevederile art. 3^1 alin. (7) din ordonanţa guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din românia, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor şi infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul transporturilor ...

10.  ORDIN nr. 64 din 19 aprilie 2022 privind transferul drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate stabilite prin Licenţa de concesiune nr. 11.474/2008 a activităţii de exploatare a granodioritului pentru construcţie din perimetrul Pietroasa-Valea Lazului (Zona A) şi Pietroasa-Valea Lazului (Zona B), judeţul Bihor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 175/2021 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 28 aprilie 2022

Având în vedere:- art. 24 alin. (1) şi (9) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 109-113 din normele pentru aplicarea legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;– referatul direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. integrare europeană nr. 300.554 din 14.04.2022,în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite următorul ordin:art. 1se aprobă transferul drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate potrivit licenţei de concesiune nr. 11.474/2008 pentru exploatarea ...

11.  DECIZIE nr. 295 din 28 aprilie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mihail-Adrian Oprescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 28 aprilie 2022

Având în vedere propunerea formulată de ministerul familiei, tineretului şi egalităţii de Şanse prin adresa nr. 1.629 din 18 aprilie 2022, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/12.706/mn din 28 aprilie 2022, adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 18.763/2022, precum şi acordul scris al domnului mihail-adrian oprescu,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând ...

12.  DECIZIE nr. 294 din 28 aprilie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mona-Mihaela Dumitru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 28 aprilie 2022

Având în vedere adresa ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 47.063 din 13 aprilie 2022, înregistrată la cabinetul primministrului cu nr. 5/2.894 din 14 aprilie 2022, şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 18.067/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (1) şi (5), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 25 mai 2022, doamna mona-mihaela dumitru, consilier superior la serviciul ...

13.  DECIZIE nr. 293 din 28 aprilie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Daniel Felix Manta a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 28 aprilie 2022

Având în vedere propunerea autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor formulată prin adresa nr. 4.035 din 15 aprilie 2022, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/11.800/mn din 18 aprilie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 17.836/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoarea a prezentei decizii, domnul daniel felix manta, comisar-şef adjunct ...

14.  DECIZIE nr. 292 din 28 aprilie 2022 privind acordarea autorizării societăţilor Ericsson Telecommunications România - S.R.L., Ericsson Antenna Technology România, Ericsson Estonia şi Ericsson AB în vederea utilizării de tehnologii, echipamente şi programe software în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele 5G EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 409 din 28 aprilie 2022

Având în vedere hotărârea consiliului suprem de apărare a Ţării nr. 66 din 20.04.2022 privind avizarea solicitării pentru obţinerea autorizării de utilizare a echipamentelor de infrastructură 5g depuse de ericsson telecommunications românia - s.r.l., ericsson antenna technology românia, ericsson estonia şi ericsson ab,în temeiul art. 3 alin. (2) din legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5g, precum şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicse acordă societăţilor ericsson telecommunications românia - ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016