Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 407 din 14 Mai 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 407 din 14 Mai 2018

Monitorul Oficial 407 din 14 Mai 2018 (M. Of. 407/2018)

1. ORDIN nr. 2.313 din 26 aprilie 2018 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituţiile publice, aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017 EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 14 mai 2018

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii şi identităţii naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin legea nr. 152/2017,ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:art. 1(1) prezentul ordin stabileşte procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituţiile publice, ...

2. ORDIN nr. 39 din 19 aprilie 2018 privind structura organizatorică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de operator de program pentru Programul Afaceri Interne, finanţat prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2014-2021 EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 14 mai 2018

Având în vedere:- atribuţiile stabilite prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente mecanismului financiar spaţiul economic european 2014-2021 şi mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin legea nr. 206/2017;– dispoziţiile memorandumului de înţelegere dintre regatul norvegiei şi guvernul româniei privind implementarea mecanismului financiar norvegian 2014-2021, publicat prin ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.101/2016;– necesitatea atingerii obiectivelor generale ale mecanismului financiar norvegian 2014-2021, precum şi importanţa realizării obiectivelor programului afaceri interne, gestionat de către ministerul afacerilor interne în calitate de operator de program,în temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa ...

3. HOTĂRÂRE nr. 274 din 24 aprilie 2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii CRÂNGU 12, judeţul Teleorman, în proprietatea acestei organizaţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 14 mai 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 27 alin. (1) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea agenţiei naţionale de Îmbunătăţiri funciare şi situată pe teritoriul organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii crÂngu 12, judeţul teleorman, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în proprietatea acestei organizaţii, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, ...

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 10 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 14 mai 2018

Luând în considerare dificultăţile întâmpinate în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor reglementate de ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea guvernului, prin ministerul finanţelor publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite româniei la nivelul uniunii europene, aprobată prin legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.031/2010 al comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul directivei 2003/87/ce a parlamentului european şi a ...

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 10 mai 2018 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 14 mai 2018

Având în vedere că aplicarea prevederilor legale actuale privind fundamentarea şi aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici la care statul este acţionar unic sau majoritar impune o serie de condiţii restrictive care aplicate societăţii „compania naţională de transporturi aeriene române - tarom“ - s.a. pun compania în inferioritate concurenţială, creând un cadru de funcţionare necompetitiv în raport cu ceilalţi operatori aerieni, români sau străini, din domeniu, într-un mediu concurenţial complet liberalizat în ceea ce priveşte accesul pe piaţa serviciilor de transport aerian şi politicile tarifare, limitează dezvoltarea, creează deficit de personal specializat în cadrul companiei şi produce ...

6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 10 mai 2018 privind desfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti din subordinea Ministerului Transporturilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 14 mai 2018

Având în vedere necesitatea armonizării legislaţiei de înfiinţare şi funcţionare a autorităţii metropolitane de transport bucureşti (amtb) din subordinea ministerului transporturilor cu legislaţia europeană şi naţională în vigoare, privind transportul public local de călători şi asigurarea cadrului de aplicare a regulamentului (ce) nr. 1.370/2007 al parlamentului european şi al consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale consiliului, intrat în vigoare la data de 3 decembrie 2009, prin care autoritatea publică locală şi asociaţiile autorităţilor publice locale sunt în întregime responsabile ...

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 10 mai 2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 14 mai 2018

Având în vedere faptul că românia a efectuat demersuri susţinute pentru aderarea la organizaţia pentru cooperare şi dezvoltare în europa (ocde) cu ocazia celor două valuri anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012,ţinând cont de faptul că românia se află în prezent într-o poziţie avansată de dialog şi cooperare cu ocde datorată participării active la formatele de lucru ale organizaţiei şi a contribuţiei substanţiale din ultimii ani, precum şi faptul că obiectivul aderării la ocde a fost relansat în iunie 2016, devenind, la momentul actual, obiectiv strategic al româniei,luând în considerare că programul de guvernare, adoptat prin ...

8. DECRET nr. 401 din 10 mai 2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 14 mai 2018

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 10 mai 2018.nr. 401.-----

9. LEGE nr. 107 din 11 mai 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 14 mai 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 92 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 978 din 8 decembrie 2017, cu următoarea modificare:- la articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: "art. 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la sfârşitul anului şcolar 2017-2018, în perioada desfăşurării activităţii didactice, preşcolarilor şi elevilor înmatriculaţi în ...

10. DECRET nr. 400 din 10 mai 2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 14 mai 2018

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 10 mai 2018.nr. 400.

11. LEGE nr. 106 din 11 mai 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2017 privind prorogarea unui termen EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 407 din 14 mai 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 108 din 20 decembrie 2017 privind prorogarea unui termen, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1018 din 22 decembrie 2017.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată. p. preŞedintele camerei deputaŢilor, petru-gabriel vlase preŞedintele senatuluicĂlin-constantin-anton popescu-tĂriceanu bucureşti, 11 mai 2018.nr. 106.-----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice