Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 400 din 15 Mai 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 400 din 15 Mai 2020

Monitorul Oficial 400 din 15 Mai 2020 (M. Of. 400/2020)

1. ORDIN nr. 788 din 12 mai 2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 15 mai 2020

Văzând referatul de aprobare nr. nt 2.233 din 12 mai 2020 al direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii şi adresa agenţiei naţionale de transplant nr. 865 din 24 martie 2020, înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. 17.340 din 1 aprilie 2020, având în vedere prevederile titlului vi - efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile ordonanţei guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea agenţiei naţionale de transplant, aprobată cu modificări şi completări ...

2. ORDIN nr. 787 din 12 mai 2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 15 mai 2020

Văzând referatul de aprobare nr. nt 2.234 din 12 mai 2020 al direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii şi adresa agenţiei naţionale de transplant nr. 866 din 24 martie 2020, înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. 17.339 din 1 aprilie 2020, având în vedere prevederile titlului vi - efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare dispoziţiile ordonanţei guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea agenţiei naţionale de transplant, aprobată cu modificări şi completări ...

3. ORDIN nr. 65 din 29 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 30/2015 EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 15 mai 2020

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:art. iregulamentul de organizare şi funcţionare a inspectoratului general de aviaţie al ministerului afacerilor interne, aprobat prin ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 30/2015, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 302 şi 302 bis din 4 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2activitatea inspectoratului ...

4. ORDIN nr. 710 din 15 mai 2020 privind stabilirea perioadei în care sunt aplicabile prevederile art. 3 alin. (2) din Ordinul secretarului general al Camerei Deputaţilor nr. 1.173/2018 privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în Monitorul Oficial al României EMITENT: Secretarul General al Camerei Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 15 mai 2020

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) din ordinul secretarului general al camerei deputaţilor nr. 1.173/2018 privind procedurile publicării, republicării şi rectificării, precum şi ale publicării în numere speciale, cu tiraj limitat, a actelor în monitorul oficial al româniei, republicat, şi al art. 251 alin. (4) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, cu modificările şi completările ulterioare,secretarul general al camerei deputaţilor emite prezentul ordin.articol unicÎncepând cu data de 15 mai 2020, pe toată perioada declarării stării de alertă se aplică prevederile art. 3 alin. (2) din ordinul secretarului general al camerei deputaţilor nr. 1.173/2018 privind procedurile publicării, republicării ...

5. DECIZIA nr. 115 din 25 februarie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 289 alin. (1) şi ale art. 290 alin. (1) din Codul penal EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 15 mai 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

6. HOTĂRÂRE nr. 381 din 14 mai 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 15 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 7, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii este ajutat de 5 secretari de stat, de un secretar general şi de 2 secretari generali adjuncţi."2. anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.art. iiÎncadrarea personalului ministerului în noua structură organizatorică se realizează în termen ...

7. HOTĂRÂRE nr. 22 din 5 mai 2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 privind normele comune de alocare a sloturilor aeriene pe aeroporturile comunitare - COM (2020) 111 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 15 mai 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/102 din 9.04.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:a) consideră că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (cee) nr. 95/93 privind normele comune de alocare a sloturilor aeriene pe aeroporturile comunitare respectă principiile ...

8. HOTĂRÂRE nr. 21 din 5 mai 2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor. Planul de investiţii pentru o Europă durabilă. Planul de investiţii din cadrul Pactului ecologic European - COM (2020) 21 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 15 mai 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului (nr. 1) privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/107 din 9.04.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei consideră că: a) planul de investiţii pentru o europă durabilă are un rol esenţial în mobilizarea investiţiilor necesare pentru atingerea obiectivelor ambiţioase stabilite de pactul ecologic european. prin angajamentul de ...

9. HOTĂRÂRE nr. 20 din 5 mai 2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O Europă socială puternică pentru tranziţii juste - COM (2020) 14 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 15 mai 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului (nr. 1) privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/96 din 6.04.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că:a) prezenta comunicare are o importanţă deosebită pentru că pune accentul nu doar pe tranziţie, ci şi pe asigurarea echităţii sociale, în contextul în care reformele trecute au produs ...

10. HOTĂRÂRE nr. 19 din 5 mai 2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Strategia anuală pentru 2020 privind creşterea durabilă - COM (2019) 650 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 15 mai 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului (nr. 1) privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/96 din 6.04.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei: 1. constată că obiectivele strategiei rămân general valabile şi necesare, dar măsurile şi mijloacele de implementare trebuie reevaluate şi adaptate în condiţiile în care epidemia de covid-19 determină ...

11. HOTĂRÂRE nr. 24 din 5 mai 2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - COVID-19: restricţia temporară a călătoriilor neesenţiale către UE - COM (2020) 115 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 15 mai 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului (nr. 1) privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008, în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/101 din 9.04.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:a) îşi exprimă susţinerea pentru aplicarea unor restricţii temporare a călătoriilor neesenţiale ale cetăţenilor terţi în ue, în mod simultan şi uniform de toate statele membre ue;b) ...

12. HOTĂRÂRE nr. 23 din 5 mai 2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, a Regulamentului (UE) nr. 1.301/2013 şi a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 în ceea ce priveşte anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiţii în sistemele de sănătate ale statelor membre şi în alte sectoare ale economiilor acestora ca răspuns la epidemia de COVID-19 [Iniţiativa pentru investiţii în răspunsul la coronavirus] - COM (2020) 113 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 15 mai 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/104 din 9.04.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:a) consideră că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (ue) nr. 1.303/2013, a regulamentului (ue) nr. 1.301/2013 şi a regulamentului (ue) nr. 508/2014 în ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016