Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 395 din 15 Aprilie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 395 din 15 Aprilie 2021

Monitorul Oficial 395 din 15 Aprilie 2021 (M. Of. 395/2021)

1. ORDIN nr. 371 din 15 februarie 2021 pentru modificarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 15 aprilie 2021

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei acorduri internaţionale nr. ac/1.349 din 8 februarie 2021,în temeiul dispoziţiilor:- art. 247, art. 291 alin. (2) şi art. 327-336 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– acordului privind retragerea regatului unit al marii britanii şi irlandei de nord din uniunea europeană şi din comunitatea europeană a energiei atomice;– art. ssci.22 (5) şi art. ssci.75 din protocolul privind sistemele de securitate ...

2. ORDIN nr. 370 din 15 februarie 2021 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 15 aprilie 2021

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei acorduri internaţionale nr. ac/1.151 din 2.02.2021,în temeiul dispoziţiilor:- art. 247, art. 291 alin. (2) şi ale art. 327-336 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din statutul casei naţionale de asigurări de sănătate, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 30 alin. (1) lit. (b) şi art. 32 alin. (1) lit. (c) din acordul privind retragerea regatului unit al marii britanii şi irlandei de nord din uniunea europeană şi din comunitatea europeană a energiei atomice;– ...

3. ORDIN nr. 486 din 22 martie 2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011 EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 15 aprilie 2021

Având în vedere referatul de aprobare nr. dpss 174.180 din 18.02.2021 al direcţiei politici şi strategii în silvicultură, în temeiul prevederilor art. 63 alin. (2) din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1),(4) şi (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor,ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:art. iregulamentul privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi ...

4. ORDIN nr. 85 din 6 aprilie 2021 privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 15 aprilie 2021

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă licenţa de dare în administrare pentru explorare nr. 23.506/2021 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul geotermal comuna pericei, judeţul sălaj, încheiată între agenţia naţională pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi comuna pericei, cu sediul în pericei, judeţul sălaj, cod de înregistrare fiscală 4495018, în calitate de ...

5. HOTĂRÂRE nr. 413 din 7 aprilie 2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea infrastructurii de distribuţie a energiei electrice în Portul Constanţa" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 15 aprilie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „modernizarea infrastructurii de distribuţie a energiei electrice în portul constanţa“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin programul operaţional infrastructură mare 2014-2020 şi de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului transporturilor şi infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, ...

6. HOTĂRÂRE nr. 412 din 7 aprilie 2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea liniei feroviare Caransebeş - Timişoara - Arad", lucrare de utilitate publică de interes naţional EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 15 aprilie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „modernizarea liniei feroviare caransebeş - timişoara - arad“, lucrare de utilitate publică de interes naţional, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului transporturilor şi infrastructurii, în limita sumelor aprobate ...

7. DECRET nr. 306 din 15 aprilie 2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 15 aprilie 2021

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 293/2021,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 19 aprilie ...

8. DECRET nr. 305 din 15 aprilie 2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 15 aprilie 2021

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) şi ale art. 82 alin. (6) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 440/2021,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol ...

9. DECRET nr. 304 din 15 aprilie 2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 15 aprilie 2021

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 411/2021,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdoamna cristina cocioiu, judecător la ...

10. DECRET nr. 303 din 15 aprilie 2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 15 aprilie 2021

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 410/2021,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicdoamna judecător sevastiţa stoian, preşedintele ...

11. DECRET nr. 302 din 15 aprilie 2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 395 din 15 aprilie 2021

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 40 alin. (1) lit. c) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere hotărârea secţiei pentru judecători a consiliului superior al magistraturii nr. 412/2021,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 16 aprilie ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016