Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 392 din 23 Mai 2008 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 392 din 23 Mai 2008

Monitorul Oficial 392 din 23 Mai 2008 (M. Of. 392/2008)

1. ORDIN nr. 1.320/C din 13 mai 2008 pentru modificarea Ordinului ministrului justitiei nr. 1.692/C/2006 privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolventa si a continutul-cadru al citatiilor, comunicarilor, hotararilor judecatoresti, convocarilor, notificarilor si al altor acte care se publica in acesta si al dovezii privind indeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare si notificare EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2008

Având în vedere dispoziţiile art. ii din legea nr. 149/2004 pentru modificarea şi completarea legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţã asupra acestei proceduri, cu modificãrile ulterioare, precum şi prevederile art. 1 alin. (6) din hotãrârea guvernului nr. 460/2005 privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi distribuire a buletinului procedurilor de reorganizare judiciarã şi faliment, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. (5) din legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificãrile ulterioare, ...

2. ORDIN nr. 321 din 20 mai 2008 privind aprobarea componentei si a modului de organizare si functionare a Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de crestere a competitivitatii produselor agroalimentare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2008

Vãzând referatul de aprobare al direcţiei de industrie alimentarã nr. 116.980 din 15 mai 2008, în temeiul art. 6 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 1.557/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin programul de creştere a competitivitãţii produselor agroalimentare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul hotãrârii guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale emite urmãtorul ordin: art. 1 (1) se constituie comisia pentru derularea ...

3.  ORDIN nr. 275 din 14 mai 2008 privind completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 243/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 392 din 23 mai 2008

Având în vedere prevederile art. ii alin. (1) şi (2) din legea nr. 68/2008 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 153/2007 privind modificarea legii nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere,în temeiul art. 4 alin. (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 671/2007, şi al art. 16 alin. (9) din legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice emite următorul ordin:art. ...

4. ORDIN nr. 3.943 din 8 mai 2008 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru anul 2008 EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2008

În temeiul art. 4, art. 9 alin. (3) lit. c), art. 10 alin. (1) din normele metodologice pentru aplicarea legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulãrii achiziţionãrii de calculatoare, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 1.294/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul prevederilor hotãrârii guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul educaţiei, cercetãrii şi tineretului emite prezentul ordin. art. 1 (1) se aprobã lista nominalã a beneficiarilor legii nr. 269/2004 ...

5. ORDIN nr. 3.984 din 13 mai 2008 privind acreditarea unitatii de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala FEG din Ploiesti EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2008

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitãţii educaţiei, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 87/2006 , cu modificãrile ulterioare, ţinând cont de dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al agenţiei române de asigurare a calitãţii în Învãţãmântul preuniversitar (aracip), cu modificãrile ulterioare, luând în considerare dispoziţiile hotãrârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţionalã în vederea autorizãrii, acreditãrii şi evaluãrii periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, având în vedere prevederile hotãrârii guvernului nr. ...

6. RECTIFICARE nr. 407 din 16 aprilie 2008 la Hotararea Guvernului nr. 407/2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2008

La hotãrârea guvernului nr. 407/2008 privind acordarea unui ajutor, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 300 din 17 aprilie 2008, se face urmãtoarea rectificare (care nu aparţine redacţiei "monitorul oficial, partea i"): - la art. 1 alin. (1), în loc de: "art. 1. - (1) ... din oraşul vişeu de sus, nr. 732, judeţul maramureş." se va citi: "art. 1. - (1) ... din oraşul sãliştea de sus, nr. 732, judeţul maramureş.". ...

7. HOTARARE nr. 543 din 21 mai 2008 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenta pentru populatia din judetul Cluj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 5 alin. 1 lit. a) din legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se acordã un ajutor umanitar de urgenţã, cu titlu gratuit, în limita sumei de 30 mii lei, pentru populaţia din judeţul cluj afectatã de inundaţii, conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. art. 2 (1) administraţia naţionalã a rezervelor de stat va scãdea din gestiune, ...

8. HOTARARE nr. 527 din 21 mai 2008 privind unele masuri pentru organizarea Zilei justitiei in anul 2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritãţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 247/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic (1) În vederea organizãrii zilei justiţiei pe data de 6 iulie 2008, se aprobã alocarea sumei de 50.000 lei din bugetul propriu al consiliului superior al magistraturii, capitolul 5101 "autoritãţi publice şi acţiuni externe", titlul ii "bunuri ...

9. HOTARARE nr. 526 din 21 mai 2008 privind recunoasterea Fundatiei Ronald S. Lauder - Romania ca fiind de utilitate publica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 39 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 246/2005 , guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic se recunoaşte fundaţia ronald s. lauder - românia, persoanã juridicã românã de drept privat, fãrã scop patrimonial, cu sediul în municipiul bucureşti, str. dr. iuliu barasch nr. 15, sectorul 3, ca fiind de utilitate publicã. ...

10. HOTARARE nr. 524 din 21 mai 2008 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.214/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru proiectarea si construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, in mediul rural si mic urban, realizat prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic hotãrârea guvernului nr. 1.214/2007 pentru aprobarea normelor metodologice privind derularea programului prioritar naţional pentru proiectarea şi construirea de sedii pentru aşezãminte culturale în localitãţile unde nu existã asemenea instituţii, în mediul rural şi mic urban, realizat prin compania naţionalã de investiţii "c.n.i." - s.a., publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 713 din 22 octombrie 2007, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. titlul hotãrârii va avea ...

11. HOTARARE nr. 512 din 14 mai 2008 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2008 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã suplimentarea bugetului ministerului dezvoltãrii, lucrãrilor publice şi locuinţelor pe anul 2008 cu suma de 15.448 mii lei, din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea programului multianual "asistenţã tehnicã pentru sprijinirea autoritãţilor administraţiei publice locale în pregãtirea tehnicã a proiectelor de investiţii publice, finanţabile prin programul operaţional ...

12.  HOTĂRÂRE nr. 511 din 14 mai 2008 pentru modificarea art. 2 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 323/2008 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A. şi pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 528/2007 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 392 din 23 mai 2008

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 2 alineatul (5) din hotărârea guvernului nr. 323/2008 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţii comerciale filiala de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "electrica muntenia sud" - s.a. şi pentru modificarea art. 4 din hotărârea guvernului nr. 528/2007 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţii comerciale filiala de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "electrica muntenia sud" - s.a., publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 240 din 27 martie 2008, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) În cazul în care societatea comercială «fondul ...

13. ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 21 mai 2008 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte, precum si pentru aprobarea platii cotizatiei anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Reteaua Europeana a Consiliilor Judiciare (RECJ) si pentru indeplinirea obligatiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului National al Magistraturii la Reteaua Europeana de Formare Judiciara (EJTN) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2008

Având în vedere cã începând din anul 2007 consiliul superior al magistraturii a devenit membru al reţelei europene a consiliilor judiciare (recj), asociaţie internaţionalã cu scop nelucrativ de utilitate internaţionalã ce are ca atribuţii principale furnizarea de informaţii privind independenţa justiţiei, de expertizã şi propuneri în acest sens cãtre instituţiile uniunii europene şi cãtre alte organizaţii naţionale şi internaţionale, schimbul de experienţã în legãturã cu organizarea şi funcţionarea sistemelor judiciare din diferite state membre ale uniunii europene, ţinând cont de faptul cã începând din anul 2007 institutul naţional al magistraturii a devenit membru cu drepturi depline al ...

14. ORDONANTA DE URGENTA nr. 62 din 21 mai 2008 pentru modificarea si completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2008

Având în vedere faptul cã prin modificãrile aduse titlului vii din legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, a fost creatã posibilitatea pentru beneficiari de a opta pentru acordarea de despãgubiri în numerar, ţinând seama de faptul cã pânã în acest moment cuantumul sumelor ce urmeazã a fi acordate persoanelor care şi-au manifestat opţiunile de acordare a despãgubirilor în numerar depãşeşte resursele financiare alocate din dividendele aferente acţiunilor deţinute de stat la fondul "proprietatea", în vederea demarãrii în regim de ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016