Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 387 din 30 Decembrie 1997 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 387 din 30 Decembrie 1997

Monitorul Oficial 387 din 30 Decembrie 1997 (M. Of. 387/1997)

1. HOTARARE nr. 938 din 29 decembrie 1997 pentru prelungirea, in anul 1998, a aplicarii Hotararii Guvernului nr. 414/1993 privind acordarea unor facilitati la calatoria pe calea ferata pentru pensionari EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 30 decembrie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 (1) pensionãrii din sistemul asigurãrilor sociale de stat, sistemul de pensii şi asigurãri sociale pentru agricultori, precum şi pensionãrii din celelalte sisteme proprii de asigurãri sociale au dreptul la 6 cãlãtorii simple cu reducere de 50% din tariful trenurilor de persoane clasa a ii-a. (2) legitimatiile de cãlãtorie pentru pensionari se vor elibera de cãtre regia autonomã "societatea nationala a cãilor ferate romane" prin staţiile şi agenţiile de voiaj c.f.r., la prezentarea de cãtre beneficiari a talonului special distribuit de cãtre ministerul muncii şi protecţiei sociale. ...

2.  HOTĂRÂRE nr. 936 din 29 decembrie 1997 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/1997 privind acordarea ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afară serviciului ordonat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 387 din 30 decembrie 1997

Guvernul româniei hotărăşte:art. unicarticolul 2 din hotărârea guvernului nr. 837/1997 privind acordarea ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război, precum şi accidentatilor de război în afară serviciului ordonat, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 355 din 12 decembrie 1997, se modifică după cum urmează:"art. 2sumele necesare pentru acordarea ajutorului prevăzut la art. 1, inclusiv cheltuielile efectuate cu transmiterea drepturilor către beneficiari, se suporta din bugetele ordonatorilor principali de credite prin care se asigura plata indemnizaţiilor de veteran de război."prim-ministruvictor ciorbeacontrasemnează:p. ministrul apărării ...

3. HOTARARE nr. 934 din 29 decembrie 1997 privind acordarea unui sprijin financiar pentru sustinerea unei actiuni cu caracter international realizate de Patriarhia Romana EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 30 decembrie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba alocarea sumei de 1.000 milioane lei patriarhiei romane, pentru susţinerea unei acţiuni cu caracter internaţional la biserica mare - schitul romanesc prodomul aparţinând comunitãţii monahale româneşti de la muntele athos - grecia. art. 2 suma prevãzutã la art. 1 se aloca, prin secretariatul de stat pentru culte, din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului. art. 3 se autorizeaza ministerul finanţelor sa introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat şi în bugetul secretariatului de stat ...

4. HOTARARE nr. 933 din 29 decembrie 1997 pentru modificarea si completarea anexei nr. 8 la Hotararea Guvernului nr. 328/1997 privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1997 pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in unele judete in perioada octombrie 1996 - mai 1997 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 30 decembrie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic poziţiile nr. 2 şi 4 din anexa nr. 8 la hotãrârea guvernului nr. 328/1997 privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1997 pentru înlãturarea efectelor calamitãţilor naturale produse în unele judeţe în perioada octombrie 1996 - mai 1997, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 159 din 17 iulie 1997, se modifica şi se completeazã potrivit anexei la prezenta hotãrâre. prim-ministru ...

5. HOTARARE nr. 923 din 29 decembrie 1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Alimentarea cu apa a satului Sagna, comuna Sagna, judetul Neamt" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 30 decembrie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "alimentarea cu apa a satului sagna, comuna sagna, judeţul neamt", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrâre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.----------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. prim-ministru ...

6. HOTARARE nr. 922 din 29 decembrie 1997 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judete in administrarea prefecturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 30 decembrie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 hotãrârea guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judeţe în administrarea prefecturilor, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 314 din 11 noiembrie 1994, cu modificãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. articolul 3 alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins: "art. 3. - (1) palatele administrative sunt destinate ca sedii ale instituţiilor publice de interes naţional şi judeţean, respectiv pentru prefecturi, servicii publice descentralizate ale ministerelor, camere de conturi, birouri ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 919 din 29 decembrie 1997 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.037/1996 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 387 din 30 decembrie 1997

Guvernul româniei hotărăşte:art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 1.037/1996 privind transmiterea cu plata a unor investiţii neterminate în patrimoniul regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 271 din 31 octombrie 1996, se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  prim-ministru  victor ciorbeacontrasemnează:ministru delegat pe lângăprimul-ministru pentru coordonareasecretariatului general al guvernuluişi a departamentului pentru administraţie publică locală,remus oprisministrul finanţelor,daniel daianuanexa 1 datele de identificare a investiţiilor neterminate care se transmit din administrarea consiliului general almunicipiului bucureşti în patrimoniul regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat"┌────┬─────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────┐│ │ ...

8. HOTARARE nr. 916 din 29 decembrie 1997 privind livrarea unei cantitati de material lemnos din stejar pentru efectuarea unor lucrari de restaurare la monumente istorice si de arhitectura populara din Republica Moldova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 30 decembrie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba livrarea cantitãţii de 95,5 mc material lemnos din stejar, poziţia tarifara 4418.90.90, în cadrul ajutorului acordat republicii moldova pentru restaurarea şi conservarea unor monumente istorice şi de arhitectura. art. 2 exportul se va realiza pe baza de licenţe de export eliberate de cãtre ministerul industriei şi comerţului, cu avizul prealabil al ministerului culturii. prim-ministru victor ciorbea ...

9. HOTARARE nr. 915 din 29 decembrie 1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Infiintarea distributiei de gaze naturale in localitatea Varfu Campului, judetul Botosani" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 30 decembrie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în localitatea varfu câmpului, judeţul botosani", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrâre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.----------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. prim-ministru ...

10. HOTARARE nr. 896 din 24 decembrie 1997 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apararii Nationale din Romania si Ministerul Apararii al Republicii Cehe privind cooperarea in domeniul topografiei, semnat la Bucuresti la 26 februarie 1997 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 30 decembrie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba protocolul dintre ministerul apãrãrii naţionale din românia şi ministerul apãrãrii al republicii cehe privind cooperarea în domeniul topografiei, semnat la bucureşti la 26 februarie 1997. prim-ministru victor ciorbea contrasemneazã: --------------- ministrul apãrãrii naţionale, ...

11. HOTARARE nr. 892 din 24 decembrie 1997 privind transmiterea unor imobile situate in municipiul Faragas, judetul Brasov, in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului de Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 30 decembrie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea, cu plata, a imobilelor din municipiul fagaras, str. luncii nr. 1a, judeţul braşov, identificate potrivit anexei care face parte din prezenta hotãrâre, din patrimoniul societãţii comerciale "nitramonia" - s.a. fagaras în proprietatea publica a statului şi în administrarea ministerului de interne. art. 2 transmiterea imobilelor prevãzute la art. 1 se efectueazã la valoarea rãmasã actualizatã, evidenţiatã în contabilitate, iar plata se face din fondurile extrabugetare realizate de ministerul de interne. art. 3 predarea-preluarea imobilelor ...

12. HOTARARE nr. 891 din 24 decembrie 1997 privind transmiterea unui teren, proprietate publica a statului, situat in judetul Arad, in administrarea Ministerului de Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 30 decembrie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea terenului proprietate publica a statului, în suprafata de 20.000 mp, având datele de identificare prevãzute în anexa la prezenta hotãrâre, din administrarea consiliului local al comunei vladimirescu, judeţul arad, în administrarea ministerului de interne, în vederea construirii "centrului de primire, triere şi cazare a strãinilor cu şedere nelegalã pe teritoriul româniei", pentru zona de vest. art. 2 predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face între pãrţile interesate, pe baza de protocol încheiat în termen de 30 de zile de ...

13. HOTARARE nr. 887 din 24 decembrie 1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Transformarea punctelor termice in centrale termice si modernizarea retelelor termice in orasul Siret, judetul Suceava" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 30 decembrie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "transformarea punctelor termice în centrale termice şi modernizarea reţelelor termice în oraşul siret, judeţul suceava", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrâre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.----------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. prim-ministru ...

14. HOTARARE nr. 886 din 24 decembrie 1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Infiintarea distributiei de gaze naturale in comuna Alimpesti, etapa I, judetul Gorj" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 30 decembrie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în comuna alimpesti, etapa i, judeţul gorj", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrâre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.----------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. prim-ministru ...

15. HOTARARE nr. 885 din 24 decembrie 1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retele de canalizare si statie de epurare in localitatea Aghiresu-Fabrici, comuna Aghiresu, judetul Cluj" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 30 decembrie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţele de canalizare şi statie de epurare în localitatea aghiresu-fabrici, comuna aghiresu, judeţul cluj", cuprinşi în anexa*) la prezenta hotãrâre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.----------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. prim-ministru ...

16. HOTARARE nr. 883 din 24 decembrie 1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Infiintare distributie de gaze naturale in comuna Cocora, judetul Ialomita" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 30 decembrie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Înfiinţare distribuţie de gaze naturale în comuna cocora, judeţul ialomita", cuprinşi în anexa*) la prezenta hotãrâre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie.----------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. prim-ministru victor ciorbea ...

17. HOTARARE nr. 882 din 24 decembrie 1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Infiintare distributie de gaze naturale in comuna Grindu, judetul Ialomita" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 30 decembrie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Înfiinţare distribuţie de gaze naturale în comuna grindu, judeţul ialomita", cuprinşi în anexa*) la prezenta hotãrâre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie.----------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. prim-ministru victor ciorbea ...

18. HOTARARE nr. 881 din 24 decembrie 1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Infiintare distributie de gaze naturale in comuna Garbovi, judetul Ialomita" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 30 decembrie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Înfiinţare distribuţie de gaze naturale în comuna garbovi, judeţul ialomita", cuprinşi în anexa*) la prezenta hotãrâre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie.----------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. prim-ministru victor ciorbea ...

19. HOTARARE nr. 879 din 24 decembrie 1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Dispecerat central pentru urmarirea si coordonarea activitatii de alimentare cu apa si canalizare din municipiul Timisoara, judetul Timis" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 30 decembrie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "dispecerat central pentru urmãrirea şi coordonarea activitãţii de alimentare cu apa şi canalizare din municipiul timişoara, judeţul timis", cuprinşi în anexa*) la prezenta hotãrâre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.----------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. ...

20. HOTARARE nr. 878 din 24 decembrie 1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Infiintarea distributiei de gaze naturale in satele Cucuteni, Sacaresti si Baiceni din comuna Cucuteni, judetul Iasi" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 30 decembrie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în satele cucuteni, sacaresti şi baiceni din comuna cucuteni, judeţul iaşi", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrâre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.----------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. ...

21. HOTARARE nr. 877 din 24 decembrie 1997 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din Romania si Ministerul Agriculturii din Republica Ungara privind cooperarea in domeniul agriculturii si industriei alimentare, semnat la Salonta la 8 octombrie 1997 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 30 decembrie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba acordul dintre ministerul agriculturii şi alimentaţiei din românia şi ministerul agriculturii din republica ungara privind cooperarea în domeniul agriculturii şi industriei alimentare, semnat la salonta la 8 octombrie 1997. art. 2 cheltuielile ocazionate de aducerea la îndeplinire a prevederilor acordului se vor efectua în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare, în limita prevederilor bugetului aprobat ministerului agriculturii şi alimentaţiei. prim-ministru victor ciorbea ...

22. HOTARARE nr. 872 din 24 decembrie 1997 privind transmiterea unui imobil, situat in judetul Iasi, in administrarea Ministerului Educatiei Nationale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 30 decembrie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea, cu titlu gratuit, a imobilului reprezentând baraca tip nike, compus din construcţii în suprafata construitã de 158,35 mp, din care 116,35 mp suprafata utila, situat în municipiul iaşi, bd. copou nr. 22, judeţul iaşi, din patrimoniul regiei autonome "apele romane" - filiala iaşi, în proprietatea publica a statului şi în administrarea ministerului educaţiei naţionale, pentru universitatea tehnica "gheorghe asachi", din municipiul iaşi. art. 2 patrimoniul regiei autonome "apele romane" se diminueazã cu valoarea de inventar, actualizatã, a imobilului transmis potrivit ...

23. HOTARARE nr. 871 din 24 decembrie 1997 privind aprobarea Protocolului celei de a X-a Sesiuni a Comisiei mixte hidrotehnice romano-ungare, semnat la Gyula la 26 septembrie 1997 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 30 decembrie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba protocolul celei de a x-a sesiuni a comisiei mixte hidrotehnice romano-ungare, semnat la gyula la 26 septembrie 1997, cuprins în anexa*) la prezenta hotãrâre. ----------- *) anexa se comunica instituţiilor interesate. prim-ministru victor ciorbea contrasemneazã: --------------- ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016