Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 386 din 06 Mai 2005 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 386 din 06 Mai 2005

Monitorul Oficial 386 din 06 Mai 2005 (M. Of. 386/2005)

1. METODOLOGIE din 4 martie 2005 privind cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privata pentru coli de hartie pentru copiator format A4 EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 6 mai 2005

Art. 1 remuneraţia compensatorie pentru copia privatã pentru coli de hârtie format a4-80 gmp2 se plãteşte de toţi fabricanţii şi importatorii de hârtie din domeniu. art. 2 prin hârtie pentru copiator format a4 se înţelege hârtia de 80 g/mp . art. 3 cuantumul remuneraţiei compensatorii pentru copia privatã datoratã pentru coli de hârtie pentru copiator format a4-80 g/mp, pe anul 2005, conform înţelegerii pãrţilor, este de 0,5%. art. 4 baza de calcul: remuneraţia compensatorie pentru copia privatã se calculeazã ...

2. PROTOCOL din 3 mai 2005 referitor la Metodologia privind cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privata pentru coli de hartie pentru copiator format A4, incheiat intre organismele de gestiune colectiva Societatea de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor - COPYRO si Societatea de Gestiune Colectiva a Dreptului de Autor in Domeniul Artelor Vizuale (VISARTA) EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 6 mai 2005

Încheiat între: 1. organismele de gestiune colectivã a drepturilor de autor: copyro, cu sediul în bucureşti, str. cãderea bastiliei nr. 62, sectorul 1, cod fiscal 2787628, cont: cod iban ro85rncb5010000001850001, reprezentat legal prin doamna director economic nicoleta cofcinski, şi visarta, cu sediul în bucureşti, str. nicolae iorga nr. 21, sectorul 1, reprezentat legal prin domnul director executiv gheorghe voican, pe de o parte, şi subscrisele: 2. societatea comercialã "rtc holding" - s.a., persoanã juridicã românã, cu sediul în bucureşti, drumul sãbãreni nr. 24-26, sectorul 6, înregistratã la registrul comerţului cu nr. j40/23411/1994, având codul ...

3. DECIZIE nr. 105 din 3 mai 2005 pentru publicarea Protocolului referitor la Metodologia privind cuantumul remuneratiei compensatorii pentru copia privata pentru coli de hartie pentru copiator format A4 EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 6 mai 2005

Având în vedere dispoziţiile art. 107 alin. (4), coroborate cu ale art. 131^2 alin. (1) şi (2) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) şi ale art. 6 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 758/2003 privind organizarea şi funcţionarea oficiului român pentru drepturile de autor şi a corpului de arbitri şi ale hotãrârii guvernului nr. 210/2000 privind numirea în funcţia de director general al oficiului român pentru drepturile de autor (o.r.d.a.), directorul general al oficiului ...

4. METODOLOGIE din 3 mai 2005 privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora de catre organisme de radiodifuziune si de televiziune, prin gestiune colectiva obligatorie EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 6 mai 2005

1. pentru utilizarea directã sau indirectã a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare, organismele de radiodifuziune şi de televiziune au obligaţia sã plãteascã o remuneraţie unicã echitabilã organismelor de gestiune colectivã ale artiştilor interpreţi sau executanţi şi producãtorilor de fonograme. 2. utilizarea prin radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, aduse anterior la cunoştinţã publicã şi ale cãror drepturi conexe patrimoniale se aflã în termenele de protecţie prevãzute de lege, de cãtre organismele de radiodifuziune şi de televiziune, se poate face numai în baza unei autorizaţii sub formã ...

5. DECIZIE nr. 104 din 3 mai 2005 pentru publicarea Metodologiei privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate in scop comercial sau a reproducerilor acestora de catre organisme de radiodifuziune si de televiziune, prin gestiune colectiva obligatorie EMITENT: OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 6 mai 2005

Având în vedere dispoziţiile art. 123^1 alin. (1) lit. f) şi ale art. 131^2 alin. (2) din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. iv din legea nr. 285/2004 , în baza prevederilor art. 2 alin. (2) şi ale art. 6 alin. (3) din hotãrârea guvernului nr. 758/2003 privind organizarea şi funcţionarea oficiului român pentru drepturile de autor şi a corpului de arbitri şi ale hotãrârii guvernului nr. 210/2000 privind numirea în funcţia de director general al oficiului român pentru drepturile de ...

6. HOTARARE nr. 397 din 5 mai 2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Dambovita EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 6 mai 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 30 alin. (2) şi (3) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, şi al art. 21 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 , guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, culturã, culte şi echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de 4 miliarde lei din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, ...

7. HOTARARE nr. 396 din 5 mai 2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Botosani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 6 mai 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 30 alin. (2) şi (3) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, şi al art. 21 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 , guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, culturã, culte şi echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de 2.000.000 mii lei din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, ...

8. HOTARARE nr. 395 din 5 mai 2005 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetul Botosani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 6 mai 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 30 alin. (2) şi (3) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, şi al art. 21 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 , guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, culturã, culte şi echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005 cu suma de 2.000.000 mii lei, din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, ...

9. HOTARARE nr. 394 din 5 mai 2005 privind constituirea Comisiei de organizare a Reuniunii sefilor de stat si de guvern din statele participante la Procesul de cooperare in Europa de Sud-Est EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 6 mai 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se înfiinţeazã comisia de organizare a reuniunii şefilor de stat şi de guvern din statele participante la procesul de cooperare în europa de sud-est, care va avea loc în data de 11 mai 2005, denumitã în continuare comisia de organizare. art. 2 comisia de organizare realizeazã demersurile şi ia mãsurile necesare pentru buna organizare şi desfãşurare a reuniunii. art. 3 (1) comisia de organizare ...

10. HOTARARE nr. 393 din 5 mai 2005 privind organizarea Reuniunii sefilor de stat si de guvern din statele participante la Procesul de cooperare in Europa de Sud-Est (Summitul S.E.E.C.P.) si a Reuniunii ministrilor afacerilor externe din statele participante la S.E.E.C.P. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 6 mai 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 4 alin. (5) din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritãţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 247/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã organizarea de cãtre ministerul afacerilor externe a reuniunii şefilor de stat şi de guvern din statele participante la procesul de cooperare în europa de sud-est (summitul s.e.e.c.p.), din 11 mai 2005, precum şi a reuniunii miniştrilor ...

11.  HOTĂRÂRE nr. 392 din 5 mai 2005 privind utilizarea sumelor încasate din privatizare pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de construcţii şi a căilor de acces EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 386 din 6 mai 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante, aprobată cu modificări prin legea nr. 48/2005,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1disponibilităţile în sumă de 725 miliarde lei, încasate potrivit prevederilor art. 1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante, aprobată cu modificări prin legea nr. 48/2005, se utilizează pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de construcţii şi a căilor de ...

12. HOTARARE nr. 391 din 5 mai 2005 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 6 mai 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, precum şi al art. 21 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 , guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. art. 1 se aprobã suplimentarea bugetului ministerului culturii şi cultelor pe anul 2005, din fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 1.500.000.000 lei, la capitolul 59.01 "culturã, religie şi acţiuni privind activitatea sportivã ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016