Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 385 din 14 Aprilie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 385 din 14 Aprilie 2021

Monitorul Oficial 385 din 14 Aprilie 2021 (M. Of. 385/2021)

1. HOTĂRÂRE nr. 1 din 25 martie 2021 privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 2/2007 EMITENT: Consiliul Naţional de Integritate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 14 aprilie 2021

Analizând regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau vicepreşedinte ai agenţiei naţionale de integritate, aprobat prin hotărârea consiliului naţional de integritate nr. 2/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi constatând că acesta necesită unele modificări şi completări,în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) lit. d) din legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul naţional de integritate, întrunit în şedinţa publică în sistem online din data de 25 martie 2021, adoptă prezenta hotărâre.art. iregulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi/sau ...

2. DECIZIE nr. 514 din 2 aprilie 2021 pentru completarea Procedurii de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriilor de servicii de telefonie şi condiţiilor de furnizare a acestora, aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 463/2017 EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 14 aprilie 2021

Luând în considerare dispoziţiile art. 5 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile administraţiei naţionale a penitenciarelor şi pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului justiţiei, cu completările ulterioare,directorul general al administraţiei naţionale a penitenciarelor emite prezenta decizie.art. iprocedura de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora, aprobate prin decizia directorului general al administraţiei naţionale ...

3. HOTĂRÂRE nr. 408 din 7 aprilie 2021 privind scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a pieirii în urma unor calamităţi naturale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 14 aprilie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 864 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările, ulterioare, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scoaterea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului mediului, apelor şi pădurilor - regia naţională a pădurilor - romsilva, ca urmare a pieirii în urma unor calamităţi naturale, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa ce face parte integrantă ...

4. HOTĂRÂRE nr. 43 din 6 aprilie 2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 - COM (2020) 824 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 14 aprilie 2021

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/31 din 10.03.2021,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene şi de abrogare a regulamentului (ue) nr. 347/2013 - com (2020) 824 ...

5. HOTĂRÂRE nr. 42 din 6 aprilie 2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.862 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în domeniul cooperării poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie penală, în ceea ce priveşte introducerea de semnalări de către Europol - COM (2020) 791 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 14 aprilie 2021

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/30 din 10.03.2021,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (ue) 2018/1.862 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea sistemului de informaţii schengen (sis) în domeniul ...

6. HOTĂRÂRE nr. 41 din 6 aprilie 2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de acţiune privind integrarea şi incluziunea pentru perioada 2021-2027 - COM (2020) 758 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 14 aprilie 2021

În temeiul dispoziţiilor ale art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/35 din 11.03.2021,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că:a) noul plan de acţiune se bazează pe realizările planului de acţiune din 2016 şi prezintă noi acţiuni şi un cadru mai solid pentru promovarea integrării şi ...

7. HOTĂRÂRE nr. 40 din 6 aprilie 2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O strategie a UE privind valorificarea potenţialului energiei din surse regenerabile offshore pentru un viitor neutru climatic - COM (2020) 741 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 14 aprilie 2021

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/47 din 18.03.2021,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că:a) energia eoliană offshore produce electricitate curată, care se află în concurenţă cu şi, uneori, este mai ieftină decât tehnologia pe bază de combustibili fosili existentă;b) avantajul europei ...

8. HOTĂRÂRE nr. 39 din 6 aprilie 2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Asigurarea justiţiei în UE - o strategie europeană în materie de formare judiciară pentru perioada 2021-2024 - COM (2020) 713 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 14 aprilie 2021

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/29 din 10.03.2021,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei consideră că prin prezentul document comisia europeană se angajează:1. să sprijine formarea în domeniul dreptului ue a practicienilor în domeniul justiţiei în conformitate cu nevoile acestora;2. să continue ...

9. HOTĂRÂRE nr. 38 din 6 aprilie 2021 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind un sistem informatizat de comunicare în cadrul procedurilor civile şi penale transfrontaliere (sistemul e-CODEX) şi de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.726 - COM (2020) 712 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 14 aprilie 2021

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/28 din 10.03.2021,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind un sistem informatizat de comunicare în cadrul procedurilor civile şi penale transfrontaliere (sistemul e-codex) şi de modificare a ...

10. HOTĂRÂRE nr. 37 din 6 aprilie 2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Digitalizarea justiţiei în Uniunea Europeană - o panoplie de posibilităţi - COM (2020) 710 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 14 aprilie 2021

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/27 din 10.03.2021,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei consideră că:1. inteligenţa artificială poate conduce la îmbunătăţirea accesului la justiţie, inclusiv prin reducerea duratei procedurilor judiciare;2. evoluţia digitalizării sistemelor de justiţie este deja reflectată în mod regulat în ...

11. HOTĂRÂRE nr. 36 din 6 aprilie 2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un val de renovări pentru Europa - ecologizarea clădirilor, crearea de locuri de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor de trai - COM (2020) 662 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 14 aprilie 2021

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/46 din 18.03.2021,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că prezenta comunicare stabileşte o strategie pentru adoptarea, accelerarea şi impulsionarea unei astfel de transformări într-un mod care să se bazeze pe obiectivul neutralităţii climatice, să aplice principiile de ...

12. HOTĂRÂRE nr. 35 din 6 aprilie 2021 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind uniunea securităţii - COM (2020) 605 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 14 aprilie 2021

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/45 din 18.03.2021,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că strategia ue privind uniunea securităţii:a) pune bazele unui ecosistem în materie de securitate care acoperă întreaga societate europeană;b) pleacă de la premisa că securitatea este o responsabilitate ...

13. HOTĂRÂRE nr. 34 din 6 aprilie 2021 referitoare la Pachetul de toamnă privind Semestrul European 2021- Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Banca Centrală Europeană privind proiectele de planuri bugetare pentru 2021: Evaluare generală - COM (2020) 750 final, Recomandare de Recomandare a Consiliului privind politica economică a zonei euro - COM (2020) 746 final, Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană şi Comitetul Economic şi Social European - Raport privind mecanismul de alertă 2021 [elaborat în conformitate cu articolele 3 şi 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.176/2011 privind prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice] - COM (2020) 745 final, Propunere de Raport comun privind ocuparea forţei de muncă a Comisiei Europene şi Consiliului - COM (2020) 744 final, Comunicare a Comisiei către Consiliu - Situaţia bugetară a României - COM (2020) 752 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 385 din 14 aprilie 2021

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi ale art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/41 din 12.03.2021,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că:a) evaluările comisiei europene au fost elaborate într-un context de incertitudine cauzat de şocul economic provocat de pandemie, sectoarele serviciilor sociale şi de sănătate fiind supuse unor presiuni ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016