Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 358 din 05 Mai 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 358 din 05 Mai 2020

Monitorul Oficial 358 din 05 Mai 2020 (M. Of. 358/2020)

1. HOTĂRÂRE nr. 343 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Naţională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 5 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru societatea naţională a sării - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, energiei şi mediului de afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ...

2. HOTĂRÂRE nr. 342 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 5 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru societatea naţională a apelor minerale - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, energiei şi mediului de afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din ...

3. HOTĂRÂRE nr. 301 din 9 aprilie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 5 mai 2020

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al companiei naţionale „aeroporturi - bucureşti“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, prevăzut în ...

4. HOTĂRÂRE nr. 8 din 23 aprilie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2019 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2020 EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 5 mai 2020

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (7), ale art. 10 alin. (2), ale art. 13 lit. b) şi f), precum şi ale art. 25 din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 51 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 3/2017, precum şi starea de urgenţă decretată de preşedintele româniei, începând cu data de 16 ...

5. ORDIN nr. 4.032 din 9 aprilie 2020 privind modificarea unor acte normative EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 5 mai 2020

Având în vedere prevederile ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.667/2019 pentru aprobarea procedurii privind acordul agenţiei române de asigurare a calităţii în Învăţământul preuniversitar de înfiinţare, în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare, de noi cercuri/discipline sportive, după caz, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie,ţinând cont de dispoziţiile ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.567/2011 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 15 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei şi cercetării,ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.art. ...

6. ORDIN nr. 3.976 din 1 aprilie 2020 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sano Vita Active Kids" din municipiul Râmnicu Vâlcea EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 5 mai 2020

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar, ţinând cont de dispoziţiile ordinului ministrului educaţiei ...

7. ORDIN nr. 224 din 28 aprilie 2020 pentru completarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019, pentru modificarea Normelor privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018, şi pentru modificarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018 EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 5 mai 2020

Având în vedere prevederile art. 2 pct. 6,art. 5 alin. (2),art. 12,art. 20-29, art. 40, 51,art. 58-60, art. 73 alin. (2) şi (3), art. 74 şi 75 din legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative,ţinând cont şi de decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei, prelungit prin decretul nr. 240/2020, privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei,precum şi de faptul că pentru depunerea situaţiilor anuale aferente exerciţiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute la art. ...

8. DECIZIE nr. 237 din 5 mai 2020 privind numirea domnului Avram Fiţiu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 5 mai 2020

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul avram fiţiu se numeşte în funcţia de subsecretar de stat la ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale. prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 5 mai 2020.nr. 237.-----

9. DECIZIE nr. 236 din 5 mai 2020 privind numirea doamnei Ruana Florina Ceauşescu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 5 mai 2020

În temeiul art. 29 şi art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a autorităţii pentru valorificarea activelor bancare prin comasarea prin absorbţie cu autoritatea pentru privatizare şi administrarea participaţiilor statului, aprobată cu completări prin legea nr. 360/2004, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna ruana florina ceauşescu se numeşte în funcţia de vicepreşedinte al autorităţii pentru administrarea activelor ...

10. HOTĂRÂRE nr. 341 din 30 aprilie 2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru oraşul Răcari, judeţul Dâmboviţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 5 mai 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 cu suma de 4.220 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, şi alocarea acesteia bugetului local al ...

11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 30 aprilie 2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 5 mai 2020

Având în vedere măsurile luate la nivelul întregii uniuni europene, precum şi la nivelul româniei în contextul epidemiei de coronavirus sars-cov-2, pentru care a fost stabilită starea de urgenţă prin decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei şi decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei, în contextul necesităţii luării de măsuri pentru reducerea impactului socioeconomic pe care epidemia de coronavirus sars-cov-2 îl poate avea în perioada imediat următoare, cu efect pe termen mediu şi lung, asupra grupurilor vulnerabile,luând în considerare prevederile din ordonanţa militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii covid-19, cu modificările ...

12. DECIZIA nr. 109 din 25 februarie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 452 alin. (1) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 358 din 5 mai 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016