Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 356 din 11 Aprilie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 356 din 11 Aprilie 2022

Monitorul Oficial 356 din 11 Aprilie 2022 (M. Of. 356/2022)

1. REGULAMENT din 17 martie 2022 privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 11 aprilie 2022

──────────pus în aplicare prin ordinul nr. 359 din 17 martie 2022, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 356 din 11 aprilie 2022.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1scopul regulamentului(1) prezentul regulament reglementează procedura privind analiza şi soluţionarea de către consiliul naţional de supraveghere din domeniul feroviar a plângerilor formulate în temeiul art. 56 alin. (2) şi (3) din legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din românia în spaţiul feroviar unic european, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.(2) consiliul naţional de supraveghere din domeniul feroviar, în calitate de organism de reglementare naţional unic, doreşte să încurajeze orice solicitant ...

2. ORDIN nr. 359 din 17 martie 2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european EMITENT: Consiliul Concurenţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 11 aprilie 2022

Având în vedere hotărârea nr. 1 din 28.02.2022 a consiliului naţional de supraveghere din domeniul feroviar de aprobare a regulamentului privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din românia în spaţiul feroviar unic european, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 56 alin. (15) şi (15^1) şi al art. 67 alin. (2) din legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din românia în spaţiul feroviar unic european, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele consiliului concurenţei emite următorul ordin:art. 1se pune în aplicare regulamentul privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar ...

3. ORDIN nr. 198 din 5 aprilie 2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 11 aprilie 2022

Văzând referatul de aprobare nr. dg 1.030 din 5.04.2022 al directorului general al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere prevederile:- art. 56 lit. c) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate;– ordinului preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate nr. 180/2022 pentru aprobarea normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023,în temeiul prevederilor art. 291 alin. (2) din legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) ...

4. ORDIN nr. 948 din 8 aprilie 2022 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna aprilie 2022 EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 11 aprilie 2022

În temeiul:- art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare; – art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin legea nr. 109/2021;– ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin ...

5. ORDIN nr. M.58 din 5 aprilie 2022 pentru modificarea Normelor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.7/2021 EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 11 aprilie 2022

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (8), art. 12 alin. (2), art. 21 alin. (3) şi art. 27 alin. (3) din legea nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. inormele de aplicare în ministerul apărării naţionale a legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni ...

6. DECIZIE nr. 273 din 11 aprilie 2022 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 533/2021 privind înfiinţarea Grupului de lucru interinstituţional GLI-CYBER EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 11 aprilie 2022

În temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla articolul 1 alineatul (4) din decizia prim-ministrului nr. 533/2021 privind înfiinţarea grupului de lucru interinstituţional gli-cyber, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1043 din 1 noiembrie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, literele c) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) bogdan mihai dumea - ministerul cercetării, inovării şi digitalizării - membru;.........................................................g) alin chitu - ministerul finanţelor - membru;"prim-ministru nicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşubucureşti, 11 aprilie 2022.nr. 273.

7. HOTĂRÂRE nr. 475 din 6 aprilie 2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 892/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Unifarm" - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 11 aprilie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 892/1998 privind înfiinţarea companiei naţionale „unifarm“ - s.a., publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 487 din 17 decembrie 1998, se modifică după cum urmează:1. articolul 4 va avea următorul cuprins:"art. 4(1) obiectul de activitate al companiei naţionale «unifarm» - s.a. îl constituie, în principal, desfăşurarea, în domeniul sanitar, pe piaţa concurenţială, de activităţi comerciale cu medicamente, produse farmaceutice şi parafarmaceutice, produse tehnico-medicale, aparatură şi echipamente sanitare, seruri şi vaccinuri, reactivi şi cu alte produse din producţia internă şi din import.(2) compania naţională ...

8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 8 aprilie 2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 11 aprilie 2022

Având în vedere necesitatea implementării şi operaţionalizării unui sistem informatic de monitorizare a transporturilor de bunuri, prin interconectare cu sistemele actuale deţinute de ministerul finanţelor (ro e-factura şi trafic control), în scopul creşterii gradului de colectare a impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, precum şi de prevenire şi combatere a comerţului ilicit de bunuri,luând în considerare necesitatea instituirii unor măsuri urgente pentru întărirea capacităţii de urmărire şi colectare a sumelor datorate bugetului de stat în cazul transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat,ţinând cont de faptul că reglementarea sistemului informatic de monitorizare a transporturilor de bunuri în românia reprezintă ...

9. DECRET nr. 484 din 8 aprilie 2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 11 aprilie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 8 aprilie 2022.nr. 484.----

10. LEGE nr. 79 din 8 aprilie 2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 11 aprilie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 48 din 9 aprilie 2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 319 din 16 aprilie 2020, cu următoarele modificări:1. articolul vii se abrogă.2. la articolul viii, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) pe durata stării de urgenţă, începând cu data suspendării activităţii - 18 martie 2020, decretată în anul 2020, obligaţiile de plată aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiţionale prevăzute de ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 246/2010, cu modificările ...

11. DECRET nr. 483 din 8 aprilie 2022 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 11 aprilie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru respingerea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea legii concurenţei nr. 21/1996 şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 8 aprilie 2022.nr. 483.----

12. LEGE nr. 78 din 8 aprilie 2022 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 356 din 11 aprilie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise respinge ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 39 din 31 mai 2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea legii concurenţei nr. 21/1996, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 422 din 8 iunie 2017.art. ii(1) ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 39/2017 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea legii concurenţei nr. 21/1996 a produs efecte juridice, potrivit art. 147 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016