Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 353 din 07 Aprilie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 353 din 07 Aprilie 2021

Monitorul Oficial 353 din 07 Aprilie 2021 (M. Of. 353/2021)

1. NORMĂ din 26 martie 2021 "Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă în contextul pandemiei COVID-19" (NI-ASR-07-X/0) EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 7 aprilie 2021

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 143 din 26 martie 2021, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 353 din 7 aprilie 2021.──────────prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea băncii de export-import a româniei eximbank - s.a., republicată^1, cu modificările şi completările ulterioare, cu comunicarea comisiei europene către statele membre privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt^2, cu modificările şi completările ulterioare, cu comunicările 2020/c 101 i/01, 2020/c 340 i/01 şi (2021/c 34/06) de modificare a anexei la comunicarea comisiei către statele membre ...

2. HOTĂRÂRE nr. 143 din 26 martie 2021 privind aprobarea Normei "Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă în contextul pandemiei COVID-19" (NI-ASR-07-X/0) EMITENT: Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 7 aprilie 2021

În baza hotărârii guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea eximbank - s.a. privind aprobarea normei „asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă în contextul pandemiei covid-19“ (niasr-07-x/0) şi ţinând cont de:- legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea băncii de ...

3. ORDIN nr. 73 din 29 martie 2021 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 7 aprilie 2021

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei generale pescuit - autoritatea de management pentru popam nr. 314.489 din 24.03.2021,în baza prevederilor:- regulamentului (ue) nr. 1.303/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune şi fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare ...

4. HOTĂRÂRE nr. 390 din 31 martie 2021 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Anghel Saligny" al judeţului Vrancea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 7 aprilie 2021

Având în vedere prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 864 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 288 şi art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al ...

5. DECIZIA nr. 112 din 23 februarie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în redactarea anterioară modificării prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, ale art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018, şi ale art. 517 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi a prevederilor art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 7 aprilie 2021

┌──────────────────┬───────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├──────────────────┼───────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├──────────────────┼───────────────────┤│marian enache │- judecător │├──────────────────┼───────────────────┤│daniel marius │- judecător ││morar │ │├──────────────────┼───────────────────┤│mona-maria │- judecător ...

6. DECRET nr. 271 din 6 aprilie 2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Societăţii Române de Televiziune în domeniul public al municipiului Bucureşti EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 7 aprilie 2021

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea societăţii române de televiziune în domeniul public al municipiului bucureşti şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 6 aprilie 2021.nr. 271.-----

7. LEGE nr. 63 din 6 aprilie 2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Societăţii Române de Televiziune în domeniul public al municipiului Bucureşti EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 7 aprilie 2021

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 23 din 21 martie 2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea societăţii române de televiziune în domeniul public al municipiului bucureşti, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 273 din 28 martie 2018, cu următoarea completare:- la articolul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) dacă în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a protocolului întocmit în baza art. 5 al prezentului act normativ nu au fost demarate de către beneficiar investiţiile necesare ...

8. DECRET nr. 270 din 6 aprilie 2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 7 aprilie 2021

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 6 aprilie 2021.nr. 270.----

9. LEGE nr. 62 din 6 aprilie 2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 7 aprilie 2021

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 142 din 19 august 2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociaţiilor şi fundaţiilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 771 din 24 august 2020.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,laurenŢiu-dan leoreanupreŞedintele senatuluianca dana dragubucureşti, 6 aprilie 2021.nr. 62.----

10. DECRET nr. 269 din 6 aprilie 2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 7 aprilie 2021

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 27/2020 pentru modificarea şi completarea legii petrolului nr. 238/2004 şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 6 aprilie 2021.nr. 269.-----

11. LEGE nr. 61 din 6 aprilie 2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 353 din 7 aprilie 2021

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 27 din 4 februarie 2020 pentru modificarea şi completarea legii petrolului nr. 238/2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 161 din 27 februarie 2020.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,laurenŢiu-dan leoreanupreŞedintele senatuluianca dana dragubucureşti, 6 aprilie 2021.nr. 61.-----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016