Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 349 din 06 Aprilie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 349 din 06 Aprilie 2021

Monitorul Oficial 349 din 06 Aprilie 2021 (M. Of. 349/2021)

1. HOTĂRÂRE nr. 1 din 31 martie 2021 pentru aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2020 şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 ale Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România EMITENT: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 6 aprilie 2021

În temeiul art. 7 alin. (3) lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare,conferinţa naţională a asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă situaţiile financiare pentru anul 2020 ale asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia.art. 2se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia.art. 3prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea i.preşedintele asociaţiei naţionale a evaluatorilor autorizaţi din românia,sorin adrian petrebucureşti, 31 martie 2021.nr. 1.----

2. ORDIN nr. 3.563 din 29 martie 2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.844/2016 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 6 aprilie 2021

În conformitate cu prevederile:- art. 6 alin. (2) şi ale art. 94 alin. (2) lit. y) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei şi cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.art. iregulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice ...

3. ORDIN nr. 430 din 31 martie 2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 3.363/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, precum şi pentru aprobarea cuantumului indemnizaţiei de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate şi în comitetul tehnic de coordonare generală EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 6 aprilie 2021

În conformitate cu prevederile art. 10 din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) şi (2) din regulamentul privind activitatea de reglementare în construcţii şi categoriile de cheltuieli aferente, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit prevederilor art. 43 alin. (7) şi (8) din legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale cap. i lit. a pct. 4 nr. crt. 1 din anexa nr. i la legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ...

4. ORDIN nr. 348 din 31 martie 2021 privind completarea Normelor de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.016/2016 EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 6 aprilie 2021

Având în vedere prevederile art. 4 lit. c) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 lit. r) din regulamentul de organizare şi funcţionare a agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară emite prezentul ordin.art. inormele de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul centrului naţional de cartografie, ...

5. ORDIN nr. 76 din 26 martie 2021 pentru aprobarea licenţelor de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 100/2020 EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 6 aprilie 2021

Având în vedere art. 13 şi art. 21 alin. (1) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare, preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă licenţa de concesionare pentru explorare nr. 23.461/2021 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul seaca, judeţul vâlcea, încheiată între agenţia naţională pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi societatea geotherm distribution - s.r.l., cu sediul în bucureşti, sectorul 1, cod unic de înregistrare 29948360, în calitate de ...

6. HOTĂRÂRE nr. 394 din 31 martie 2021 privind acordarea cetăţeniei române domnului S. I. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 6 aprilie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13^1 alin. (1) coroborat cu art. 8^2 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română:──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut va puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:viceprim-ministru,kelemen hunorministrul tineretului şi sportului,carol-eduard novákbucureşti, 31 martie 2021.nr. 394.-----

7. HOTĂRÂRE nr. 358 din 25 martie 2021 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 6 aprilie 2021

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea instituţiei prefectului - judeţul dolj din subordinea ministerului afacerilor interne, conform datelor prevăzute ...

8. HOTĂRÂRE nr. 357 din 25 martie 2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Construire Sală de Sport Polivalentă" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 6 aprilie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „construire sală de sport polivalentă“, municipiul slobozia, judeţul ialomiţa, realizat prin compania naţională de investiţii „c.n.i.“ - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, ...

9. HOTĂRÂRE nr. 356 din 25 martie 2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitare, consolidare, modernizare şi extindere Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 6 aprilie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „reabilitare, consolidare, modernizare şi extindere sanatoriul balnear şi de recuperare mangalia“, realizat prin compania naţională de investiţii „c.n.i.“ - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, ...

10. HOTĂRÂRE nr. 354 din 25 martie 2021 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 6 aprilie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 834 din 9 noiembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. titlul „centre de primire şi cazare pentru solicitanţii de azil şi persoane care au primit o formă de protecţie în românia“ se modifică şi va avea următorul cuprins:"centre regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil şi a celor ...

11. HOTĂRÂRE nr. 347 din 25 martie 2021 pentru suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 469/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 4, aflate pe raza localităţilor Lunca Corbului, Albota, Costeşti, Bradu, Suseni şi Oarja din judeţul Argeş, precum şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 469/2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 349 din 6 aprilie 2021

Având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 236/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiţii „drum expres craiova-piteşti şi legăturile la drumurile existente“,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 5 alin. (1) şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ise aprobă suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin hotărârea guvernului nr. 469/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016