Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 328 din 31 Martie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 328 din 31 Martie 2021

Monitorul Oficial 328 din 31 Martie 2021 (M. Of. 328/2021)

1.  ORDIN nr. 6.804 din 31 martie 2021 privind instituirea carantinei zonale pentru localitatea Bâcleş, comuna Bâcleş, judeţul Mehedinţi EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 31 martie 2021

Luând în considerare situaţia epidemiologică din localitatea bâcleş, comuna bâcleş, judeţul mehedinţi, generată de coronavirusul sars-cov-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu sars-cov-2 de 11,51 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ţinând cont de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă mehedinţi nr. 44 din 30.03.2021 emisă pe baza analizei de risc a direcţiei de sănătate publică a judeţului mehedinţi nr. 4.845 din 29.03.2021 şi a avizului institutului naţional de sănătate publică nr. insp 5.050 din 29.03.2021,în temeiul prevederilor art. 3 lit. ...

3.  ORDIN nr. 451 din 31 martie 2021 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, precum şi pentru modificarea şi completarea acestuia EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 31 martie 2021

Având în vedere referatul de aprobare nr. vvv 3.924 din 31.03.2021 al ministerului sănătăţii şi nr. dg 970 din 29.03.2021 al casei naţionale de asigurări de sănătate,în temeiul prevederilor:- art. 229 alin. (4) şi art. 291 alin. (2) din titlul viii „asigurări sociale de sănătate“ din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii ...

4.  ORDIN nr. 450 din 30 martie 2021 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.165/2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/ comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 31 martie 2021

Văzând referatul de aprobare nr. vvv 3.902/2021 al direcţiei politica medicamentului, a dispozitivelor şi tehnologiilor medicale din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere prevederile art. 890 din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. ianexa nr. 1 la ordinul ministrului sănătăţii nr. ...

5.  DECIZIE nr. 255 din 31 martie 2021 privind constituirea Comitetului de coordonare pentru monitorizarea implementării Strategiei naţionale de renovare pe termen lung EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 31 martie 2021

În temeiul art. 4 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.034/2020 pentru aprobarea strategiei naţionale de renovare pe termen lung pentru sprijinirea renovării parcului naţional de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, atât publice, cât şi private, şi transformarea sa treptată într-un parc imobiliar cu un nivel ridicat de eficienţă energetică şi decarbonat până în 2050, al art. 29 şi al art. 34 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se constituie comitetul de coordonare pentru monitorizarea implementării strategiei naţionale de renovare pe ...

6.  DECIZIE nr. 254 din 31 martie 2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gicu Iorga a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 31 martie 2021

Având în vedere propunerea ministerului economiei, energiei şi mediului de afaceri, formulată prin adresa nr. 1.382/cign din 23 februarie 2021, respectiv nr. 10.888/vdp din 3 martie 2021, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/5.124/thg din 3 martie 2021,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3), art. 524 alin. (1) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 380 din 31 martie 2021 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în vederea achiziţionării medicamentelor necesare pentru tratamentul bolnavilor cu infecţie COVID-19, dispozitivelor medicale şi materialelor de protecţie individuală pentru personalul medico-sanitar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 31 martie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 41 alin. (1) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 53 din legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă suplimentarea bugetului ministerului sănătăţii din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, la cap. 66.01 „sănătate“, titlul 20 „bunuri şi servicii“, cu suma de 242.000 mii lei destinată rezervei pentru situaţii speciale a ministerului sănătăţii.(2) din suma prevăzută la alin. (1) ministerul ...

8.  DECIZIA nr. 26 din 19 ianuarie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 488^1 alin. (2) din Codul de procedură penală EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 31 martie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│livia doina stanciu│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│elena-simina │- judecător ││tănăsescu │ ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 40 din 31 martie 2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Strategia de securitate cibernetică a UE pentru deceniul digital - JOIN (2020)18 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 31 martie 2021

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 161-186 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/156 adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 23 martie 2021, camera deputaţilor:1. susţine abordarea propusă pentru conştientizarea situaţiei privind ameninţările cibernetice şi pentru sprijinirea schimbului de informaţii între statele membre;2. consideră necesară elaborarea unor standarde şi norme de securitate cibernetică ce trebuie ...

10.  HOTĂRÂRE nr. 39 din 31 martie 2021 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 31 martie 2021

Camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicregulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 249 din 12 martie 2021, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:- după articolul 114 al secţiunii a 3-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 3^1-a, cu următorul cuprins:" secŢiunea a 3^1-arespectarea principiului bicameralismuluiart. 114^1(1) după adoptare sau respingere de către camera deputaţilor în calitate de primă cameră sesizată, proiectul sau propunerea legislativă se trimite senatului, care va decide definitiv.(2) În cazul în care senatul, în calitate de ...

11.  DECLARAŢIE nr. 1 din 31 martie 2021 privind unele manifestări cu caracter antisemit din România şi tentativele de reabilitare a criminalilor de război EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 328 din 31 martie 2021

Deputaţii din parlamentul româniei urmăresc cu atenţie şi îngrijorare creşterea numărului manifestărilor cu caracter antisemit în românia, tentativele de reabilitare a criminalilor de război şi atacul virulent antisemit îndreptat împotriva teatrului evreiesc de stat, a directorului şi a întregului personal din această instituţie de cultură.deşi ar trebui să fie doar o amintire a tragediilor care au însoţit cele mai întunecate momente ale istoriei umanităţii, suntem conştienţi că ideile, concepţiile şi doctrinele antisemite îşi păstrează în continuare efectele nocive, descoperă noi adepţi dispuşi să le promoveze şi sunt prezente în anumite segmente ale societăţii.reprezentându-i pe toţi cetăţenii româniei, noi, membrii camerei ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016