Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 311 din 10 Aprilie 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 311 din 10 Aprilie 2018

Monitorul Oficial 311 din 10 Aprilie 2018 (M. Of. 311/2018)

1. ORDIN nr. 3.344 din 16 martie 2018 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2017-2018 EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018

În baza prevederilor art. 149 alin. (3) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile metodologiei privind echivalarea pe baza ects/sect a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul i de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, cu modificările ulterioare,în temeiul hotărârii guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă calendarul activităţilor ...

2. ORDIN nr. 556 din 5 aprilie 2018 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2017, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018

Având în vedere referatul de aprobare nr. 241.048 din 5.04.2018 al direcţiei generale politici agricole, precum şi prevederile art. 9 şi 10 din hotărârea guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ...

3. ORDIN nr. 554 din 4 aprilie 2018 privind completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.648/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018

Văzând referatul de aprobare nr. 240.766 din 12.03.2018 al direcţiei generale politici agricole din cadrul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale,având în vedere prevederile regulamentului (ue) nr. 1.308/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a regulamentelor (cee) nr. 922/72, (cee) nr. 234/79, (ce) nr. 1.037/2001 şi (ce) nr. 1.234/2007 ale consiliului, ale regulamentului delegat (ue) nr. 907/2014 al comisiei de completare a regulamentului (ue) nr. 1.306/2013 al parlamentului european şi al consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, ...

4. HOTĂRÂRE nr. 183 din 4 aprilie 2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Ungureanu Nicolae-Doru EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 alin. (2^1) şi ale art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul ungureanu nicolae-doru exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului neamţ.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează: ministrul afacerilor interne,carmen daniela dan bucureşti, 4 aprilie 2018.nr. 183.-----

5. HOTĂRÂRE nr. 182 din 4 aprilie 2018 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Tuţu Dumitru Octavian din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului Mehedinţi EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din hotărârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se dispune aplicarea mobilităţii pentru domnul tuţu dumitru octavian din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului mehedinţi.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează: ...

6. HOTĂRÂRE nr. 181 din 4 aprilie 2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Jugan Iulian EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului neamţ de către domnul jugan iulian.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează: ministrul afacerilor interne,carmen daniela dan bucureşti, 4 aprilie 2018.nr. 181.-----

7. HOTĂRÂRE nr. 180 din 4 aprilie 2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Stănişoară Andrei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului mehedinţi de către domnul stănişoară andrei.prim-ministruvasilica-viorica dĂncilĂ contrasemnează: ministrul afacerilor interne,carmen daniela dan bucureşti, 4 aprilie 2018.nr. 180.-----

8. HOTĂRÂRE nr. 159 din 29 martie 2018 privind transmiterea unei părţi din imobilul 2985, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1), al art. 868 şi al art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 2985, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea ministerului apărării naţionale în administrarea ministerului sănătăţii.art. 2după preluare, partea de imobil transmisă potrivit art. 1 se utilizează ...

9. DECIZIA nr. 818 din 7 decembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi ale prevederilor art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│petre lăzăroiu │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mircea Ştefan minea│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ ...

10. DECRET nr. 334 din 4 aprilie 2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea şi completarea legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 4 aprilie 2018.nr. 334.-----

11. LEGE nr. 87 din 4 aprilie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 10 aprilie 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol uniclegea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 809 din 30 octombrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins: "(3) prin excepţie de la prevederile alin. (2), se interzice, începând cu data de 1 iulie 2018, introducerea pe piaţa naţională a pungilor de transport din plastic subţire şi foarte subţire, cu mâner.(4) prin excepţie de ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice