Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 311 din 14 Noiembrie 1997 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 311 din 14 Noiembrie 1997

Monitorul Oficial 311 din 14 Noiembrie 1997 (M. Of. 311/1997)

1. RECTIFICARE nr. 17 din 29 ianuarie 1997 la Decizia nr. 17 din 29 ianuarie 1997 EMITENT: REGIA AUTONOMA MONITORUL OFICIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 14 noiembrie 1997

În monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 286 din 22 octombrie 1997, la pagina 2, în loc de: decizia nr. 17 din 29 ianuarie se va citi: decizia nr. 17 din 29 ianuarie 1997 . -----

2. HOTARARE nr. 707 din 7 noiembrie 1997 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 476/1997 privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1997 pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in unele judete in lunile iunie-august 1997 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 14 noiembrie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 prevederile anexei nr. 7 la hotãrârea guvernului nr. 476/1997 privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1997 pentru înlãturarea efectelor calamitãţilor naturale produse în unele judeţe în lunile iunie-august 1997, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 230 din 4 septembrie 1997, se abroga. art. 2 sumele alocate pentru lucrãrile care au fost prevãzute în anexa nr. 7 la hotãrârea guvernului nr. 476/1997 reintregesc fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului. ...

3. HOTARARE nr. 705 din 7 noiembrie 1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Sediul Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat Timis" din municipiul Timisoara, judetul Timis EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 14 noiembrie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "sediul direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat timis" din municipiul timişoara, judeţul timis, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrâre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului de stat, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. art. 3 În vederea realizãrii obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1, se aproba transmiterea terenului, proprietate publica a statului, în suprafata ...

4. HOTARARE nr. 704 din 7 noiembrie 1997 privind transmiterea unui teren, situat in judetul Mures, in administrarea Ministerului Justitiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 14 noiembrie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea, cu titlu gratuit, a terenului în suprafata de 3.000 mp, situat în comuna sangeorgiu de padure, judeţul mures, din patrimoniul comunei sangeorgiu de padure în proprietatea publica a statului şi în administrarea ministerului justiţiei, în vederea realizãrii construcţiei necesare desfãşurãrii activitãţii judecãtoriei din comuna sangeorgiu de padure şi a parchetului de pe lângã aceasta instanta. art. 2 predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face pe baza de protocol încheiat între pãrţile interesate. art. 3 ...

5. HOTARARE nr. 703 din 7 noiembrie 1997 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 515/1991 privind infiintarea Centrului National pentru Asezari Umane (habitat) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 14 noiembrie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 anexa la hotãrârea guvernului nr. 515/1991 privind înfiinţarea centrului naţional pentru aşezãri umane (habitat), publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 172 din 21 august 1991, cu modificãrile ulterioare, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "anexa 1*t* componentacentrului naţional pentru aşezãri umane (habitat) preşedinte: ministrul lucrãrilor publice şi amenajãrii teritoriului director executiv: secretar de stat în ministerul lucrãrilor publice şi ...

6. HOTARARE nr. 699 din 7 noiembrie 1997 privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, situat in municipiul Bucuresti, din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" in administrarea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 14 noiembrie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea imobilului, proprietate publica a statului, compus din construcţii în suprafata construitã desfasurata de 586,65 mp, imprejmuirile în lungime de 105,30 m şi terenul aferent în suprafata de 1.819,95 mp, situat în municipiul bucureşti, bd. ion mihalache nr. 2-4, sectorul 1, din administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat" în administrarea ministerului culturii, necesar desfãşurãrii activitãţii muzeului taranului roman. art. 2 patrimoniul regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat" se diminueazã în mod corespunzãtor cu valoarea imobilului transmis potrivit art. ...

7. HOTARARE nr. 695 din 6 noiembrie 1997 privind acordarea burselor pentru elevii, studentii, doctoranzii si cursantii din invatamantul postuniversitar din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnica romana din afara granitelor tarii, pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, precum si pentru cetatenii straini, bursieri ai statului roman, care studiaza in institutii si unitati de invatamant din Romania EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 14 noiembrie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 cuantumurile burselor pentru elevii, studenţii, doctoranzii şi cursanţii din învãţãmântul postuniversitar din republica moldova, ucraina, pentru cei de origine etnicã romana din celelalte tari, pentru cetãţenii romani cu domiciliul în strãinãtate, precum şi pentru cetãţenii strãini, bursieri ai statului roman, care studiazã în instituţii şi unitãţi de învãţãmânt din românia, se stabilesc dupã cum urmeazã: - pentru elevi - 225.000 lei; - pentru studenţi - 250.000 lei; - pentru cursanţii din învãţãmântul postuniversitar (studii aprofundate, doctorat, studii academice postuniversitare, studii ...

8. ORDONANTA DE URGENTA nr. 74 din 8 noiembrie 1997 privind unele masuri pentru asigurarea stocurilor de pacura si combustibil lichid usor pentru iarna 1997-1998 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 14 noiembrie 1997

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţia româniei, guvernul româniei emite urmãtoarea ordonanta de urgenta: art. 1 (1) subvenţiile cuvenite pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif la energia termica livrata populaţiei pana la finele anului 1997 se pot acorda în avans, de cãtre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, regiilor autonome de interes local, serviciilor publice şi agenţilor economici care furnizeazã energie termica populaţiei prin centralele termice de zona, orãşeneşti şi de cartier, dupã caz, alţii decât regia autonomã de electricitate "renel", pentru constituirea stocurilor de pacura ...

9.  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 6 noiembrie 1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 311 din 14 noiembrie 1997

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţia româniei,guvernul româniei emite următoarea ordonanţă de urgenţă:art. 1(1) În vederea constituirii stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna, destinate localităţilor izolate din delta dunării, nominalizate în anexa nr. 1, se acordă credite cu dobânda bonificata, în limita sumei de 3.000 milioane lei, pentru produsele prevăzute în anexa nr. 2.(2) suma creditelor cu dobânda bonificata se corecteaza, anual, cu indicele de inflaţie, de către consiliul judeţean tulcea.art. 2creditele pentru aceste produse se acordă, de către unităţile băncilor comerciale, agenţilor economici specializaţi, care aprovizioneaza localităţile din delta dunării, pentru trimestrul i şi iv ale ...

10. RECTIFICARE nr. 48 din 28 august 1997 EMITENT: MONITORUL OFICIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 14 noiembrie 1997

În ordonanta guvernului nr. 48/1997 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 224 din 30 august 1997, articolul 7 alineatul (2) va avea urmãtoarea redactare: "(2) persoanele care pierd calitatea de salariat şi care au cumpãrat acţiuni prin intermediul programului asociaţiei salariaţilor sau prin intermediul procedurilor de privatizare mebo şi esop sunt îndreptãţite sa pãstreze atât acţiunile dobândite cu titlu gratuit, prin efectuarea schimbului carnetelor cu certificate de proprietate şi/sau cupoanelor nominative de privatizare, cat şi pe cele pe care le-au subscris, dacã rãmân membri ai respectivei asociaţii." ...

11. RECTIFICARE nr. 31 din 25 august 1997 EMITENT: MONITORUL OFICIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 14 noiembrie 1997

În anexa a la acordul de împrumut dintre românia, banca europeanã de investiţii şi regia autonomã de exploatare a metroului bucureşti - metrorex, semnat la luxembourg şi bucureşti la 18 şi, respectiv, 20 decembrie 1996, şi în anexa a la acordul de împrumut dintre românia, banca europeanã de investiţii şi regia autonomã de exploatare a metroului bucureşti - metrorex, semnat la luxembourg şi bucureşti la 25 şi, respectiv, 27 martie 1997, ratificate prin ordonanta guvernului nr. 31/1997 , publicate în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 216 din 28 august 1997, se fac urmãtoarele rectificari: - ...

12. DECIZIE nr. 10 din 7 noiembrie 1997 privind aprobarea solutiei referitoare la aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, cu modificarile ulterioare, in conditiile art. 4 alin. 2 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/1997 , aprobata si modificata prin Legea nr. 164/1997 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR - Comisia centrala pentru aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul impozitelor indirecte PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 14 noiembrie 1997

Comisia centrala pentru aplicarea unitarã a prevederilor legale în domeniul impozitelor indirecte, constituitã în baza ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.290/1993 , aproba urmãtoarea soluţie referitoare la aplicarea prevederilor art. 13 din ordonanta guvernului nr. 3/1992 , republicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 288 din 12 decembrie 1995, cu modificãrile ulterioare, în condiţiile art. 4 alin. 2 din legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea fondului special al drumurilor publice, astfel cum a fost modificat prin ordonanta de urgenta a guvernului nr. 20/1997 , aprobatã şi modificatã prin legea nr. 164/1997 , conform procesului-verbal ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016