Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 308 din 30 Martie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 308 din 30 Martie 2022

Monitorul Oficial 308 din 30 Martie 2022 (M. Of. 308/2022)

1. HOTĂRÂRE nr. 28 din 29 martie 2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Plan de urgenţă pentru garantarea aprovizionării cu alimente şi a securităţii alimentare în vremuri de criză - COM(2021) 689 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 308 din 30 martie 2022

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 163-188 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/175, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 22 martie 2022, camera deputaţilor:1. susţine planul de urgenţă pentru garantarea aprovizionării cu alimente şi a securităţii alimentare în vremuri de criză;2. subliniază legătura dintre nivelul de sănătate şi disponibilitatea de hrană adecvată, cu o compoziţie ...

2. HOTĂRÂRE nr. 27 din 29 martie 2022 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului privind un cadru de măsuri pentru asigurarea furnizării contramăsurilor medicale necesare în situaţii de criză în cazul unei urgenţe de sănătate publică la nivelul Uniunii - COM(2021) 577 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 308 din 30 martie 2022

În temeiul prevederilor art. 67 şi ale art. 148 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre parlament şi guvern în domeniul afacerilor europene şi ale art. 163-188 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicluând în considerare opinia nr. 4c-22/174, adoptată de comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 22.03.2022, camera deputaţilor:1. susţine propunerea de regulament al consiliului privind un cadru de măsuri pentru asigurarea furnizării contramăsurilor medicale necesare în situaţii de criză în cazul unei urgenţe de sănătate publică la nivelul uniunii;2. subliniază ...

3. HOTĂRÂRE nr. 26 din 29 martie 2022 privind completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 308 din 30 martie 2022

Camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicdupă articolul 131 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 778 din 12 august 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 131^1, cu următorul cuprins:"art. 131^1procedura prevăzută la art. 131 alin. (1) se poate aplica şi în alte situaţii, pentru o perioadă limitată aprobată de biroul permanent la propunerea comitetului liderilor grupurilor parlamentare."această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor în şedinţa din 29 martie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din constituţia româniei, republicată. p. preŞedintele ...

4. HOTĂRÂRE nr. 25 din 29 martie 2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 308 din 30 martie 2022

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43, coroborate cu cele ale art. 46 alin. (6),(8) şi (11) din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa la hotărârea camerei deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1282 din 23 decembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- domnul deputat badea iulian-alexandru, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitate de membru al comisiei pentru politică externă;– domnul deputat ...

5. DECIZIE nr. 289 din 14 martie 2022 privind autorizarea Societăţii INCHCAPE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. ca intermediar principal în asigurări EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 308 din 30 martie 2022

Autoritatea de supraveghere financiară, cu sediul în splaiul independenţei nr. 15, sectorul 5, bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, în temeiul art. 13 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. a) şi ale art. 6 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu ...

6. HOTĂRÂRE nr. 28 din 28 martie 2022 privind convocarea şi aprobarea ordinii de zi a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în data de 29 aprilie 2022, prin vot la distanţă EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 308 din 30 martie 2022

Având în vedere:- art. 5 alin. (1) şi (2) şi art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 alin. (1), art. 3, 4, 5 şi art. 15 alin. (1) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea conferinţei camerei auditorilor financiari din românia nr. 2/2018;– hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 13/2022 privind stabilirea datei conferinţei camerei auditorilor financiari din românia în ziua de 29 aprilie 2022, prin vot la distanţă;– hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din ...

7. ORDIN nr. 854 din 21 martie 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 308 din 30 martie 2022

Văzând referatul de aprobare nr. ar 4.684/2022 al direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică - serviciul de asistenţă medicală şi planificare strategică din cadrul ministerului sănătăţii,având în vedere dispoziţiile art. 8 alin. (1) lit. a) şi art. 166, coroborat cu art. 512 alin. (1) lit. a) şi c) şi art. 655 alin. (1) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:art. iordinul ministrului sănătăţii nr. 1.761/2021 pentru ...

8. DECIZIE nr. 238 din 30 martie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ioan Cristian Purice a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 308 din 30 martie 2022

Având în vedere propunerea formulată de ministerul finanţelor prin adresa nr. 7.852 din 18 martie 2022, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/2.142 din 18 martie 2022 şi la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/8.782/m.n. din 22 martie 2022, şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 12.966/2022, în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând ...

9. DECIZIE nr. 237 din 30 martie 2022 pentru numirea domnului Valentin-Florin Ciocan în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 308 din 30 martie 2022

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (1) din legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.art. 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul valentin-florin ciocan se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al autorităţii naţionale de management al calităţii în sănătate pentru un mandat de 5 ani.art. 2la data prevăzută la art. 1, decizia prim-ministrului nr. 505/2021 privind unele măsuri ...

10. DECIZIE nr. 236 din 30 martie 2022 privind numirea domnului Dan-Ştefan Chiru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 308 din 30 martie 2022

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul dan-Ştefan chiru se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul mediului, apelor şi pădurilor.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşu bucureşti, 30 martie 2022.nr. 236.----

11. DECIZIE nr. 235 din 30 martie 2022 pentru numirea domnului Vasile Carnariu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 308 din 30 martie 2022

În temeiul art. 3 alin. (1) din legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea agenţiei naţionale pentru arii naturale protejate şi pentru modificarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările ulterioare, al art. 3 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 997/2016 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru arii naturale protejate şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ...

12. DECIZIE nr. 234 din 30 martie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Petronel Munteanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 308 din 30 martie 2022

Având în vedere propunerea ministerului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 1.295 din 14 martie 2022, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/7.792/m.n. din 14 martie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 11.928/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul petronel munteanu, director gradul ii al direcţiei managementul ...

13. DECIZIE nr. 233 din 30 martie 2022 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Petronel Munteanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 308 din 30 martie 2022

Având în vedere propunerea ministerului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 1.295 din 14 martie 2022, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/7.792/m.n. din 14 martie 2022, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 11.928/2022,în temeiul art. 29, al art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 524 alin. (1) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu ...

14. DECIZIE nr. 232 din 30 martie 2022 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Diana-Doina Ţenea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 308 din 30 martie 2022

Având în vedere propunerea formulată de ministrul cercetării, inovării şi digitalizării prin adresa nr. 1.294 din 14 martie 2022, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/7.793/m.n. din 14 martie 2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3), art. 524 alin. (1) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter ...

15. HOTĂRÂRE nr. 385 din 23 martie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune "CNCIR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 308 din 30 martie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru compania naţională pentru controlul cazanelor, instalaţiilor de ridicat şi recipientelor sub presiune „cncir“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului energiei, prevăzut în anexa care face ...

16. DECRET nr. 315 din 29 martie 2022 privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 308 din 30 martie 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 31 martie 2022, domnul general-maior cu două stele blaiu viorel dorin trece în rezervă.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisÎn temeiul art. 100 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, contrasemnăm acest decret.prim-ministrunicolae-ionel ciucă bucureşti, 29 martie 2022.nr. 315.----

17. DECRET nr. 314 din 29 martie 2022 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 308 din 30 martie 2022

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului afacerilor interne,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicla data de 30 martie 2022, domnului chestor de poliţie muntean ioan lucian-ioan îi încetează raporturile de serviciu cu ministerul afacerilor interne.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisÎn temeiul art. 100 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, contrasemnăm acest decret.prim-ministrunicolae-ionel ciucă bucureşti, ...

18. HOTĂRÂRE nr. 24 din 29 martie 2022 privind vacantarea unui loc de deputat EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 308 din 30 martie 2022

Având în vedere decesul domnului deputat lucian feodorov, deputat ales în circumscripţia electorală nr. 7 botoşani, în temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. d) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 238 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.articol uniccamera deputaţilor declară vacant locul de deputat deţinut de domnul lucian feodorov, deputat ales în circumscripţia electorală nr. 7 botoşani, începând cu data de ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016