Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 304 din 29 Martie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 304 din 29 Martie 2022

Monitorul Oficial 304 din 29 Martie 2022 (M. Of. 304/2022)

1.  ORDIN nr. 35 din 29 martie 2022 privind modificarea şi completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 29 martie 2022

Având în vedere prevederile art. 72 alin. (2) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 lit. a), art. 7 alin. (1),(1^1) şi (6)-(10) şi ale art. 8 din hotărârea guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile hotărârii guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. ...

2.  ORDIN nr. 34 din 29 martie 2022 privind modificarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 29 martie 2022

Având în vedere prevederile art. 76 alin. (2) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 lit. d) şi e), art. 7 alin. (6)-(10), art. 8 alin. (1)-(4), art. 22, 23 şi 25 din hotărârea guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea ...

3.  ORDIN nr. 632 din 15 martie 2022 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 29 martie 2022

Având în vedere referatul de aprobare al direcţiei biodiversitate nr. db/182.256 din 10.03.2022,ţinând seama de avizul academiei române nr. 4.520 din 2.03.2022,luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009, ţinând cont de prevederile art. 38 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu ...

4.  HOTĂRÂRE nr. 388 din 23 martie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 29 martie 2022

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al companiei naţionale „administraţia porturilor dunării maritime“ - s.a. galaţi, aflată sub autoritatea ministerului ...

5.  HOTĂRÂRE nr. 387 din 23 martie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 29 martie 2022

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al companiei naţionale „administraţia porturilor maritime“ - s.a. constanţa, aflată sub autoritatea ministerului transporturilor ...

6.  HOTĂRÂRE nr. 382 din 23 martie 2022 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 245/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 29 martie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 245/2003 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a ordonanţei guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 185 din 25 martie 2003, se modifică după cum urmează:1. la articolul 48, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"art. 48(1) valabilitatea carnetului de marinar este de 5 ani...................................................................................................(3) valabilitatea carnetului de marinar se prelungeşte, la cererea titularului, de către căpităniile de port. pentru prelungire se va prezenta avizul medical valabil, eliberat de unităţile sanitare autorizate de minister."2. la articolul 55, litera d) va ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 366 din 18 martie 2022 privind actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice, precum şi aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Alba din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 29 martie 2022

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 333 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 861 alin. (3) şi art. 868 alin. (2) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice pentru un ...

8.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 29 martie 2022

Având în vedere faptul că pandemia provocată de noul tip de coronavirus sars-cov-2 a avut efecte negative majore pentru cetăţeni şi societăţi, în toate statele membre ale uniunii europene înregistrându-se numeroase cazuri de infectare, aceasta reprezentând un şoc major pentru economie, atât pe plan mondial, cât şi la nivelul uniunii, iar un răspuns economic coordonat al statelor membre şi al instituţiilor uniunii europene este esenţial pentru a atenua repercusiunile negative asupra economiei uniunii europene,în acest context, atât la nivelul uniunii europene, cât şi la nivelul fiecărui stat membru s-a impus instituirea unor măsuri drastice, necesare pentru a limita răspândirea coronavirusului, ...

9.  DECRET nr. 313 din 28 martie 2022 pentru promulgarea Legii privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă determinată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 29 martie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, determinate de pandemia de covid-19, a fost încadrat pe perioadă determinată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 28 martie 2022.nr. 313.----

10.  LEGE nr. 70 din 28 martie 2022 privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă determinată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 304 din 29 martie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1(1) prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din legea nr. 53/2003 - codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 464 şi art. 554 alin. (7) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, de la prevederile art. 9 alin. (5) din legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ministerul sănătăţii şi unităţile aflate în subordinea şi/sau în coordonarea acestuia, ministerul afacerilor interne ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016