Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 275 din 22 Martie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 275 din 22 Martie 2022

Monitorul Oficial 275 din 22 Martie 2022 (M. Of. 275/2022)

1. ORDIN nr. 373 din 9 martie 2022 pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.783/2021 privind natura informaţiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fişierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura şi condiţiile de transmitere, precum şi termenele de transmitere şi data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul standard de control fiscal EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 275 din 22 martie 2022

Având în vedere prevederile art. 59^1 alin. (2), (4) şi (5) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al ministerului finanţelor comunicat prin adresa nr. 738.576 din data de 4.03.2022,în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. ianexa nr. 5 la ordinul preşedintelui agenţiei naţionale ...

2. ORDIN nr. 809 din 15 martie 2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 275 din 22 martie 2022

Văzând referatul de aprobare nr. ar 4.294 din 15.03.2022 al serviciului medicină de urgenţă din cadrul direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică,având în vedere: - prevederile art. 100 alin. (5) şi (6) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– adresa spitalului judeţean de urgenţă drobeta-turnu severin nr. 11.229 din 5.05.2021, înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. smu 606 din 6.05.2021, şi minuta colectivului de lucru al ap-avcac nr. smu 84 din 25.01.2022;– adresa spitalului judeţean de urgenţă vâlcea nr. 21.608 din 26.07.2021, înregistrată la ministerul ...

3. HOTĂRÂRE nr. 369 din 18 martie 2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 275 din 22 martie 2022

Având în vedere prevederile art. 6 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate româniei prin mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar româniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul mecanismului de redresare şi rezilienţă,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 62 alin. (3) şi (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ...

4. HOTĂRÂRE nr. 368 din 18 martie 2022 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A., în insolvenţă, pentru anul 2022 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 275 din 22 martie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 3 şi 4 din decizia 2010/787/ue a consiliului din 10 decembrie 2010 privind acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, al deciziei comisiei europene c (2016) 7.719/final privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din românia şi al deciziei comisiei europene c (2018) 1.001/final din data de 16.02.2018 privind închiderea minelor de cărbune necompetitive din românia,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă acordarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul societăţii complexul energetic hunedoara - s.a., în insolvenţă, pentru anul 2022, ...

5. HOTĂRÂRE nr. 359 din 16 martie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea BĂIŢA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 275 din 22 martie 2022

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru societatea bĂiŢa - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:ministrul economiei,florin marian spătaruministrul finanţelor,adrian câciuministrul ...

6. DECIZIA nr. 783 din 23 noiembrie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (3) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 275 din 22 martie 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

7. HOTĂRÂRE nr. 29 din 21 martie 2022 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 275 din 22 martie 2022

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi ale art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 49 şi 50 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1280 din 22 decembrie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. iii - componenţa comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, doamna senator dragu anca dana - grupul parlamentar al ...

8. DECRET nr. 295 din 21 martie 2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 275 din 22 martie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 61/2020 privind completarea legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 21 martie 2022.nr. 295.----

9. LEGE nr. 63 din 21 martie 2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 275 din 22 martie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 61 din 30 aprilie 2020 privind completarea legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 381 din 12 mai 2020.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,florin-claudiu romanpreŞedintele senatuluiflorin-vasile cÎŢubucureşti, 21 martie 2022.nr. 63.----

10. DECRET nr. 294 din 21 martie 2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 275 din 22 martie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului sars-cov-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannis bucureşti, 21 martie 2022.nr. 294.----

11. LEGE nr. 62 din 21 martie 2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 275 din 22 martie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 220 din 30 decembrie 2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului sars-cov-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1326 din 31 decembrie 2020.această lege a fost adoptată de parlamentul româniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din constituţia româniei, republicată.p. preŞedintele camerei deputaŢilor,florin-claudiu romanpreŞedintele senatului florin-vasile cÎŢubucureşti, 21 martie 2022.nr. 62.----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016