Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 27 din 10 Ianuarie 2023 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 27 din 10 Ianuarie 2023

Monitorul Oficial 27 din 10 Ianuarie 2023 (M. Of. 27/2023)

1.  ORDIN nr. 3.953 din 28 decembrie 2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici, cu infecţii emergente şi reemergente (AP-IE/RE) EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 27 din 10 ianuarie 2023

Văzând referatul de aprobare nr. a.r. 23.741/2022 al serviciului medicină de urgenţă din cadrul direcţiei generale asistenţă medicală,având în vedere:- prevederile art. 100 alin. (5) şi (6) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– adresa direcţiei de sănătate publică a judeţului bihor nr. 19.946 din 15.11.2022, înregistrată la ministerul sănătăţii cu nr. smu 2.069 din 15.11.2022;– hotărârea guvernului nr. 1.293/2021 privind desfiinţarea spitalului clinic municipal „dr. gavril curteanu“ oradea prin reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul spitalului clinic judeţean de urgenţă oradea,în temeiul art. 7 alin. (4) din hotărârea ...

2.  REZOLUŢIA CONSILIULUI DE SECURITATE AL ONU 2.661(2022) din 15 noiembrie 2022 privind situaţia din Somalia EMITENT: Consiliul de Securitate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 27 din 10 ianuarie 2023

──────────conţinută de ordinul nr. 3.266 din 28 decembrie 2022, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 27 din 10 ianuarie 2023.──────────organizaţia naţiunilor unitedistribuţie: generalăs/res/2.661 (2022)15 noiembrie 2022consiliul de securitatehotĂrÂrea 2.661 (2022),adoptată de consiliul de securitate în cadrul celei de-a 9193-a reuniuni, la 15 noiembrie 2022consiliul de securitate,reamintind toate hotărârile sale anterioare şi declaraţiile preşedintelui său privind situaţia din somalia,1. decide să prelungească hotărârea 2.607 (2021) până la 17 noiembrie 2022;2. decide să rămână în mod activ sesizat cu privire la această chestiune.-----

3.  ORDIN nr. 3.266 din 28 decembrie 2022 pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2.661 (2022) EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 27 din 10 ianuarie 2023

În baza art. 5 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (7) din hotărârea guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.articol unicse dispune publicarea în monitorul oficial al româniei, partea i, a rezoluţiei consiliului de securitate al onu 2.661 (2022), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.p. ministrul afacerilor externe,daniela anda grigore gîtman,secretar de statbucureşti, 28 decembrie 2022.nr. 3.266.anexa ...

4.  ORDIN nr. 2.517 din 28 decembrie 2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 244/2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 27 din 10 ianuarie 2023

Având în vedere referatul direcţiei transport naval nr. 2.452 din 6.12.2022 prin care se propune modificarea anexei la ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 244/2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de centrul român pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului din transporturi navale - ceronav, ţinând cont de prevederile art. 14 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (1) lit. a) şi ...

5.  ORDIN nr. 384 din 27 decembrie 2022 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Făcăeni din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 27 din 10 ianuarie 2023

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 269.622 din 20.12.2022 al direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de ...

6.  ORDIN nr. 383 din 27 decembrie 2022 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii New Agro 89/2 din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 27 din 10 ianuarie 2023

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 269.623 din 20.12.2022 al direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină ...

7.  ORDIN nr. 382 din 27 decembrie 2022 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 3 Olăneasca din judeţul Brăila, în proprietatea acestei organizaţii EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 27 din 10 ianuarie 2023

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 269.624 din 20.12.2022 al direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi ...

8.  ORDIN nr. 369 din 20 decembrie 2022 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru exploatare EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 27 din 10 ianuarie 2023

Având în vedere prevederile art. 13 şi ale art. 21 alin. (1^2) lit. a) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite următorul ordin:art. 1se aprobă licenţa de concesiune pentru exploatare nr. 10.865/2008 privind exploatarea resurselor de gips din perimetrul pietroasa-dealul iancului, judeţul cluj, încheiată între agenţia naţională pentru resurse minerale, în calitate de concedent, şi societatea saint-gobain construction products romania - s.r.l., identificată prin cod unic de înregistrare 6194577, în calitate ...

9.  ORDIN nr. 363 din 13 decembrie 2022 privind transferul drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate stabilite prin Licenţa de concesiune în curs de aprobare nr. 1.782/2000 a activităţii miniere de exploatare a pegmatitului feldspatic din perimetrul Armeniş, judeţul Caraş-Severin EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 27 din 10 ianuarie 2023

Având în vedere:- art. 24 alin. (3) lit. f) şi alin. (9) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare;– referatul direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. integrare europeană nr. 301.687 din 6.12.2022,în temeiul art. 4 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru resurse minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele agenţiei naţionale pentru resurse minerale emite următorul ordin:art. 1se aprobă transferul drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate stabilite prin licenţa de concesiune în curs de aprobare nr. 1.782/2000 a activităţii miniere de exploatare a pegmatitului feldspatic din perimetrul armeniş, judeţul caraş-severin, de la ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016