Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 245 din 11 Martie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 245 din 11 Martie 2021

Monitorul Oficial 245 din 11 Martie 2021 (M. Of. 245/2021)

1. MĂSURI din 10 martie 2021 pentru diminuarea impactului tipului de risc EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 11 martie 2021

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 293 din 10 martie 2021, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 245 din 11 martie 2021.──────────art. 1În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. a) din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:1. pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu sars-cov-2 sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise, cu excepţia celor organizate şi desfăşurate potrivit ...

2. MĂSURI din 10 martie 2021 pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 11 martie 2021

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 293 din 10 martie 2021, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 245 din 11 martie 2021.──────────art. 1În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d) şi ale art. 13 lit. a) din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările şi completările ulterioare, în spaţiile publice, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. ...

3. MĂSURI din 10 martie 2021 pentru creşterea capacităţii de răspuns EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 11 martie 2021

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 293 din 10 martie 2021, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 245 din 11 martie 2021.──────────art. 1În condiţiile art. 5 alin. (1) lit. d) din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:1. coordonarea operaţională a serviciilor publice de ambulanţă şi a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, în condiţiile art. 54 şi 55 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, pentru ...

4. HOTĂRÂRE nr. 293 din 10 martie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 11 martie 2021

Ţinând cont de prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin legea nr. 20/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, a legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 179/2020, cu ...

5. INSTRUCŢIUNI din 8 martie 2021 privind chemarea/rechemarea în activitate în corpul subofiţerilor a grefierilor de la instanţele sau parchetele civile, transferaţi la instanţele ori parchetele militare EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 11 martie 2021

──────────aprobate prin ordinul nr. m.49 din 8 martie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 245 din 11 martie 2021.──────────art. 1(1) funcţiile vacante de grefieri militari se încadrează, prin transfer, în condiţiile stabilite la art. 58 şi 90 din legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul institutului naţional de expertize criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare.(2) transferul grefierilor de la instanţele civile la instanţele militare se aprobă, la cererea acestora ori a unităţilor interesate, de preşedinţii curţilor de apel.(3) ...

6. ORDIN nr. M.49 din 8 martie 2021 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate în corpul subofiţerilor a grefierilor de la instanţele sau parchetele civile, transferaţi la instanţele ori parchetele militare EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 11 martie 2021

Pentru aplicarea prevederilor art. 40 alin. 1 lit. c) şi g) şi alin. 2 din legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 58 şi 90 din legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul institutului naţional de expertize criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea ministerului apărării naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.art. 1se aprobă instrucţiunile privind chemarea/ rechemarea în activitate ...

7. ORDIN nr. 3.462 din 9 martie 2021 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2020-2021 EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 11 martie 2021

În temeiul ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,în baza prevederilor art. 74 alin. (2)-(4) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu art. 6 lit. a) din hotărârea guvernului nr. 277/2020 privind organizarea şi funcţionarea centrului naţional de politici şi evaluare în educaţie,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei şi cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei emite prezentul ordin.art. 1se aprobă calendarul de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor ...

8. DECIZIE nr. 217 din 11 martie 2021 privind eliberarea domnului Octavian-Marius Popa din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 11 martie 2021

Având în vedere propunerea ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 30.066/b.t din 3 martie 2021, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/5.136/t.h.g. din 3 martie 2021,în temeiul art. 29 şi 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea gărzii naţionale de mediu, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul octavian-marius popa se eliberează din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de ...

9. DECIZIE nr. 216 din 11 martie 2021 privind numirea doamnei Marioara-Artemis Gătej în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 11 martie 2021

Având în vedere propunerea ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 30.066/b.t. din 3 martie 2021, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/5.136/t.h.g. din 3 martie 2021,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea gărzii naţionale de mediu, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna marioara-artemis gătej se numeşte în funcţia de comisar general adjunct, cu rang ...

10. DECIZIE nr. 215 din 11 martie 2021 privind eliberarea domnului Adrian Haralambie Bidu din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 11 martie 2021

Având în vedere propunerea ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 30.066/b.t. din 3 martie 2021, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/5.136/t.h.g. din 3 martie 2021,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea gărzii naţionale de mediu, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul adrian haralambie bidu se eliberează din funcţia de comisar general adjunct, cu rang ...

11. DECIZIE nr. 214 din 11 martie 2021 privind numirea domnului Octavian-Alexandru Berceanu în funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 11 martie 2021

Având în vedere propunerea ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 30.066/b.t. din 3 martie 2021, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/5.136/t.h.g. din 3 martie 2021,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea gărzii naţionale de mediu, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul octavian-alexandru berceanu se numeşte în funcţia de comisar general, cu rang de ...

12. DECIZIE nr. 213 din 11 martie 2021 privind eliberarea doamnei Marioara-Artemis Gătej din funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 11 martie 2021

Având în vedere propunerea ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 30.066/b.t. din 3 martie 2021, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/5.136/t.h.g. din 3 martie 2021,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea gărzii naţionale de mediu, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna marioara-artemis gătej se eliberează din funcţia de comisar general, cu rang de secretar ...

13. DECIZIE nr. 212 din 11 martie 2021 privind numirea domnului Florin George Gârbacea în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 11 martie 2021

Având în vedere propunerea formulată de ministrul mediului, apelor şi pădurilor prin adresa nr. 30.067/b.t. din 3 martie 2021, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/5.137/t.h.g. din 3 martie 2021,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru protecţia mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, ...

14. DECIZIE nr. 211 din 11 martie 2021 privind revocarea domnului Eugen Ioan Cozma din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 11 martie 2021

Având în vedere propunerea formulată de ministrul mediului, apelor şi pădurilor prin adresa nr. 30.067/b.t. din 3 martie 2021, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/5.137/t.h.g. din 3 martie 2021,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru protecţia mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul ...

15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 10 martie 2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 245 din 11 martie 2021

În contextul actual, pentru combaterea efectelor economice negative generate de pandemia de covid-19, care se manifestă cu o deosebită acuitate asupra imm-urilor, au fost aprobate măsuri de sprijin pentru aceste categorii de întreprinderi prin ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea programului imm factor - produs de garantare a creditului comercial şi a schemei de ajutor de stat asociate acestuia,deoarece de la intrarea în vigoare a programului imm factor - produs de garantare a creditului comercial şi a schemei de ajutor de stat asociate acestuia au fost identificate o serie de aspecte şi constrângeri care îngreunează implementarea facilităţilor de ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016