Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 22 din 08 Ianuarie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 22 din 08 Ianuarie 2021

Monitorul Oficial 22 din 08 Ianuarie 2021 (M. Of. 22/2021)

1. PROCEDURĂ din 4 ianuarie 2021 de transmitere la distanţă a declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează EMITENT: Agenţia Naţională de Integritate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 22 din 8 ianuarie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 96 din 4 ianuarie 2021, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 22 din 8 ianuarie 2021.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1În perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2021, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1-38 din legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, pot completa şi depune declaraţiile de avere şi de interese în format letric şi transmise agenţiei naţionale de integritate de către ...

2. ORDIN nr. 96 din 4 ianuarie 2021 pentru aprobarea Procedurii de transmitere la distanţă a declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează EMITENT: Agenţia Naţională de Integritate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 22 din 8 ianuarie 2021

În temeiul prevederilor art. 2^1 alin. (2) din legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 28 alin. (1) lit. i) şi alin. (2) din legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,vicepreşedintele agenţiei naţionale de integritate emite următorul ordin:art. 1se aprobă procedura de transmitere la distanţă a declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi condiţiile în care ...

3. ORDIN nr. 9 din 8 ianuarie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 22 din 8 ianuarie 2021

Văzând referatul de aprobare al direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul ministerului sănătăţii cu nr. vvv 125 din 8 ianuarie 2021,având în vedere:- prevederile legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 16 alin (1) lit. a) şi b) şi ale art. 25 alin. (2) teza i din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi ...

4. DECIZIE nr. 33 din 8 ianuarie 2021 privind eliberarea, la cerere, a domnului Amet Varol din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 22 din 8 ianuarie 2021

Având în vedere cererea domnului amet varol, înregistrată la cabinetul primministrului cu nr. 5/6.932 din 23 decembrie 2020 şi la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/385/d.c. din 8 ianuarie 2021,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale pentru cetăţenie, aprobată cu modificări prin legea nr. 112/2010, cu modificările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, ...

5. DECIZIE nr. 32 din 8 ianuarie 2021 pentru numirea domnului Adrian Covăsnianu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 22 din 8 ianuarie 2021

Având în vedere adresa ministerului transporturilor şi infrastructurii nr. 597 din 7 ianuarie 2021, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/280/d.c. din 7 ianuarie 2021,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul adrian covăsnianu se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul transporturilor şi infrastructurii.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,dragoş condreabucureşti, 8 ianuarie 2021.nr. 32.-----

6. DECIZIE nr. 31 din 8 ianuarie 2021 privind eliberarea domnului Viorel Grigoraş din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 22 din 8 ianuarie 2021

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul viorel grigoraş se eliberează din funcţia de secretar de stat la ministerul transporturilor şi infrastructurii.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,dragoş condreabucureşti, 8 ianuarie 2021.nr. 31.------

7. DECIZIE nr. 30 din 8 ianuarie 2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Tiberiu Horaţiu Gorun a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 22 din 8 ianuarie 2021

Având în vedere propunerea formulată de ministrul finanţelor prin adresa nr. 388.045 din 6 ianuarie 2021, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/313/d.c. din 7 ianuarie 2021, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 1.107/2021,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 21 ianuarie 2021, domnul tiberiu horaţiu gorun, director ...

8. DECRET nr. 6 din 8 ianuarie 2021 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 22 din 8 ianuarie 2021

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din constituţia româniei, republicată, ale art. 4 alin. (3) şi ale art. 6 lit. a din legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al româniei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea ordinului şi medaliei naţionale pentru merit, aprobată prin legea nr. 542/2001, cu modificările ulterioare,în semn de apreciere pentru deschiderea manifestată faţă de ţara noastră, angajându-se profund şi dedicat la promovarea valorilor culturale ale româniei,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse conferă post-mortem ...

9. DECRET nr. 4 din 8 ianuarie 2021 pentru promulgarea Legii privind protecţia drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 22 din 8 ianuarie 2021

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind protecţia drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 8 ianuarie 2021.nr. 4.-----

10. LEGE nr. 4 din 8 ianuarie 2021 privind protecţia drepturilor persoanelor diagnosticate sau suspectate a fi diagnosticate cu boli sau afecţiuni alergice EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 22 din 8 ianuarie 2021

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. 1(1) prezenta lege instituie cadrul normativ pentru protecţia, siguranţa vieţii şi respectarea, în condiţii de egalitate şi nediscriminare, a drepturilor persoanelor diagnosticate, precum şi ale celor care sunt suspectate a fi diagnosticate cu următoarele boli şi afecţiuni alergice:a) astm bronşic;b) rinită alergică;c) alergie alimentară;d) rinoconjunctivită alergică;e) dermatită alergică;f) anafilaxie.(2) prezenta lege nu se aplică persoanelor diagnosticate sau care sunt suspectate a fi diagnosticate cu intoleranţe alimentare sau boală celiacă.art. 2(1) scopul prezentei legi este de a sprijini îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a integrării sociale a persoanelor care suferă de bolile şi afecţiunile ...

11. DECRET nr. 3 din 8 ianuarie 2021 pentru promulgarea Legii privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile medicale şi din centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 22 din 8 ianuarie 2021

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile medicale şi din centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din românia şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 8 ianuarie 2021.nr. 3.----

12. LEGE nr. 3 din 8 ianuarie 2021 privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile medicale şi din centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 22 din 8 ianuarie 2021

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.cap. idispoziţii generaleart. 1prezenta lege reglementează cadrul general pentru prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale, denumite în continuare iaam, cu scopul de a creşte nivelul de siguranţă a pacienţilor internaţi în unităţile medicale, precum şi a persoanelor asistate şi îngrijite în centre rezidenţiale pentru persoane adulte aflate în dificultate.art. 2(1) prevenirea infecţiilor asociate asistenţei medicale constituie un obiectiv major naţional, întrucât aceste infecţii reprezintă principala ameninţare la adresa siguranţei pacienţilor îngrijiţi în unităţi medicale.(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a guvernului, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016