Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 20 din 06 Ianuarie 2022 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 20 din 06 Ianuarie 2022

Monitorul Oficial 20 din 06 Ianuarie 2022 (M. Of. 20/2022)

1. RECTIFICARE nr. 1 din 3 ianuarie 2022 referitoare la Decretul nr. 1/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 20 din 6 ianuarie 2022

La decretul nr. 1/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 3 din 3 ianuarie 2022, se face următoarea rectificare:- la articolul unic, în loc de: „doamna corina corovei, judecător cu grad profesional la judecătoria turda, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.“ se va citi: „doamna corina corovei, judecător cu grad profesional de tribunal la judecătoria turda, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.“

2. ORDIN nr. 5.776 din 14 decembrie 2021 privind menţinerea acreditării Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat EMITENT: Ministerul Educaţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 20 din 6 ianuarie 2022

În conformitate cu prevederile:- art. 138 alin. (1) şi (2) şi art. 158 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale hotărârii guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;– ordinului ministrului educaţiei nr. 3.651/2021 privind aprobarea metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare;– art. 13 alin. (3) din ...

3. DECIZIE nr. 32 din 6 ianuarie 2022 pentru numirea doamnei Domnica-Doina Pârcălabu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 20 din 6 ianuarie 2022

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna domnica-doina pârcălabu se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul familiei, tineretului şi egalităţii de Şanse.prim-ministrunicolae-ionel ciucĂcontrasemnează:secretarul general al guvernului,marian neacşubucureşti, 6 ianuarie 2022.nr. 32.----

4. DECIZIE nr. 31 din 6 ianuarie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Nicolae Ivăşchescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Relaţia cu Republica Moldova EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 20 din 6 ianuarie 2022

Având în vedere propunerea departamentului pentru relaţia cu republica moldova formulată prin adresa nr. drrm/1.632 din 26 noiembrie 2021, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 42.287/2021,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 524 alin. (1) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul nicolae ivăşchescu, director al direcţiei programe, proiecte, juridic, exercită, cu caracter temporar, funcţia ...

5. DECIZIE nr. 30 din 6 ianuarie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Zinca a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 20 din 6 ianuarie 2022

Având în vedere propunerea formulată de ministerul finanţelor prin adresa nr. 15.224 din 27 decembrie 2021, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/8.818 din 27 decembrie 2021, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 55.295/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul marius zinca, consilier clasa i grad profesional superior în ...

6. DECIZIE nr. 29 din 6 ianuarie 2022 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Marius Zinca a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 20 din 6 ianuarie 2022

Având în vedere propunerea formulată de ministerul finanţelor prin adresa nr. 15.224 din 27 decembrie 2021, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/8.818 din 27 decembrie 2021,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 524 alin. (1) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul marius zinca a funcţiei publice vacante din ...

7. DECIZIE nr. 28 din 6 ianuarie 2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodor Dulceaţă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 20 din 6 ianuarie 2022

Având în vedere propunerea formulată de ministerul mediului, apelor şi pădurilor prin adresa nr. 30.408/bt din 9 decembrie 2021, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/8.376 din 14 decembrie 2021 şi la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/18.059/mn din 27 decembrie 2021, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 55.114/2022,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite ...

8. HOTĂRÂRE nr. 25 din 5 ianuarie 2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sportului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 20 din 6 ianuarie 2022

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 3 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) şi art. 8 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. idispoziţii generaleart. 1(1) ministerul sportului se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea guvernului, având rol de sinteză şi de coordonare a aplicării strategiei şi politicilor guvernului în domeniul sportului.(2) ministerul ...

9. DECIZIA nr. 645 din 19 octombrie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 280^1 din Legea societăţilor nr. 31/1990, cu referire la sintagma "în scopul [...] sustragerii de la urmărirea penală" EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 20 din 6 ianuarie 2022

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

10. DECRET nr. 20 din 5 ianuarie 2022 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 94 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 20 din 6 ianuarie 2022

 În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru completarea art. 94 alin. (2) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 5 ianuarie 2022.nr. 20.----

11. LEGE nr. 10 din 5 ianuarie 2022 pentru completarea art. 94 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 20 din 6 ianuarie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ila articolul 94 alineatul (2) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după litera z) se introduce o nouă literă, litera z^1), cu următorul cuprins:"z^1) elaborează şi publică pe pagina web a instituţiei calendarul naţional de activităţi şi evenimente extraşcolare de promovare a ştiinţei."art. iiÎn termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în monitorul oficial al româniei, partea i, ministerul educaţiei elaborează normele metodologice în vederea implementării şi monitorizării acesteia.această lege a fost adoptată de ...

12. DECRET nr. 19 din 5 ianuarie 2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 202 alin. (1) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 20 din 6 ianuarie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea art. 202 alin. (1) lit. b) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 5 ianuarie 2022.nr. 19.----

13. LEGE nr. 9 din 5 ianuarie 2022 pentru modificarea art. 202 alin. (1) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 20 din 6 ianuarie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicla articolul 202 alineatul (1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) principiul dreptului la asistenţă şi la servicii complementare gratuite în învăţământul superior de stat - exprimat prin: consilierea şi informarea studentului de către cadrele didactice, în afara orelor de curs, seminar sau laboratoare; consilierea în scopul orientării profesionale; consilierea psihologică; acces la principalele cărţi de specialitate şi publicaţii ştiinţifice, inclusiv prin accesul la bibliotecile universitare şi bibliotecile ...

14. DECRET nr. 18 din 5 ianuarie 2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 257 alin. (4) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 20 din 6 ianuarie 2022

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea pentru modificarea art. 257 alin. (4) din legea nr. 286/2009 privind codul penal şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 5 ianuarie 2022.nr. 18.----

15. LEGE nr. 8 din 5 ianuarie 2022 pentru modificarea art. 257 alin. (4) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 20 din 6 ianuarie 2022

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicla articolul 257 din legea nr. 286/2009 privind codul penal, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) faptele prevăzute la alin. (1)-(3), comise asupra unui poliţist sau jandarm, precum şi asupra personalului silvic învestit cu exerciţiul autorităţii publice, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite se majorează cu jumătate."această lege a fost adoptată de parlamentul ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016