Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 2 din 04 Ianuarie 2016 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 2 din 04 Ianuarie 2016

Monitorul Oficial 2 din 04 Ianuarie 2016 (M. Of. 2/2016)

1.  HOTĂRÂRE nr. 1.021 din 30 decembrie 2015 privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundaţiile din primăvara şi vara anului 2014 şi pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de management în România, precum şi a structurii autorităţilor de implementare pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) din regulamentul (ce) nr. 2012/2002 al consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a fondului de solidaritate al uniunii europene, modificat de regulamentul (ue) nr. 661/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1 scopul fondului de solidaritate al uniunii europene(1) fondul de solidaritate al uniunii europene, denumit în continuare fsue, este un instrument financiar nerambursabil, creat în anul 2002 la nivelul uniunii europene, pentru situaţii de urgenţă.(2) scopul acestui fond este de a acoperi o parte din cheltuiala publică efectuată de statul beneficiar pentru înlăturarea efectelor dezastrelor ...

2.  HOTĂRÂRE nr. 1.004 din 23 decembrie 2015 privind transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan", subordonat Ministerului Sănătăţii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului din administrarea ministerului sănătăţii în administrarea institutului naţional de gerontologie şi geriatrie "ana aslan", subordonat ministerului sănătăţii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2predarea-preluarea bunurilor prevăzute în anexă se face pe bază de proces-verbal, încheiat între ...

3.  RECTIFICARE nr. 1.212 din 11 noiembrie 2015 referitoare la Normele privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.212/2015 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016

 În cuprinsul normelor privind autorizarea şi controlul centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin ordinul ministrului transporturilor nr. 1.212/2015, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 867 din 20 noiembrie 2015, se fac următoarele rectificări:- la art. 9 alin. (2) lit. b), în loc de: "... prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c) şi, după caz, d) şi e);" se va citi: "... prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c) şi, după caz, d);";- la art. 9 alin. (2) lit. g), în loc de: "... prevăzute la ...

4.  AMENDAMENT din 17 octombrie 2014 la anexa VI la MARPOL (Amendamente la regulile 2 şi 13 şi la apendicele I) EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016

   anexa vi la marpol  reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către navecapitolul 1generalităţiregula 2definiţii1. definiţia pentru "combustibil lichid" din paragraful 9 este înlocuită de următoarea definiţie:"combustibil lichid înseamnă orice fel de combustibil livrat unei nave şi destinat combustiei pentru propulsia navei sau pentru operarea acesteia, incluzând combustibili gazoşi, distilaţi şi reziduali."2. definiţia pentru "motor diesel naval" din paragraful 14 este înlocuită de următoarea definiţie:"motor diesel naval înseamnă orice motor alternativ cu combustie internă, care funcţionează pe combustibil lichid sau mixt, căruia i se aplică regula 13 din prezenta anexă, inclusiv sistemele combinate şi de supraalimentare eventual utilizate. În plus, un motor ...

5.  REZOLUŢIE MEPC. 258(67) din 17 octombrie 2014 privind Amendamentele la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016

   amendamente la anexa vi la marpol(amendamente la regulile 2 şi 13 şi la suplimentul la certificatul iapp)comitetul pentru protecţia mediului marin,amintind articolul 38(a) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,luând notă de articolul 16 din convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave ("convenţia din 1973"), de articolul vi al protocolului din 1978 privind convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave ("protocolul din 1978") şi de articolul 4 din protocolul din 1997 privind ...

6.  ORDIN nr. 1.711 din 21 decembrie 2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL (Amendamente la regulile 2 şi 13 şi la suplimentul la Certificatul IAPP), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.258(67) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 octombrie 2014 EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016

Având în vedere prevederile art. 16(2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin protocolul din 1978 referitor la aceasta, la care românia a aderat prin legea nr. 6/1993, precum şi ale art. 4 al protocolului din 1997 privind amendarea convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin protocolul din 1978 referitor la aceasta, la care românia a aderat prin legea nr. 269/2006,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 1.020 din 30 decembrie 2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului culturii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.art. ii(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă prin ordin al ministrului culturii regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului culturii.(2) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică prevăzută ...

8.  HOTĂRÂRE nr. 1.003 din 23 decembrie 2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil aflat în domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 9 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea serviciului român de informaţii a unui imobil trecut în domeniul public al statului prin hotărârea consiliului judeţean dolj nr. 298 din 22 octombrie 2015, având ...

9.  HOTĂRÂRE nr. 997 din 23 decembrie 2015 privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă modificarea datelor de identificare a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului justiţiei, înregistrat cu numărul m.f.p. 25865, potrivit anexei nr. 1.art. ...

10.  NORMĂ nr. 41 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 4 ianuarie 2016

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b) şi ale art. 6 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor din şedinţa consiliului autorităţii de supraveghere financiară din data de 23 decembrie 2015,autoritatea de supraveghere financiară emite prezenta normă.art. 1 ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016