Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 197 din 26 Februarie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 197 din 26 Februarie 2021

Monitorul Oficial 197 din 26 Februarie 2021 (M. Of. 197/2021)

2. ORDIN nr. 220 din 23 februarie 2021 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 4 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 26 februarie 2021

Ţinând cont de referatul de aprobare nr. vvv 2.015 din 23.02.2021 al ministerului sănătăţii şi nr. dg 530 din 15.02.2021 al casei naţionale de asigurări de sănătate,având în vedere dispoziţiile:- ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva covid-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; – hotărârii guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea strategiei de vaccinare împotriva covid-19 în românia, cu modificările şi completările ulterioare;– ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, ...

3. ORDIN nr. 259 din 26 februarie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi EMITENT: Ministerul Finantelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 26 februarie 2021

Având în vedere prevederile art. 359 din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor emite următorul ordin:art. iordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 796 din 9 octombrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifică ...

4. DECIZIE nr. 171 din 26 februarie 2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ramona Moldovan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 26 februarie 2021

Având în vedere propunerea formulată prin adresa nr. 8.564 din 24 februarie 2021, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/4.112/t.h.g. din 24 februarie 2021, precum şi adresa nr. 8.912/2021 a agenţiei naţionale a funcţionarilor publici,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna ramona moldovan, consilier superior la direcţia generală organismul intermediar pentru ...

5. DECIZIE nr. 170 din 26 februarie 2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Irina Leulescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 26 februarie 2021

Având în vedere propunerea formulată de secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în românia în perioada 1945-1989 prin adresa nr. 18/961 din 26 ianuarie 2021, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/1.815/d.c. din 26 ianuarie 2021, şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 5.312/2021,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în ...

6. DECIZIE nr. 169 din 26 februarie 2021 pentru numirea domnului Kallós Zoltán în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 26 februarie 2021

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul kallós zoltán se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul educaţiei.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 26 februarie 2021.nr. 169.----

7. DECIZIE nr. 168 din 26 februarie 2021 pentru numirea domnului Adrian Dupu în funcţia de secretar de stat al Departamentului pentru relaţia cu Republica Moldova EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 26 februarie 2021

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 alin. (4) ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin legea nr. 77/2020, şi al art. 16 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al guvernului, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul adrian dupu se ...

8. DECIZIE nr. 167 din 26 februarie 2021 pentru eliberarea domnului Adrian Dupu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 26 februarie 2021

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul adrian dupu se eliberează din funcţia de secretar de stat la ministerul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 26 februarie 2021.nr. 167.-----

9. DECIZIE nr. 166 din 26 februarie 2021 pentru eliberarea doamnei Ana Guţu din funcţia de secretar de stat al Departamentului pentru relaţia cu Republica Moldova EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 26 februarie 2021

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. c) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin legea nr. 77/2020, şi al art. 16 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al guvernului, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna ana guţu se ...

10. DECIZIE nr. 165 din 26 februarie 2021 privind numirea domnului Claudiu Daniel Dolot în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 26 februarie 2021

În temeiul art. 29 şi art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul claudiu daniel dolot se numeşte în funcţia de preşedinte al autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 26 februarie 2021.nr. 165.------

11. DECIZIE nr. 164 din 26 februarie 2021 privind eliberarea domnului Eduardt Cozminschi din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 26 februarie 2021

În temeiul art. 29 şi art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul eduardt cozminschi se eliberează din funcţia de preşedinte al autorităţii naţionale pentru protecţia consumatorilor.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 26 februarie 2021.nr. 164.-----

12. DECIZIE nr. 163 din 26 februarie 2021 privind numirea domnului Ionuţ-Cătălin Stancu în funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 26 februarie 2021

În temeiul art. 29 şi art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (1) şi (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a autorităţii pentru valorificarea activelor bancare prin comasarea prin absorbţie cu autoritatea pentru privatizare şi administrarea participaţiilor statului, aprobată cu completări prin legea nr. 360/2004, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unic(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul ionuţ-cătălin stancu se numeşte în funcţia de preşedinte al autorităţii pentru ...

13. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 24 februarie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 197 din 26 februarie 2021

Având în vedere necesitatea revizuirii măsurii de stabilire a regimului fiscal aferent unor cheltuieli înregistrate de contribuabilii plătitori de impozit pe profit care derulează tranzacţii cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa i sau anexa ii din lista uniunii europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, ţinând cont de susţinerile reprezentanţilor mediului de afaceri care efectuează tranzacţii cu unele state listate în anexele i şi ii din lista uniunii europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, privind reanalizarea sferei de aplicare a nedeductibilităţii cheltuielilor înregistrate de aceşti contribuabili plătitori de impozit pe ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016