Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 195 din 24 Martie 2015 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 195 din 24 Martie 2015

Monitorul Oficial 195 din 24 Martie 2015 (M. Of. 195/2015)

1. HOTĂRÂRE nr. 15 din 17 martie 2015 cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Investiţii Strategice şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 şi (UE) nr. 1.316/2013 - COM (2015) 10 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene lxii/94 din 9 martie 2015,senatul româniei adoptă următoarea hotărâre:art. 1 senatul româniei:1. Îşi exprimă încrederea în efortul interinstituţional comun, bine coordonat, în următoarea perioadă pentru a asigura structura finală care să promoveze investiţiile ue, proiectele care să genereze creşterea.2. remarcă consensul ...

2. HOTĂRÂRE nr. 188 din 18 martie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al societăţii comerciale "grup exploatare şi Întreţinere palat c.f.r." - s.a., aflată sub ...

3. HOTĂRÂRE nr. 187 din 18 martie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Telecomunicaţii C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al societăţii comerciale "telecomunicaţii c.f.r." - s.a., aflată sub autoritatea ministerului transporturilor, prevăzut ...

4. HOTĂRÂRE nr. 186 din 18 martie 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015

Având în vedere prevederile legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al societăţii naţionale de transport feroviar de marfă "c.f.r. - marfă" - s.a., ...

5. LISTA din 24 martie 2015 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Galaţi cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI - Compartimentul dezvoltare servicii sociale, relaţii cu instituţii de asistenţă socială PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015

 lista asociaţiilor şi fundaţiilor cărorali s-au acordat subvenţii de la bugetul local*font 8* ┌────┬──────────────────────────────────┬──────────────────┬───────────────┬─────────────────┐ │nr. │ denumirea asociaţiei/fundaţiei │judeţul/municipiul│nr. beneficiari│cuantumul sumelor│ │crt.│ titlul proiectului │ │ │ acordate pentru │ │ │ ...

6. REGULAMENT-CADRU din 9 martie 2015 al serviciului de salubrizare a localităţilor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015

Cap. idispoziţii generalesecŢiunea 1domeniul de aplicareart. 1(1) prevederile prezentului regulament-cadru se aplică serviciului public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare serviciu de salubrizare, înfiinţat şi organizat la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului bucureşti şi al sectoarelor municipiului bucureşti, pentru satisfacerea nevoilor de salubrizare ale populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale operatorilor economici de pe teritoriul respectivelor unităţi administrativ-teritoriale.(2) prezentul regulament-cadru stabileşte cadrul juridic unitar privind desfăşurarea serviciului de salubrizare, definind modalităţile şi condiţiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului de salubrizare, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile dintre operator şi utilizator.(3) prevederile prezentului regulament-cadru se aplică la proiectarea, ...

7. ORDIN nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015

Având în vedere dispoziţiile art. 13 alin. (3) şi ale art. 20 alin. (1) lit. m) din legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, ale art. 11 alin. (2) din legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, ale hotărârii guvernului nr. 527/2013 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice - a.n.r.s.c.,în temeiul art. 4 alin. (4) din regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 527/2013,preşedintele autorităţii naţionale de ...

8. ORDIN nr. 23 din 12 martie 2015 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 170/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte cerinţele de sănătate animală pentru animalele de acvacultură şi produsele acestora, precum şi pentru prevenirea şi controlul anumitor boli ale animalelor acvatice EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015

Văzând referatul de aprobare nr. 552 din 2 februarie 2015, întocmit de direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările ...

9. AMENDAMENT din 27 august 2014 convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 august 2014 şi la Paris la 12 noiembrie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006 EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015

Guvernul românieiministerul finanţelor publicecabinet secretar de stat   bucureşti, 27 august 2014dlui dr. rolf wenzel, guvernatorbanca de dezvoltare a consiliului europeiref.: amendament la f/p 1562 - proiectul privind reabilitarea monumentelor istoricestimate domnule guvernator,având în vedere stadiul actual al proiectului menţionat mai sus, pentru a permite finalizarea cu succes a acestuia şi utilizarea eficientă a sumelor împrumutului, la cererea ministerului culturii, vă rugăm să fiţi de acord cu extinderea graficului lucrărilor cu 24 de luni (respectiv din 2014 până în 2016).acest amendament va conduce la modificări în cadrul anexei 1, după cum urmează: ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │graficul lucrărilor ...

10. HOTĂRÂRE nr. 185 din 18 martie 2015 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 august 2014 şi la Paris la 12 noiembrie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (2) din hotărârea guvernului nr. 191/2007 pentru aprobarea acordului-cadru de împrumut dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din românia, semnat la bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la paris la 18 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă amendamentul convenit între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor publice, şi banca de dezvoltare a consiliului europei, prin schimbul de scrisori*) semnate la bucureşti la 27 august 2014 şi la paris la 12 noiembrie ...

11. HOTĂRÂRE nr. 121 din 25 februarie 2015 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Control al Tuberculozei în România 2015-2020 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 11 lit. f) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă strategia naţională de control al tuberculozei în românia 2015-2020, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 195 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", bucureşti, şos. panduri nr. 1.──────────art. 2ministerul sănătăţii, casa naţională de asigurări de sănătate, ministerele ...

12. HOTĂRÂRE nr. 16 din 17 martie 2015 cu privire la Proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul general UE care însoţeşte Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European pentru Investiţii Strategice şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 şi nr. 1.316/2013 - COM (2015) 11 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 24 martie 2015

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi ale protocolului (nr. 1) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,având în vedere raportul comisiei pentru afaceri europene lxii/94 din 9 martie 2015,senatul româniei adoptă următoarea hotărâre:art. 1 senatul româniei:1. Îşi exprimă încrederea în efortul interinstituţional comun, bine coordonat, în următoarea perioadă pentru a asigura structura finală care să promoveze investiţiile ue, proiectele care să genereze creşterea.2. remarcă ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016