Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 19 din 13 Ianuarie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 19 din 13 Ianuarie 2020

Monitorul Oficial 19 din 13 Ianuarie 2020 (M. Of. 19/2020)

1. ORDIN nr. 3.016 din 9 ianuarie 2020 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 15-a EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 13 ianuarie 2020

Având în vedere:- prevederile art. 246 alin. (2) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile art. 8 şi art. 12 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea ...

2. ORDIN nr. 4 din 9 ianuarie 2020 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Dragalina IV din judeţul Călăraşi EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 13 ianuarie 2020

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 304.686/2020 al direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (5) din hotărârea guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din hotărârea guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii pentru administrarea sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:art. 1se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de ...

3. DECIZIE nr. 20 din 13 ianuarie 2020 privind eliberarea, la cerere, a domnului Ovidiu-Florin Mănăilă din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 13 ianuarie 2020

Având în vedere cererea domnului ovidiu-florin mănăilă, formulată prin adresa nr. a fhd 12.588 din 23 decembrie 2019, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/8.231 din 24 decembrie 2019 şi la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/22.613/a.t. din 30 decembrie 2019,în temeiul art. 29 şi art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, al art. 7 alin. (3) lit. b) şi alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii agenţiei naţionale de administrare fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte ...

4. DECIZIE nr. 19 din 13 ianuarie 2020 privind numirea domnului Raul-Cristian Petrescu în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 13 ianuarie 2020

Având în vedere adresa agenţiei naţionale de administrare fiscală nr. a-prs 42 din 8 ianuarie 2020, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/74 din 8 ianuarie 2020,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii agenţiei naţionale de administrare fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, şi al art. 16 alin. ...

5. DECIZIE nr. 18 din 13 ianuarie 2020 privind eliberarea domnului Leonard-Cătălin Munteanu din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 13 ianuarie 2020

Având în vedere adresa agenţiei naţionale de administrare fiscală nr. a-prs 42 din 8 ianuarie 2020, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/74 din 8 ianuarie 2020,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii agenţiei naţionale de administrare fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, şi al art. 16 alin. ...

6. DECIZIE nr. 17 din 13 ianuarie 2020 privind numirea domnului Ninu Gabriel-Florentin în funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 4 Târgu Jiu - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 13 ianuarie 2020

Având în vedere adresa agenţiei naţionale de administrare fiscală nr. a-prs 42 din 8 ianuarie 2020, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/74 din 8 ianuarie 2020,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (3) lit. b) şi alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii agenţiei naţionale de administrare fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, ...

7. DECIZIE nr. 16 din 13 ianuarie 2020 privind eliberarea domnului Alin Eleodor Mihai din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 4 Târgu Jiu - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 13 ianuarie 2020

Având în vedere adresa agenţiei naţionale de administrare fiscală nr. a-prs 42 din 8 ianuarie 2020, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/74 din 8 ianuarie 2020,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (3) lit. b) şi alin. (4) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii agenţiei naţionale de administrare fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, ...

8. DECIZIE nr. 15 din 13 ianuarie 2020 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 13 ianuarie 2020

Având în vedere adresa autorităţii naţionale pentru restituirea proprietăţilor nr. 5/g.b. din 6 ianuarie 2020, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/80/a.t. din 6 ianuarie 2020,în temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, şi al art. 19 lit. a) din legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în românia, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicpunctul 9 din anexa „componenţa comisiei naţionale pentru compensarea imobilelorˮ la decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind ...

9. DECIZIE nr. 14 din 13 ianuarie 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Sorin Ştefan Decă, inspector superior în cadrul OIPOCU - Serviciul implementare asistenţă tehnică, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei şi Cercetării EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 13 ianuarie 2020

Având în vedere adresa ministerului educaţiei şi cercetării nr. 10.278 din 6 ianuarie 2020, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/8/a.t. din 6 ianuarie 2020, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 367/2020,în temeiul art. 29, art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul sorin Ştefan decă, inspector superior în cadrul oipocu - serviciul implementare asistenţă tehnică, exercită, cu ...

10. DECIZIE nr. 13 din 13 ianuarie 2020 privind numirea domnului Eugen Ioan Cozma în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 13 ianuarie 2020

Având în vedere propunerea formulată de ministrului mediului, apelor şi pădurilor prin adresa înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/9 din 6 ianuarie 2020,în temeiul art. 29, art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, precum şi al art. 6 alin. (1) şi (2) din hotărârea nr. 1.000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru protecţia mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul eugen ioan cozma se numeşte în funcţia de vicepreşedinte, ...

11. DECIZIE nr. 12 din 13 ianuarie 2020 privind revocarea domnului Radu Roca din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 13 ianuarie 2020

Având în vedere propunerea formulată de ministrul mediului, apelor şi pădurilor prin adresa înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/9 din 6 ianuarie 2020, în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, şi al art. 6 alin. (1) şi (2) din hotărârea guvernului nr. 1.000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru protecţia mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul radu roca se revocă din funcţia de vicepreşedinte, ...

12. DECIZIE nr. 11 din 13 ianuarie 2020 privind eliberarea doamnei Gabriela Dorojan, la cerere, din funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 13 ianuarie 2020

Având în vedere cererea doamnei gabriela dorojan, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/462/a.t. din 10 ianuarie 2020, în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea gărzii naţionale de mediu, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna gabriela dorojan se eliberează, la cerere, din funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al gărzii naţionale de ...

13. DECIZIE nr. 10 din 13 ianuarie 2020 pentru numirea domnului Iulian Cristian Simu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 13 ianuarie 2020

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul iulian cristian simu se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul economiei, energiei şi mediului de afaceri.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 13 ianuarie 2020.nr. 10.-----

14. DECIZIE nr. 9 din 13 ianuarie 2020 pentru numirea domnului Liviu Rogojinaru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 13 ianuarie 2020

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul liviu rogojinaru se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul economiei, energiei şi mediului de afaceri.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 13 ianuarie 2020.nr. 9.-----

15. DECIZIE nr. 8 din 13 ianuarie 2020 pentru numirea domnului Dragoş-Florin Coman în funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 13 ianuarie 2020

Având în vedere adresa ministerului tineretului şi sportului nr. 3/8 ianuarie 2020, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/72/8 ianuarie 2020,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul dragoş-florin coman se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul tineretului şi sportului.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 13 ianuarie 2020.nr. 8.----

16. DECIZIE nr. 7 din 13 ianuarie 2020 pentru numirea domnului Pecingină Gheorghe în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 13 ianuarie 2020

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul pecingină gheorghe se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul finanţelor publice.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:secretarul general al guvernului,antonel tănasebucureşti, 13 ianuarie 2020.nr. 7.-----

17. DECIZIE nr. 6 din 13 ianuarie 2020 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 13 ianuarie 2020

Având în vedere propunerea ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, formulată prin adresa nr. 181.054 din 24 decembrie 2019, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/8.230 din 24 decembrie 2019, în temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, al art. 3 alin. (9) şi (10) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla articolul 1 al deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor consiliului de administraţie al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară, publicată în monitorul oficial al româniei, partea ...

18. DECIZIE nr. 5 din 13 ianuarie 2020 privind numirea domnului Alexandru Laurenţiu Blaga în funcţia de director general, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 13 ianuarie 2020

Având în vedere propunerea ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, formulată prin adresa nr. 1.677 din 8 ianuarie 2020, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/71 din 8 ianuarie 2020,în temeiul art. 29 şi art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, şi art. 3 alin. (9^1) şi (10) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul alexandru laurenţiu blaga se numeşte în funcţia de director general, cu rang de secretar de stat, ...

19. DECIZIE nr. 4 din 13 ianuarie 2020 privind revocarea domnului Radu-Codruţ Ştefănescu din funcţia de director general, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 13 ianuarie 2020

Având în vedere propunerea ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, formulată prin adresa nr. 1.677 din 8 ianuarie 2020, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/71 din 8 ianuarie 2020,în temeiul art. 29 şi art. 31 lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu completările ulterioare, şi al art. 3 alin. (9^1) şi (10) din legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul radu-codruţ Ştefănescu se revocă din funcţia de director general, cu rang de secretar de stat, ...

20. DECIZIA nr. 524 din 24 septembrie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98 alin. (1) lit. f) teza a doua din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 13 ianuarie 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016