Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 19 din 09 Ianuarie 2018 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 19 din 09 Ianuarie 2018

Monitorul Oficial 19 din 09 Ianuarie 2018 (M. Of. 19/2018)

1. RECTIFICARE nr. 606 din 30 martie 2015 referitoare la Decizia Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 606/2015 EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 9 ianuarie 2018

La decizia consiliului autorităţii de supraveghere financiară nr. 606/2015 privind sancţionarea societăţii unic sports - s.r.l.-d cu revocarea aprobării acordate şi radierea din registrul furnizorilor de programe educaţionale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 273 din 23 aprilie 2015, se fac următoarele rectificări: - în titlul deciziei şi la art. 1, în loc de: „registrul furnizorilor de programe educaţionale“ se va citi: „registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor“;– la art. 2, în loc de: „furnizorul de programe educaţionale“ se va citi: „furnizorul de programe educaţionale în domeniul asigurărilor.“----

2. RECTIFICARE nr. 1.498 din 23 noiembrie 2017 referitoare la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.498/2017 EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 9 ianuarie 2018

La ordinul directorului general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară nr. 1.498/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială răcăşdia din judeţul caraş-severin, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1014 din 21 decembrie 2017, se face următoarea rectificare:- la art. 1 alin. (2), în loc de: „… unitatea administrativ-teritorială forotic din judeţul caraş-severin…“ se va citi: „… unitatea administrativ-teritorială răcăşdia din judeţul caraş-severin…“----

3. RECTIFICARE nr. 1.497 din 23 noiembrie 2017 referitoare la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.497/2017 EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 9 ianuarie 2018

La ordinul directorului general al agenţiei naţionale de cadastru şi publicitate imobiliară nr. 1.497/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială ticvaniu mare din judeţul caraş-severin, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1014 din 21 decembrie 2017, se face următoarea rectificare:- la art. 1 alin. (2), în loc de: „… unitatea administrativ-teritorială forotic din judeţul caraş-severin…“ se va citi: „… unitatea administrativ-teritorială ticvaniu mare din judeţul caraş-severin…“----

4. CIRCULARĂ nr. 1 din 8 ianuarie 2018 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 9 ianuarie 2018

Având în vedere prevederile ordonanţei guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale legii nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei şi hotărârea consiliului de administraţie al băncii naţionale a româniei din data de 8 ianuarie 2018, banca naţională a româniei h o t ă r ă ş t e:Începând cu data de 9 ianuarie 2018, nivelul ratei dobânzii de referinţă a băncii naţionale a româniei este de 2,00% pe an.preşedintele consiliului de administraţie al băncii naţionale ...

5. ORDIN nr. 2 din 8 ianuarie 2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 9 ianuarie 2018

În temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:art. inumerele curente 8, 25, 31 şi 32 din anexa la ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 901 din 16 noiembrie 2017, se modifică după cum urmează:"┌───────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│nr. │centrul de reţinere şi arestare preventivă │condiţii corespunzătoare │condiţii ...

6. ORDIN nr. 7.331 din 29 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiţia Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014-2020 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 9 ianuarie 2018

Având în vedere prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum şi avizul consiliului concurenţei comunicat cu adresa nr. 16.885 din 21.12.2017,în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1),(3) şi (7) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. ...

7. DECIZIE nr. 8 din 9 ianuarie 2018 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ion Cristinel Rujan din funcţia publică de secretar general în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 9 ianuarie 2018

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. b) din hotărârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi adresa ministerului tineretului şi sportului nr. 1.516 din 27 decembrie 2017, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5 din 23 din 4 ianuarie 2018, în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 87 alin. ...

8. DECIZIE nr. 7 din 9 ianuarie 2018 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mircea Popa din funcţia publică de secretar general la Ministerul Tineretului şi Sportului în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 9 ianuarie 2018

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din hotărârea guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 87 alin. (1) lit. a) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, ...

9. DECIZIE nr. 6 din 9 ianuarie 2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Florin Preda a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 9 ianuarie 2018

Având în vedere propunerea oficiului naţional pentru jocuri de noroc formulată prin adresa nr. 657 din 5 ianuarie 2018, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/118/r.b. din 5 ianuarie 2018, precum şi avizul favorabil nr. 69.971/2018 al agenţiei naţionale a funcţionarilor publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al oficiului naţional pentru jocuri de noroc de către domnul florin preda,în temeiul art. 1 alin. (6^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea oficiului naţional pentru jocuri de noroc şi pentru ...

10. DECIZIE nr. 5 din 9 ianuarie 2018 privind numirea doamnei Cristiana-Doina Tudor în funcţia de preşedinte cu rang de subsecretar de stat al Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 9 ianuarie 2018

Având în vedere propunerea ministrului finanţelor publice formulată prin adresa nr. 5.048 din 5 ianuarie 2018, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/36 din 5 ianuarie 2018,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 77 alin. (1) din legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna cristiana-doina tudor se numeşte în funcţia de preşedinte cu rang de ...

11. DECIZIE nr. 4 din 9 ianuarie 2018 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 9 ianuarie 2018

Având în vedere propunerea ministerului finanţelor publice formulată prin adresa nr. 13.563 din 29 decembrie 2017, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/23.451/r.b. din 29.12.2017, precum şi avizul favorabil nr. 717/2018 al agenţiei naţionale a funcţionarilor publici privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al ministerului finanţelor publice de către domnul mihai diaconu,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (1^1) din legea nr. ...

12. DECIZIE nr. 3 din 9 ianuarie 2018 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale de către doamna Chrisanta Daniela Zlăvog EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 9 ianuarie 2018

Având în vedere propunerea formulată de ministerul culturii şi identităţii naţionale prin adresa nr. 9.743 din 22 decembrie 2017, precum şi avizul favorabil nr. 139/2018 al agenţiei naţionale a funcţionarilor publici privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al ministerului culturii şi identităţii naţionale de către doamna chrisanta daniela zlăvog,în temeiul art. 19 din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (1^1) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, ...

13. HOTĂRÂRE nr. 958 din 28 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj" la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 9 ianuarie 2018

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi ale art. 21 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicanexa nr. 1 „inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului dolj“ la hotărârea guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul dolj, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 687 şi 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: a) la secţiunea i „bunuri ...

14. DECRET nr. 8 din 4 ianuarie 2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 9 ianuarie 2018

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei d e c r e t e a z ă:articol unicse promulgă legea privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i.preŞedintele romÂnieiklaus-werner iohannisbucureşti, 4 ianuarie 2018.nr. 8.----

15. LEGE nr. 8 din 5 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 19 din 9 ianuarie 2018

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.articol unicse aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 68 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 987 din 31 decembrie 2015, cu următoarele modificări şi completări:1. articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în condiţiile art. 123 din regulamentul (ue) nr. 1.303/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice