Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 184 din 14 Martie 2014 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 184 din 14 Martie 2014

Monitorul Oficial 184 din 14 Martie 2014 (M. Of. 184/2014)

1.  HOTĂRÂRE din 4 decembrie 2012 în Cauza Petruş Iacob împotriva României EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI - SECŢIA A TREIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014

Strasbourg(cererea nr. 13.524/05)definitivĂ4 martie 2013hotărârea devine definitivă în condiţiile prevăzute la art. 44 § 2 din convenţie. aceasta poate suferi modificări de formă.În cauza petruş iacob împotriva româniei,curtea europeană a drepturilor omului (secţia a treia), reunită într-o cameră compusă din: josep casadevall, preşedinte, alvina gyulumyan, jan sikuta, luis lopez guerra, nona tsotsoria, kristina pardalos, johannes silvis, judecători, şi santiago quesada, grefier de secţie,după ce a deliberat în camera de consiliu la 13 noiembrie 2012,pronunţă prezenta hotărâre, adoptată la aceeaşi dată:   procedura1. la originea cauzei se află cererea nr. 13.524/05 îndreptată împotriva româniei, prin care un resortisant al acestui stat, domnul petruş ...

2.  LISTĂ din 14 martie 2014 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local în anul 2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială EMITENT: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014

PrimĂria municipiului galaŢicompartiment dezvoltare servicii sociale relaŢii cu instituŢii de asistenŢĂ socialĂ*font 8* ┌────┬──────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────┐ │nr. │denumirea asociaţiei/fundaţiei│judeţul/municipiul│nr. de beneficiari│cuantumul sumelor acordate│ │crt.│ titlul proiectului │ │ │ pentru anul 2014 │ ├────┼──────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────┤ │ 1.│asociaţia filantropică creştin│municipiul galaţi │30 de persoane │ ...

3.  PROCEDURI din 21 februarie 2014 de înscriere la examenul de competenţă profesională a persoanelor care au finalizat stagiul la Camera Auditorilor Financiari din România şi sunt membri cu drepturi depline ai Asociaţiei Contabililor Autorizaţi EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014

Art. 1prezentele proceduri se aplică următoarelor categorii de persoane:- persoane care au echivalat testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, conform hotărârii consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 206/2011 pentru aprobarea procedurilor de înscriere la stagiu a persoanelor care au obţinut diplomă de absolvire acca şi nu au desfăşurat activităţi de audit statutar, au efectuat şi au finalizat cei 3 ani de stagiu, conform prevederilor camerei auditorilor financiari din românia (cafr);- persoane care au echivalat testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, conform hotărârii consiliului camerei auditorilor financiari din ...

4.  HOTĂRÂRE nr. 7 din 21 februarie 2014 privind aprobarea Procedurilor de înscriere la examenul de competenţă profesională a persoanelor care au finalizat stagiul la Camera Auditorilor Financiari din România şi sunt membri cu drepturi depline ai Asociaţiei Contabililor Autorizaţi EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014

În temeiul prevederilor:- art. 6 alin (3), art. 13 şi 40 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 15 alin. (3) şi (4) şi art. 35 din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 433/2011;- pct. 8 al acordului de cooperare încheiat între camera auditorilor financiari din românia şi asociaţia contabililor autorizaţi, la data de 22 decembrie 2010,consiliul camerei auditorilor financiari din românia, întrunit în şedinţa din 21 februarie 2014, hotărăşte:art. 1se aprobă procedurile de înscriere la examenul ...

5.  ORDIN nr. 380 din 6 martie 2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014

În temeiul prevederilor art. 120^1 alin. (1) şi (2) şi ale art. 178 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 92/2003 privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală,preşedintele agenţiei naţionale de administrare fiscală emite următorul ordin:art. iordinul preşedintelui agenţiei naţionale de administrare fiscală nr. 2.289/2010 pentru aprobarea procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 573 ...

6.  ORDIN nr. 31 din 12 martie 2014 pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014

În temeiul art. 7 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor interne, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:art. iordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din ministerul afacerilor interne, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 507 din 24 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- la articolul 2 alineatul (1), după punctul 12 se introduce un nou punct, ...

7.  HOTĂRÂRE nr. 147 din 6 martie 2014 privind completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului European sau de Confederaţia Elveţiană EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic În anexa nr. 3 la hotărârea guvernului nr. 1.282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al uniunii europene, de un stat aparţinând spaţiului economic european sau de confederaţia elveţiană, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 733 din 30 octombrie 2007, cu completările ulterioare, după tabelul "neurofiziologie clinică" şi "chirurgie oro-dentară şi maxilo-facială (formare de bază în medicină şi formare în medicină dentară)" ...

8.  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 12 martie 2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014

Având în vedere urgenţa şi necesitatea adoptării unor măsuri care să permită concretizarea drepturilor privind acordarea despăgubirilor, rezultate din aplicarea legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării tratatului dintre românia şi bulgaria, semnat la craiova la 7 septembrie 1940, republicată, şi legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în basarabia, bucovina de nord şi Ţinutul herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării tratatului de pace între românia şi puterile aliate şi asociate, ...

9.  DECRET nr. 270 din 13 martie 2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: PREŞEDINTELE ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din constituţia româniei, republicată,preşedintele româniei decretează:articol unic se promulgă legea pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi se dispune publicarea acestei legi în monitorul oficial al româniei, partea i. preŞedintele romÂniei traian bĂsescubucureşti, 13 martie 2014.nr. 270. -----

10.  LEGE nr. 23 din 14 martie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 184 din 14 martie 2014

Parlamentul româniei adoptă prezenta lege.art. ise aprobă ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57 din 4 iunie 2013 privind modificarea şi completarea legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 335 din 7 iunie 2013, cu următoarele modificări şi completări:1. la articolul i, înainte de punctul 1 se introduce un nou punct cu următorul cuprins:"- la articolul 2, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:«f) centrală hidroelectrică retehnologizată - centrala hidroelectrică cu o putere instalată de cel mult 10 mw, care îndeplineşte următoarele ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016