Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 182 din 23 Februarie 2021 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 182 din 23 Februarie 2021

Monitorul Oficial 182 din 23 Februarie 2021 (M. Of. 182/2021)

1. ORDIN nr. 6.472 din 22 februarie 2021 privind prelungirea instituirii carantinei zonale pentru localitatea Gârdani, judeţul Maramureş EMITENT: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 182 din 23 februarie 2021

Luând în considerare situaţia epidemiologică din localitatea gârdani, judeţul maramureş, generată de coronavirusul sarscov-2, având ca rezultat o incidenţă a cazurilor de îmbolnăvire cu sars-cov-2 de 5,86 cazuri la 1.000 de locuitori în localitatea gârdani, judeţul maramureş, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanţe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,ţinând cont de hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă maramureş nr. 25 din 22.02.2021 emisă pe baza analizei de risc a direcţiei de sănătate publică a judeţului maramureş nr. 4.505 din 22.02.2021 şi a avizului institutului naţional de sănătate publică nr. insp/cnscbt 478 din 22.02.2021,în temeiul prevederilor ...

2. PROCEDURĂ din 17 februarie 2021 de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 182 din 23 februarie 2021

──────────aprobată prin ordinul nr. 239 din 17 februarie 2021, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 182 din 23 februarie 2021.──────────i. dispoziţii generale1. prezenta procedură se aplică pentru înregistrarea în scopuri de tva, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a),b) sau c) din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (codul fiscal), a persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în românia şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, şi/sau operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării ...

3. ORDIN nr. 239 din 17 februarie 2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 182 din 23 februarie 2021

În temeiul art. 11 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale de administrare fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) teza a ii-a şi ale art. 316 din legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct. 88 alin. (1) lit. c) şi d) din titlul vii „taxa pe valoarea adăugată“ al normelor metodologice de aplicare a legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (4) şi (5) din legea nr. 207/2015 privind codul de procedură ...

4. DECIZIE nr. 147 din 23 februarie 2021 privind menţinerea domnului Cătălin Popescu în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 182 din 23 februarie 2021

Având în vedere cererea domnului cătălin popescu, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/5.880 din 5 noiembrie 2020, precum şi adresa consiliului naţional de soluţionare a contestaţiilor nr. 53.265 din 3 decembrie 2020,în temeiul art. 29 şi al art. 517 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 46 alin. (1) şi (2^1) şi art. 70 alin. (3) din legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, ...

5. DECIZIE nr. 146 din 23 februarie 2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion Dinescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 182 din 23 februarie 2021

Având în vedere propunerea ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului, precum şi a ministrului energiei, formulată prin adresa nr. 1.277/cign din 18 februarie 2021 şi nr. 11.813/vdp din 18 februarie 2021, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/3.925/t.h.g. din 18 februarie 2021, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 7.964/2021,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite ...

6. DECIZIE nr. 145 din 23 februarie 2021 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Adrian Viorel Nicolaescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 182 din 23 februarie 2021

În temeiul art. 29, art. 397, art. 516 lit. a), art. 517 alin. (1) lit. d), art. 524 alin. (1) şi al art. 533 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unic(1) la data de 28 februarie 2021 se constată încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului adrian viorel nicolaescu, inspector guvernamental în cadrul secretariatului general al guvernului, ca urmare a îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.(2) domnul adrian viorel nicolaescu predă lucrările şi ...

7. DECIZIE nr. 144 din 23 februarie 2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Elena Mihăilă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 182 din 23 februarie 2021

Având în vedere propunerea formulată de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale prin adresa nr. 86.284 din 28 ianuarie 2021, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/747 din 29 ianuarie 2021,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 524 alin. (1) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna elena mihăilă a funcţiei ...

8. DECIZIE nr. 143 din 23 februarie 2021 pentru numirea doamnei Csilla Hegedüs în funcţia de secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 182 din 23 februarie 2021

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna csilla hegedüs se numeşte în funcţia de secretar de stat la ministerul investiţiilor şi proiectelor europene.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 23 februarie 2021.nr. 143.-----

9. DECIZIE nr. 142 din 23 februarie 2021 pentru eliberarea doamnei Liliana Anghel din funcţia de secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 182 din 23 februarie 2021

În temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna liliana anghel se eliberează din funcţia de secretar de stat la ministerul investiţiilor şi proiectelor europene.prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:secretarul general al guvernului,tiberiu horaţiu gorunbucureşti, 23 februarie 2021.nr. 142.----

10. HOTĂRÂRE nr. 49 din 19 februarie 2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 182 din 23 februarie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes naţional şi locuinţe, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 157 din 11 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. articolul 26 se abrogă.2. articolul 27 va avea următorul cuprins:"art. 27anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."3. anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.4. anexa nr. 7 se abrogă.art. iihotărârea guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea consiliului interministerial de avizare ...

11. HOTĂRÂRE nr. 47 din 18 februarie 2021 privind acordarea cetăţeniei române domnului R. II P. N. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 182 din 23 februarie 2021

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13^1 alin. (1) coroborat cu art. 8^2 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă următoarea hotărâre:articol unicse acordă cetăţenia română domnului r. ii p. n., ──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministruflorin-vasile cÎŢucontrasemnează:viceprim-ministru, kelemen hunorministrul tineretului şi sportului,carol-eduard novákbucureşti, 18 februarie 2021.nr. ...

12. DECIZIA nr. 896 din 15 decembrie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 322 alin. 1 pct. 5 şi ale art. 326 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865 EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 182 din 23 februarie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

13. DECIZIA nr. 823 din 10 noiembrie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 182 din 23 februarie 2021

┌───────────────────┬──────────────────┐│valer dorneanu │- preşedinte │├───────────────────┼──────────────────┤│cristian deliorga │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│marian enache │- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│daniel marius morar│- judecător │├───────────────────┼──────────────────┤│mona-maria │- judecător ││pivniceru │ │├───────────────────┼──────────────────┤│gheorghe stan ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016