Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 167 din 23 Iulie 1997 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 167 din 23 Iulie 1997

Monitorul Oficial 167 din 23 Iulie 1997 (M. Of. 167/1997)

1. ORDIN nr. 1567 din 9 iulie 1997 privind aprobarea Programului de restructurare a Regiei Autonome a Carbunelui Ploiesti EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 23 iulie 1997

În temeiul ordonanţei de urgenta a guvernului nr. 9/1997 şi al hotãrârii guvernului nr. 203/1997 , având în vedere hotãrârea consiliului de administraţie al regiei autonome a carbunelui ploiesti din data de 5 iulie 1997 şi hotãrârea comisiei tripartite din ramura mine-geologie din data de 8 iulie 1997, în conformitate cu prevederile hotãrârii guvernului nr. 1/1997 , ministru de stat, ministrul industriei şi comerţului emite urmãtorul ordin: art. 1 se aproba programul de restructurare a regiei autonome a carbunelui ploiesti, elaborat în baza prevederilor ...

2. ORDIN nr. 518 din 4 iulie 1997 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru prelucrarea pietrelor naturale si a marmurei EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 23 iulie 1997

Având în vedere: - art. 3 din hotãrârea guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi protecţiei sociale, republicatã, - art. 5 alin. (5) şi pct. 5 din anexa nr. 2 din legea protecţiei muncii nr. 90/1996 , - avizul consiliului tehnico-economic al ministerului muncii şi protecţiei sociale nr. 163 din 23 decembrie 1997, ministrul muncii şi protecţiei sociale emite urmãtorul ordin: art. 1 se aproba normele specifice de protecţie a muncii pentru prelucrarea pietrelor naturale şi a marmurei. ...

3. ORDIN nr. 517 din 4 iulie 1997 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru piscicultura si pescuit EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 23 iulie 1997

Având în vedere: - art. 3 din hotãrârea guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi protecţiei sociale, republicatã, - art. 5 alin. (5) şi pct. 3 din anexa nr. 2 din legea protecţiei muncii nr. 90/1996 , - avizul consiliului tehnico-economic al ministerului muncii şi protecţiei sociale nr. 34 din 24 aprilie 1997, ministrul muncii şi protecţiei sociale emite urmãtorul ordin: art. 1 se aproba normele specifice de protecţie a muncii pentru piscicultura şi pescuit. ...

4. ORDIN nr. 470 din 19 iunie 1997 privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru prelucrarea pestelui EMITENT: MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 23 iulie 1997

Având în vedere: - art. 3 din hotãrârea guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi protecţiei sociale, republicatã, - art. 5 alin. (5) şi pct. 5 din anexa nr. 2 din legea protecţiei muncii nr. 90/1996 , - avizul consiliului tehnico-economic al ministerului muncii şi protecţiei sociale nr. 35 din 24 aprilie 1997, ministrul muncii şi protecţiei sociale emite urmãtorul ordin: art. 1 se aproba normele specifice de protecţie a muncii pentru prelucrarea pestelui. art. ...

5. HOTARARE nr. 380 din 21 iulie 1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Infiintarea distributiei de gaze naturale in comuna Margineni, judetul Bacau" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 23 iulie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în comuna margineni, judeţul bacau", cuprinşi în anexa*) la prezenta hotãrâre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.------------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. prim-ministru ...

6. HOTARARE nr. 379 din 21 iulie 1997 privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, situat in judetul Giurgiu, in administrarea Regiei Autonome "Apele Romane" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 23 iulie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea imobilului, proprietate publica a statului, situat în comuna comana, judeţul giurgiu, compus din construcţii în suprafata de 141,84 mp şi terenul aferent în suprafata de 1.000 mp, din administrarea agenţiei de protecţie a mediului giurgiu, din subordinea ministerului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului, în administrarea regiei autonome "apele romane". art. 2 patrimoniul regiei autonome "apele romane" se majoreazã cu valoarea imobilului transmis potrivit art. 1, actualizatã în conformitate cu prevederile legale în vigoare. art. 3 ...

7. HOTARARE nr. 378 din 21 iulie 1997 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Sanatatii din Romania si Ministerul Bunastarii din Republica Ungara privind cooperarea in domeniul sanatatii si stiintelor medicale, semnat la Budapesta la 26 martie 1997 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 23 iulie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba acordul de cooperare dintre ministerul sãnãtãţii din românia şi ministerul bunastarii din republica ungara privind cooperarea în domeniul sãnãtãţii şi stiintelor medicale, semnat la budapesta la 26 martie 1997. art. 2 cheltuielile necesare pentru realizarea acţiunilor prevãzute în acordul menţionat la art. 1 se suporta din bugetul ministerului sãnãtãţii aprobat anual, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. prim-ministru ...

8. HOTARARE nr. 373 din 21 iulie 1997 privind infiintarea Caminului pentru Pensionari Alba Iulia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 23 iulie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se înfiinţeazã cãminul pentru pensionari alba iulia, instituţie publica de asistenta socialã cu personalitate juridicã, cu capacitate de 100 de locuri, în subordinea ministerului muncii şi protecţiei sociale, având sediul în municipiul alba iulia, str. lalelelor nr. 1, judeţul alba. art. 2 cãminul pentru pensionari alba iulia are ca obiect de activitate asistenta socialã pentru vârstnici. În activitatea pe care o desfãşoarã îndeplineşte urmãtoarele atribuţii: a) asigura cazarea completa şi îngrijirea corporalã pentru asistaţi; b) supravegheazã starea ...

9. HOTARARE nr. 371 din 21 iulie 1997 privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, situat in judetul Olt, in administrarea Consiliului Judetean Olt EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 23 iulie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea imobilului, proprietate publica a statului, compus din construcţii în suprafata construitã desfasurata de 920 mp şi terenul aferent în suprafata de 300 mp, situat în municipiul slatina, str. ana ipatescu nr. 1, judeţul olt, din administrarea direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a judeţului olt, din subordinea ministerului finanţelor, în administrarea consiliului judeţean olt, urmând a fi destinat muzeului de istorie şi arta al judeţului olt. art. 2 predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face ...

10. HOTARARE nr. 370 din 21 iulie 1997 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1997 al regiilor autonome de sub autoritatea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 23 iulie 1997

În temeiul art. 53 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997 , guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 ale regiilor autonome de sub autoritatea ministerului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului, prevãzute în anexele nr. i şi ii. defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuţi în bugetele de venituri şi cheltuieli ale regiilor autonome se aproba de cãtre ministerul apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului. art. 2 cheltuielile totale aferente veniturilor ...

11.  HOTĂRÂRE nr. 369 din 21 iulie 1997 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 167 din 23 iulie 1997

În temeiul art. 27 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991,guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvictor ciorbeacontrasemnează:p. ministrul justiţiei,dinu ianculescu,secretar de statministru de stat,ministrul afacerilor externe,adrian severinp. ministru de interne,teodor zaharia,secretar de statbucureşti, 21 iulie 1997.nr. 369.anexa 1 listapersoanelor pentru care s-a aprobat renunţarea la cetăţenia românăconform art. 27 din legea nr. 21/1991 ──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă ...

12. HOTARARE nr. 367 din 21 iulie 1997 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1997 al Regiei Autonome "Rami-Dacia", regie autonoma de interes national, de sub autoritatea Ministerului de Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 23 iulie 1997

În temeiul art. 53 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997 , guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 (1) se aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1997 al regiei autonome "rami-dacia", regie autonomã de interes naţional, de sub autoritatea ministerului de interne, prevãzut în anexa la prezenta hotãrâre. (2) defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al regiei autonome se aproba de cãtre ministerul de interne. art. 2 (1) nivelul cheltuielilor ...

13. HOTARARE nr. 366 din 21 iulie 1997 privind aprobarea unui amendament la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, incheiat la 7 octombrie 1991 la Washington EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 23 iulie 1997

În temeiul prevederilor art. 2 din ordonanta guvernului nr. 57/1994 , aprobatã prin legea nr. 126/1994 , ale art. ii secţiunea 2.03 şi ale art. vi secţiunea 6.01 din acordul de împrumut dintre românia şi banca internationala pentru reconstrucţie şi dezvoltare, ratificat prin legea nr. 79/1991 , şi luând în considerare acordul bãncii internaţionale pentru reconstrucţie şi dezvoltare, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba înlocuirea datei limita de tragere a împrumutului, menţionatã la art. ii secţiunea 2.03 din acordul de împrumut dintre românia şi banca internationala pentru reconstrucţie şi ...

14. HOTARARE nr. 365 din 21 iulie 1997 privind aprobarea Normelor Ministerului Muncii si Protectiei Sociale de aplicare a prevederilor Legii nr. 86/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 23 iulie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba normele ministerului muncii şi protecţiei sociale de aplicare a prevederilor legii nr. 86/1997 *) pentru modificarea şi completarea legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurãri sociale de stat şi asistenta socialã, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 107 din 30 mai 1997.-------------- *) legea nr. 86/1997 a fost publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 107 din 30 mai 1997. prim-ministru ...

15. HOTARARE nr. 364 din 21 iulie 1997 privind transmiterea unui teren din administrarea Centrului de Cercetari pentru Protectia Plantelor in administrarea Regiei Autonome "Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 23 iulie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 (1) se aproba transmiterea suprafeţei de teren de 13.622 mp, categoria livada, din administrarea centrului de cercetãri pentru protecţia plantelor din subordinea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice "gheorghe ionescu-sisesti", de pe lângã ministerul agriculturii şi alimentaţiei, în administrarea regiei autonome "administraţia romana a serviciilor de trafic aerian" - romatsa, de sub autoritatea ministerului transporturilor. (2) terenul este situat în bucureşti, str. ion ionescu de la brad nr. 8, sectorul 1, potrivit planului din anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. art. ...

16. HOTARARE nr. 363 din 21 iulie 1997 privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 23 iulie 1997

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic domnul marin gelei se numeşte în calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la salonic, republica elena. prim-ministru victor ciorbea contrasemneazã: --------------- ...

17. HOTARARE nr. 362 din 21 iulie 1997 privind unele imobile cu destinatia de resedinte oficiale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 23 iulie 1997

În temeiul legii locuinţei nr. 114/1996 , guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 imobilele prevãzute în lista-anexa*), aflate în administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat", vor avea destinaţia de resedinte oficiale. art. 2 resedintele oficiale - imobilele împreunã cu dotãrile aferente - sunt puse la dispoziţia persoanelor prevãzute la art. 58 alin. 1 din legea nr. 114/1996 , pe intreaga perioada a exercitãrii funcţiei, de cãtre regia autonomã "administraţia patrimoniului protocolului de stat".------------- *) anexa se va comunica celor interesaţi. ...

18. HOTARARE nr. 361 din 17 iulie 1997 privind eliberarea din functia de prefect al judetului Sibiu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 23 iulie 1997

În temeiul dispoziţiilor art. 106 alin. (3) din legea administraţiei publice locale nr. 69/1991 , republicatã, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic domnul costachescu tiberiu se elibereazã din funcţia de prefect al judeţului sibiu începând cu data de 17 iulie 1997. prim-ministru victor ciorbea contrasemneazã: ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016